Jednostka Realizująca Projekt

 


 
Aktualności z Projektu | O projekcie

 

Aktualności z Projektu

 
2018-09-21 | Ostatni piknik rodzinny za nami
 

Piękna pogoda towarzyszyła ostatniemu piknikowi rodzinnemu zorganizowanemu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. W minioną niedzielę promocyjno-informacyjne popołudnie spędziliśmy na os. Kopernika w Jarocinie. Miejsce to nieprzypadkowe, ponieważ właśnie tu realizowane jest jedno z kilku zadań w ramach potężnego przedsięwzięcia, którego wartość to ponad ćwierć miliard złotych.

Na osiedlu Kopernika trwa przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie. W ramach inwestycji rozdzielona zostanie stara, ogólnospławna kanalizacja na kanalizację sanitarną i deszczową. Modernizacji ulegnie także sieć wodociągowa. Łącznie zmodernizowanych zostanie ok. 12 km wszystkich sieci. Kolejne 4 km stanowić będą przyłącza. Równolegle wymieniony zostanie także gazociąg. Infrastruktura podziemna przykryta zostanie nową nawierzchnią drogową. Osiedle zyska nie tylko na nowoczesnej kanalizacji i drogach, ale wzbogaci się o parkingi, zieleń, nowe oświetlenie. Wykonawca ma 15 miesięcy na wykonanie prac od momentu podpisania umowy, czyli od maja 2018 roku.

Podczas festynu najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych uczestników wydarzenia. Dzieci wzięły udział w zabawach i animacjach, skakały na dmuchańcach, zobaczyły pokaz magika oraz pozowały do zdjęć z Myszką Miki. Na stoisku PWiK-u, poza informacjami o realizacji projektu, można było wziąć udział w konkursach z nagrodami. Ciekawy sprawdzian z ekologii przygotowała także druga gminna spółka – Zakład Gospodarki Odpadami. Zorganizowany został też inwestycyjny przejazd autokarowy do Cielczy i Stefanowa, gdzie realizowane są kolejne inwestycje w ramach historycznego projektu.

Od czerwca nasze przedsiębiorstwo promowało realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” podczas spotkań z mieszkańcami. W różnych miejscowościach gminy odbyło się 13 pikników rodzinnych. – Mamy nadzieję, że edukacja poprzez zabawę pozwoliła na ciekawe zaprezentowanie przedsięwzięć, które realizujemy w ramach największego w historii Gminy Jarocin proekologicznego projektu. Dzięki dotacji unijnej w wysokości 128 mln zł na terenie Gminy Jarocin zrealizowane zostaną inwestycje warte ćwierć miliarda zł – podkreśla wiceprezes PWiK-u, Elżbieta Kostka.

Stałym punktem cyklu pikników rodzinnych były autokarowe przejazdy do Stefanowa i Cielczy. To lokalizacje, w których realizowane są zadania (dwa z sześciu) w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Przypominamy, że w Stefanowie budowana jest stacja uzdatniania wody. Z kolei w Cielczy, na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków, po modernizacji i rozbudowie, powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


 

 
2018-09-11 | Ekologia z rockiem i półmaratonem
 

Przedostatni festyn zrealizowany w ramach cyklu imprez promujących projekt „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin” gościł w minioną niedzielę na terenie przestronnych obiektów Jarocin Sport. Było ekologicznie, ale też sportowo i rockowo, bo obok „pewikowskiego” festynu odbywał się tu półmaraton RockRun zakończony koncertem Sebastiana Riedla i zespołu Cree.

Jak zdążyliśmy się już przyzwyczaić, od blisko trzech miesięcy, na uczestników festynów PWiK-u, w każdym tygodniu czeka wiele atrakcji. Darmowe animacje dla dzieci, szaleństwa na dmuchanych zamkach, występy magika i szczudlarza – to tylko niektóre z nich, bo jak się okazało, tym razem śmiałkowie mogli spróbować też np. lotu balonem na uwięzi. Chętnych do podziwiania panoramy Jarocina było wielu.

W trakcie niedzielnego festynu, na stoisku PWiK-u można było uzyskać wszelkie informacje na temat inwestycji realizowanych przez spółkę oraz dowiedzieć się więcej o bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Na dzieci, które odpowiedziały prawidłowo na pytania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej czekały atrakcyjne nagrody.

Tradycyjnie już autokar Jarocińskich Linii Autobusowych zawiózł chętnych mieszkańców i gości festynu do Cielczy, a potem do Stefanowa, gdzie realizowane są dwie, z pięciu, inwestycji wykonywanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. W Cielczy budowana jest jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców, w której z osadów pościekowych wytwarzany będzie nawóz i biogaz. Na ukończeniu są prace w Stefanowie. Tam rozbudowywana jest stacja uzdatniania wody, która poprawi jakość wody jeszcze w tym roku.

Podczas objazdu można było dowiedzieć się także jaki jest stan zaawansowania prac przy realizacji pozostałych inwestycji projektowych. PWiK przebudowuje najstarszy kanał przesyłowy w Jarocinie oraz rozdziela kanalizację ogólnospławną na deszczową i sanitarną na Osiedlu Kopernika, a już wkrótce także w Śródmieściu Jarocina. Przebudowa sieci obejmuje także odbudowę dróg i chodników oraz zieleni w mieście, co podnosi wartość tych inwestycji.

Inwestycje zyskały uznanie fachowców i zostały dofinansowane unijną dotacją w wysokości 128 mln zł. Przy realizacji wszystkich zadań projektowych, w gminie Jarocin zainwestowane zostanie ponad 250 mln zł. To ogromy sukces, tym większy, że rozmach inwestycji, które zdecydowanie poprawią standard życia mieszkańców, nie wiąże się dla mieszkańców ze wzrostem dla nich opłat za wodę i ścieki.

Kolejny, a zarazem ostatni z cyklu pikników projektowych odbędzie się na Osiedlu Kopernika w Jarocinie. Tam rozpoczęła się już realizacja przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną. Poza walorami ekologicznymi, inwestycja przyniesie znaczne oszczędności wynikające z utrzymania sieci.

 


 

 
2018-09-11 | Piknikowa sobota w Mieszkowie
 

Dmuchańce, bańki mydlane, animacje czy spotkanie z Myszką Miki to tylko część z atrakcji, które czekały na uczestników pikniku rodzinnego w Mieszkowie. Jednak w sobotnie popołudnie przyjemne połączone zostało z pożytecznym, gdyż dobrej zabawie towarzyszyła solidna dawka informacji o projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”.

Uczestnicy pikniku poznali założenia i planowane efekty realizacji największej inwestycji w historii gminy Jarocin. W ochronę środowiska Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainwestuje ponad 255 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowanych zostanie kilka zadań, z których największe to budowa stacji odzysku surowców na bazie oczyszczalni ścieków w Cielczy. Po wykonanej modernizacji to właśnie tam produkowany będzie nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obiekty w Cielczy zostaną zhermetyzowane, co ograniczy uciążliwe zapachy i emisję gazów cieplarnianych. Więcej o tym zadaniu dowiedzieli się uczestnicy wycieczki zorganizowanej w ramach pikniku. Chętni pojechali właśnie do Cielczy oraz do Stefanowa, gdzie powstaje stacja uzdatniania wody. Z kolei w samym Mieszkowie mieszkańcy chętnie odwiedzali specjalnie przygotowane stoisko, gdzie o wszystkich, trawiących bądź zaplanowanych, pracach informowali pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie.

Na „PWiK-owskim” festynie ekologię promowała także druga jarocińska spółka – Zakład Gospodarki Odpadami. Organizowane na stoisku zakładu konkursy, promujące zasady prawidłowej segregacji odpadów, cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. Promocyjno-informacyjnemu piknikowi towarzyszyło wiele atrakcji, głównie dla najmłodszych.

Piknik rodzinny w Mieszkowie został zorganizowany w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Przedsięwzięcie obejmuje realizację 5 zadań o łącznej wartości ponad 255 mln zł. Połowę tej kwoty – 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pozyskało z funduszy unijnych.

 


 

 
2018-09-06 | Piknikowo w Wilkowyi
 

W minioną niedzielę podczas pikniku rodzinnego PWiK-u w Wilkowyi nie brakowało atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Stałym elementem festynu jest objazd inwestycji realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin” i quizy z nagrodami.

Piknik rodzinny w Wilkowyi był dziesiątym z kolei organizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie, w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Na placu przy sali wiejskiej czekało sporo atrakcji nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Zabawy sportowe, z chustą animacyjną, wspólne tańce, balonowe zoo oraz darmowe zamki dmuchane to tylko niektóre z nich.

W namiocie spółki PWiK można było wziąć udział w quizach z nagrodami.

Stałym elementem festynu jest objazd inwestycji realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Jarocin”. Chętni udali się na teren oczyszczalni ścieków do Cielczy, gdzie powstaje jedna z najnowocześniejszych w Europie stacja odzysku surowców. Drugim punktem wycieczki była budowana w Stefanowie stacja uzdatniania wody.

Na zakończenie pikniku zagrał zespół „Two Boys”.

 


 

 
2018-09-04 | Festyn z wiatrakiem w tle
 

Kolejny festyn rodzinny PWiK-u realizowany w ramach promocji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin” zawiódł nas do Łuszczanowa. Impreza odbyła się na terenie miejscowej szkoły, nad którą góruje charakterystyczny zabytkowy wiatrak. Obiekt przewieziony w częściach w 1898 roku z okolic Ostrowa Wlkp., został wyremontowany w 2011 roku i dziś jest chlubą tej małej wioski.

Festynowe atrakcje przyciągnęły na teren szkoły nie tylko najmłodszych mieszkańców, ale i ich rodziców oraz dziadków. Dzieci korzystały z zabawy w strefie „dmuchańców”, a starsi kosztowali kiełbasek z grilla. Wszyscy doskonale bawili się przy dźwiękach muzyki zespołu „Two Boys”. Na koniec uczestników festynu odwiedziły postacie znane z bajek.

Festyn zorganizowany został w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Przedsięwzięcie obejmuje realizację 5 zadań o łącznej wartości ponad 255 mln zł. Połowę tej kwoty – 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie pozyskało z funduszy unijnych. Ten sukces umożliwił budowę najnowocześniejszej w Europie stacji odzysku surowców, w której z osadów pościekowych odzyskiwany będzie nawóz i biogaz.

Tradycyjnie już podczas festynu swoje stoisko prezentuje PWiK. Spółka prezentuje tam także inne zadania realizowane w ramach projektu. Udział w konkursach przygotowanych przez spółkę nagradzany jest praktycznymi upominkami z logo przedsiębiorstwa.

Na „pewikowskim” festynie ekologię promuje też druga jarocińska spółka, której działalność związana jest z ochroną środowiska – Zakład Gospodarki Odpadami. Ekologiczne konkursy przygotowane przez zakład cieszą się równie dużym zainteresowaniem. A i z tego stoiska nikt z pustymi rękami nie wyjdzie.

 


 

 
2018-08-28 | Tysiące osób bawiły się na festynie w Prusach
 

Piknik rodzinny PWiK-u tym razem gościł przy sali wiejskiej w Prusach. W słoneczną niedzielę, 26 sierpnia w tej małej wiosce działo się naprawdę wiele, bo na sąsiednim terenie należącym do szkoły zorganizowano Dożynki Gminy Jarocin. Imprezy doskonale współgrały ze sobą, a uczestnicy obu wydarzeń korzystali z atrakcji serwowanych na licznych stoiskach piknikowo-dożynkowych.

Festyn w Prusach był ósmym z kolei, zorganizowanym przez przedsiębiorstwo w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Stoisko wodociągowej spółki odwiedziły tysiące osób. Poza znanymi z poprzednich pikników PWiK-u animacjami dla dzieci, darmowymi atrakcjami w strefie „dmuchańców”, stoiskami z watą cukrową i innymi smakołykami, w Prusach prezentowano także nowoczesny sprzęt rolniczy, ale i zabytkowe „Zetory”. Przyjechały też pamiętne z czasów PRL-u: „maluchy” i „syrenki” oraz rowerowe składaki. Swoje stoiska miały służby mundurowe, zaprzyjaźnione spółki komunalne i lokalne firmy branży rolniczej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa ptaków hodowlanych. Dzieci cierpliwie czekały w kolejce do malowania twarzy, a kilka pań obsługujących to artystyczne stoisko, cały czas miało ręce pełne roboty. W tle, ze sceny rozbrzmiewała biesiadna muzyka w wykonaniu lokalnych artystów. Na finał zagrał zespół „Two Boys” i gwiazda imprezy – zespół ETNA. Całość zwieńczona została pokazem sztucznych ogni.

Stałym elementem pikników PWiK-u jest objazd inwestycji realizowanych przez jarocińskie wodociągi w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. I tym razem autokar zawiózł chętnych do Cielczy, na teren oczyszczalni ścieków, gdzie powstaje jedna z najnowocześniejszych w Europie stacja odzysku surowców. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy. O wszystkich tych zmianach informowała wiceprezes Elżbieta Kostka, która oprowadzała po inwestycjach.

Kolejnym miejscem na trasie był Stefanów i budowana tam nowoczesna stacja uzdatniania wody. Goście mieli okazję odwiedzić dwie, z pięciu inwestycji, które PWiK realizuje w ramach unijnego projektu. Całość opiewa na kwotę 255 mln zł, a samo dofinansowanie to koszt 128 mln zł. Wiceprezes PWiK-u zapewniła też, że skala inwestycji nie spowoduje wzrostu cen za wodę i odbiór ścieków.

 


 

 
2018-08-14 | O inwestycjach podczas pikniku
 

Piękna pogoda towarzyszyła nam podczas pikniku rodzinnego w Radlinie. Wydarzenie stało się okazją do informowania mieszkańców o realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Piękna pogoda przyciągnęła na teren za remizą w Radlinie sporo mieszkańców. Najmłodszych najbardziej zainteresowały animacje oraz pokaz iluzji. Próbowali swych sił w przeciąganiu liny, czy łapaniu baniek mydlanych. Konkurencji było wiele, a w nagrodę można było otrzymać upominki ufundowane przez PWiK. Wielką atrakcją dla najmłodszych były też dmuchańce, na których mogli wyładować namiar energii. Starszych zainteresowały muzyczne rytmy zespołu Two Boys. Dodatkową atrakcją był pokaz młodzieżowej drużyny OSP w Radlinie, podczas którego wykorzystali zabytkową sikawkę.

Stałym punktem cyklu pikników rodzinnych są autokarowe przejazdy do Stefanowa i Cielczy. To dwie lokalizacje, spośród sześciu, w których realizowany jest projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Przypominamy, że w Stefanowie budowana jest stacja uzdatniania wody. Z kolei w Cielczy, na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków, po modernizacji i rozbudowie, powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy.

Kolejny piknik rodzinny, promujący największą w historii gminy Jarocin inwestycję, odbędzie się 19 sierpnia w Cielczy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


 

 
2018-08-13 | Rodzinne popołudnie w Tarcach
 

Choć w sobotę pogoda nas nie rozpieszczała, chętnych do wspólnej zabawy podczas Pikniku Rodzinnego w Tarcach nie brakowało. Najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych uczestników wydarzenia. Dzieci wzięły udział w zabawach, animacjach i konkursach z nagrodami. Jednak przede wszystkim podczas wydarzenia informowaliśmy o realizowanym przez nasze przedsiębiorstwo projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Na jego realizację pozyskaliśmy 128 mln zł unijnego dofinansowania.

Chętni mogli skorzystać z przejazdu autokarowego i odwiedzić Stefanów, gdzie w ramach przedsięwzięcia powstaje stacja uzdatniania wody. Następnie pojechali do Cielczy, gdzie dowiedzieli się o szczegółach pozostałych – trwających i planowanych – etapach realizacji projektu oraz o korzyściach, jakie przyniesie wykonanie inwestycji.


Kolejny piknik już w niedzielę, 12 sierpnia w Radlinie. Zabawa potrwa od godz. 15:00 do 19:00. Zapraszamy!


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


 

 
2018-07-10 | Słoneczny piknik w Potarzycy
 

Szereg atrakcji zapewnili organizatorzy rodzinnego pikniku, który odbył się wczoraj w Potarzycy. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie zrealizowane zostało w ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w gminie Jarocin”. Podobne pikniki, w sierpniu i we wrześniu, odbędą się także w innych miejscowościach gminy.

Piękna pogoda przyciągnęła przed salę wiejską w Potarzycy, nie tylko mieszkańców wioski, ale i Jarocina oraz innych okolicznych miejscowości. Najmłodszych najbardziej zainteresowały animacje. Próbowali swych sił w przeciąganiu liny, czy łapaniu baniek mydlanych. Konkurencji było wiele, a w nagrodę można było otrzymać upominki ufundowane przez PWiK. Wielką atrakcją dla najmłodszych były też dmuchańce, na których mogli wyładować namiar energii. Dzieci miały też możliwość spotkania postaci z ulubionych bajek. Starszych zainteresował pokaz magii i muzyczne rytmy zespołu „Sweet Boys”. Kto zgłodniał mógł posilić się kiełbaską, a dla ochłody zapewniono orzeźwiające napoje chłodzące.

Jedną z atrakcji pikniku była także autokarowa wycieczka do miejsc inwestycji, które są, lub będą wkrótce, realizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. W ramach projektu na terenie gminy Jarocin realizowanych będzie sześć inwestycji o łącznej wartości 255 mln zł. Przypomnijmy, że na wykonanie zadania PWiK pozyskał dofinansowanie unijne w wysokości 128 mln zł. Dwie z inwestycji – uczestnicy objazdu – mieli okazję poznać bliżej podczas piknikowej wycieczki. Najpierw pojechali do Stefanowa, gdzie budowana jest stacja uzdatniania wody, a później do Cielczy, gdzie na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków, po modernizacji i rozbudowie, powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy. O wszystkich tych nowościach informowali prezes PWiK-u, Remigiusz Nowojewski oraz wiceprezes, Elżbieta Kostka.

Goście zadawali szereg pytań. Interesowało ich przede wszystkim, czy skala inwestycji nie spowoduje wzrostu cen za wodę i odbiór ścieków. Prezes PWiK-u zapewnił, że przez najbliższe 3 lata takiego wzrostu na pewno nie będzie i mieszkańcy gminy Jarocin będą tyle samo płacić za wodę i odbiór ścieków co dotychczas.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


 

 
2018-07-02 | Piknik rodzinny w Witaszycach za nami
 

W minioną sobotę odbył się już trzeci Piknik Rodzinny. Podczas wydarzenia promowaliśmy największy, nie tylko w historii naszego przedsiębiorstwa, ale i całej gminy Jarocin, projekt – „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”.

Jak na piknik rodzinny przystało, nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci. Były dmuchańce, eurobungee, animacje, konkursy z nagrodami oraz pokaz magika. Dodatkową atrakcją była możliwość zobaczenia nowego wozu OSP w Witaszycach. Szaman, bo takie imię nosi samochód, został tego dnia oficjalnie przekazany witaszyckiej jednostce, poświęcony i nazwany na cześć zmarłego strażaka ochotnika, Krzysztofa Szymańskiego. Dzieci mogły przymierzyć hełm strażacki czy zasiąść za kierownicą nowego wozu.

W ramach pikniku chętni mogli skorzystać z przejazdu autokarowego i odwiedzić Stefanów, gdzie w ramach przedsięwzięcia powstaje stacja uzdatniania wody. Następnie pojechali do Cielczy, gdzie otrzymali dawkę najświeższych informacji o trwających i planowanych etapach realizacji projektu oraz o korzyściach, jakie przyniesie wykonanie inwestycji.

Kolejny piknik już 8 lipca w Potarzycy przy sali wiejskiej. Zabawa potrwa od godz. 15:00 do 19:00. Zapraszamy!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


 

 
2018-06-26 | Promujemy historyczny projekt podczas pikników
 

Choć w niedzielę pogoda nas nie rozpieszczała, chętnych do wspólnej zabawy podczas Pikniku Rodzinnego w Golinie nie brakowało. Najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych uczestników wydarzenia. Dzieci wzięły udział w zabawach, animacjach i konkursach z nagrodami. Jednak przede wszystkim podczas wydarzenia informowaliśmy o realizowanym przez nasze przedsiębiorstwo projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Na jego realizację pozyskaliśmy 128 mln zł unijnego dofinansowania.

Chętni mogli skorzystać z przejazdu autokarowego i odwiedzić Stefanów, gdzie w ramach przedsięwzięcia powstaje stacja uzdatniania wody. Następnie pojechali do Cielczy, gdzie wiceprezes zarządu PWiK, Elżbieta Kostka opowiedziała o pozostałych – trwających i planowanych – etapach realizacji projektu oraz o korzyściach, jakie przyniesie wykonanie inwestycji.

Kolejny piknik już najbliższą sobotę, 30 czerwca. Tym razem spotkamy się przy OSP w Witaszycach. Zabawa potrwa od godz. 15:00 do 19:00. Zapraszamy!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


 

 
2018-06-19 | Pierwszy piknik rodzinny za nami
 

W niedzielę odbył się pierwszy w cyklu kilkunastu pikników rodzinnych, podczas których informujemy o wartej ćwierć miliarda złotych inwestycji realizowanej przez nasze przedsiębiorstwo. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, bo o tym przedsięwzięciu mowa, realizowana jest dzięki pozyskaniu 128 mln zł unijnego dofinansowania.

Spotkania są doskonałą okazją, aby w bezpośredni sposób informować mieszkańców o korzyściach, jakie przyniesie realizacja projektu. Chętni mogli skorzystać z przejazdu autokarowego i odwiedzić Stefanów, gdzie w ramach projektu powstaje stacja uzdatniania wody. Dzięki zastosowaniu w nowym obiekcie technologii zmiękczania wody będziemy dostarczali mieszkańcom wodę nowej, lepszej jakości. Budowa SUW w Stefanowie, której wartość to ponad 9,2 mln zł, to pierwszy kontrakt, którego realizację rozpoczęliśmy w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Nowa stacja ma być gotowa pod koniec tego roku. Na trasie autokarowego przejazdu była także Cielcza. Tu mieszkańcy zobaczyli obecnie istniejącą oczyszczalnię ścieków. Zamiast oczyszczalni, już za 2 lata, będzie tu funkcjonowała stacja odzysku surowców.

Inwestycja w Cielczy jest najpotężniejszym z sześciu przedsięwzięć i jednocześnie najbardziej nowatorskim. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj – w Cielczy produkowany ma być nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych. Koszt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni oszacowano na kwotę ok. 115 mln zł. Umowę na wykonanie inwestycji podpisaliśmy tydzień temu.

Kolejny piknik już w najbliższą niedzielę, 24 czerwca. Tym razem spotkamy się przy domu parafialnym w Golinie. Zabawa potrwa od godz. 15:00 do 19:00. Jak na pikniki rodzinne przystało, na najmłodszych mieszkańców czekały będą liczne atrakcje, zabawy, animacje i konkursy z nagrodami. Zapraszamy!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


 

 
2018-06-12 | Umowa na modernizację oczyszczalni podpisana
 

Wczoraj podpisana została umowa na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy. Historyczny moment został przypieczętowany zasadzeniem symbolicznego drzewka, które jest wyrazem troski o lepsze i czystsze środowisko.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cielczy jest jednym z zadań ujętych w projekcie „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Łączny koszt realizacji wszystkich zadań projektowych opiewa na kwotę blisko ćwierć miliarda złotych. Inwestycja w Cielczy jest najpotężniejszym z sześciu przedsięwzięć i jednocześnie najbardziej nowatorskim. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj produkowany ma być nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych. Koszt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni oszacowano na kwotę ok. 115 mln zł. Wykonawcą zadania będzie, wyłoniona w wyniku przetargu, spółka CONTROL PROCESS EPC Environmental Protection 3. – Krakowska firma zatrudnia 1300 osób, posiada doświadczenie w realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – podkreśla prezes PWiK, Remigiusz Nowojewski. Budowa stacji odzysku surowców w Cielczy będzie jednak – i dla tak doświadczonej spółki – nie lada wyzwaniem. – To przedsięwzięcie jest czymś, co wyprzedza nasze czasy. Pan burmistrz popatrzył dwa kroki do przodu w stosunku do takich miast jak Kraków, z którego pochodzę czy Warszawa – tam takich instalacji nie ma. Dziękuję za możliwość uczestnictwa w takim nowatorskim procesie – mówił podczas uroczystości w Cielczy, wiceprezes spółki Control Process – Tomasz Wiatr.

Wykonawca ma na realizację zadania 22 miesiące. – W tym czasie wszystkie obiekty na terenie naszej oczyszczalni zostaną zmodernizowane, co spowoduje, że w efekcie będą energooszczędne – mówił prezes PWiK. – To wielki sukces nas wszystkich: od prezesów i pracowników spółki, poprzez radnych, specjalistów, którzy współpracowali przy opracowaniu tego projektu, wespół ze strukturami państwa – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dostrzegł wartość naszego projektu przyznając unijne dofinansowanie – podkreślał burmistrz. – To wielki sukces mieszkańców, bo mimo, tak dużej inwestycji, w najbliższych latach, nie będą musieli płacić więcej za wodę i ścieki – dodał burmistrz Jarocina.

W imieniu inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie umowę podpisali: prezes PWiK – Remigiusz Nowojewski i wiceprezes – Elżbieta Kostka. W imieniu Control Process podpis pod dokumentem złożył Tomasz Wiatr – wiceprezes zarządu spółki. Historyczny moment został przypieczętowany zasadzeniem symbolicznego drzewka, które będzie przypominało o trosce jarocińskiego samorządu o lepsze, bardziej czyste środowisko.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina:
To dzień wyjątkowy w tej części Europy. Rozpoczynamy realizację inwestycji niezwykle ważnej dla mieszkańców naszego regionu. Przez wiele lat podejmowaliśmy szereg działań, szukaliśmy rozwiązań i źródeł finansowania dla tej inwestycji, która nie jest inwestycją tanią. A że nie boimy się wyzwań, to sięgnęliśmy po nowoczesne technologie stosowane tylko w kilku miejscach na świecie, m.in. w Kanadzie. Zespół Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie opracował bardzo dobry projekt, zawierający prekursorskie rozwiązania z zakresu ochrony środowiska. Zostały one zauważane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jarociński projekt otrzymał dofinansowanie unijne, które pozwoli na realizację tego ogromnego przedsięwzięcia. Bardzo się cieszę, bo wpłynie to na poprawę komfortu życia naszych mieszkańców.

 


 

 
2018-05-28 | Przebudowa osiedla Kopernika rozpoczęta
 

W przededniu święta samorządu lokalnego podpisany został kontrakt na „Przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie”. – Rozpoczęliśmy wielkie dzieło, największe w historii tego osiedla, polegające na całkowitej przebudowie infrastruktury: tej naziemnej i podziemnej – mówił podczas uroczystego podpisania umowy na realizację inwestycji burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Podpisany dokument dotyczy wykonania jednego z kilku zadań wchodzących w skład ogromnego projektu, który od ubiegłego roku realizowany jest na terenie gminy Jarocin pod ogólną nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cały projekt opiewa na kwotę ćwierć miliarda złotych i w połowie tej kwoty jest realizowany przy wsparciu unijnego dofinansowania, które jarocińskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Po rozpoczęciu prac związanych z budową stacji uzdatniania wody w Stefanowie oraz przebudowy najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie, Osiedle Kopernika jest kolejnym zadaniem projektowym, którego realizację przypieczętowujemy podpisaniem umowy – cieszył się z rozpoczęcia prac Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK-u.

W ramach zadania stara kanalizacja ogólnospławna rozdzielona zostanie na kanalizację sanitarną i deszczową. Modernizacji ulegnie także sieć wodociągowa. Łącznie zmodernizowanych zostanie ok. 12 km wszystkich sieci. Kolejne 4 km stanowić będą przyłącza. Równolegle wymieniony zostanie także gazociąg. Infrastruktura podziemna przykryta zostanie nową nawierzchnią drogową. Osiedle zyska nie tylko na nowoczesnej kanalizacji i drogach, ale wzbogaci się o parkingi, zieleń, nowe oświetlenie. – W ramach przedsięwzięcia wymieniane będą także wodomierze na nowoczesne radiowe. Studzienki do kanalizacji sanitarnej będą budowane w granicy posesji, a deszczowej – jedna na dwie posesje. Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej na pewno ułatwi życie mieszkańcom – podkreślał prezes PWiK. Rozpoczęcie inwestycji przypieczętowane zostało podpisaniem umowy. Z ramienia inwestora – spółki PWiK umowę podpisali prezes Remigiusz Nowojewski oraz wiceprezes – Elżbieta Kostka. Z ramienia wykonawcy – firmy Drobud S.A., podpisy złożyli: Magdalena Rygowska oraz Tomasz Kulczak.

Zgodnie z umową ma realizację kontraktu, wykonawca ma 15 miesięcy. – Prace będą prowadzone etapami, w najbliższych dniach przygotujemy szczegółowy harmonogram – powiedział Tomasz Kulczak, przedstawiciel firmy Drobud S.A. – Planujemy rozpocząć prace w okresie wakacyjnym tego roku. Pierwszą ulicą, na której nastąpi przebudowa tej sieci, będzie ulica Staszica – powiedział Tomasz Kulczak z Drobud-u. – Mam nadzieję, że niedogodności związane z budową tej sieci będą nieduże, jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Myślę jednak, że warto będzie się trochę poświęcić, a za te kilkanaście miesięcy mieszkańcy przekonają się, że będzie im się żyło na tym osiedlu dużo bardziej komfortowo i przyjemnie – dodał przedstawiciel wykonawcy inwestycji.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina:
Wiele lat temu rozmawialiśmy z Markiem Durczakiem – przewodniczącym osiedla Kopernika w Jarocinie, że najlepszym rozwiązaniem na kompleksową realizację inwestycji drogowych na tym osiedlu będzie połączenie ich z wymianą starej sieci wodociągowej i sanitarnej, która była konieczna. Szukaliśmy pomysłu, jak dokonać tego przy użyciu jak najmniejszego udziału środków budżetowych gminy. I znaleźliśmy sposób, czego dowodzi dzisiejsze podpisanie umowy na kompleksową realizację inwestycji na tym osiedlu. Najpierw PWiK pozyskał darmowe środki na wykonanie tego zadania. Dziś podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji – firmą Drobud S.A. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu, oferując najniższą cenę. Zgodnie z przepisami nie musieliśmy ogłaszać przetargu, mogliśmy zlecić wykonanie zadania w ramach tzw. zamówienia sektorowego. Chcieliśmy być świętsi od papieża, żeby nikt nie miał nam nic do zarzucenia. Ogłosiliśmy więc przetarg i wyłoniliśmy firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Cieszę się, że jest to lokalna firma, która słynie z tego, że dobrze wykonuje roboty, tak że, co do jakości prac, jestem spokojny.

 


 

 
2018-04-23 | Modernizacja kanału przesyłowego
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie podpisało umowę na realizację kolejnej inwestycji, zaplanowanej w ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Jarocin”. W ślad za tym, spółka przekazała wykonawcy plac budowy, gdzie zmodernizowany zostanie najstarszy kanał przesyłowy w ul. Poznańskiej w Jarocinie, biegnący do oczyszczalni w Cielczy.

Przypomnijmy, że projekt „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Jarocin” obejmuje realizację 5 zadań o łącznej wartości 250 mln zł. Połowę środków – dofinansowanie z wysokości 128 mln zł, przedsiębiorstwo pozyskało z Unii Europejskiej. W trakcie realizacji tego ogromnego projektu jest już budowa stacji uzdatniania wody w Stefanowie. Lada moment ruszy budowa największej inwestycji projektowej – stacji odzysku surowców na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy. Do oczyszczalni prowadzi stary poniemiecki kanał przesyłowy z 1918 roku, który odbiera ścieki i przenosi je na oczyszczalnię z części południowo-zachodniej gminy Jarocin oraz z gminy Jaraczewo. To właśnie ten najstarszy odcinek kanalizacji w mieście, zostanie poddany przebudowie. – Kanał jest w złym stanie technicznym, jest nieszczelny – informuje Elżbieta Kostka, wiceprezes PWiK. – Z uwagi na to, żeby wyeliminować skażenie ekologiczne, żeby odbierać ścieki w sposób ciągły, bezawaryjny zachodzi konieczność jego modernizacji i renowacji – uzasadnia potrzebę inwestycji E. Kostka.

Wykonawca inwestycji – firma „Drobud” – został wyłoniony w postępowaniu przetargowym i zrealizuje zadanie za kwotę ok. 4,7 mln zł. Przebudowa zakończy się najpóźniej w lutym przyszłego roku. – Remonty i awarie tego kanału były bardzo uciążliwe do tej pory, z racji tego, że ruch na drodze nr 11 był bardzo duży. Po otwarciu obwodnicy Jarocina, ruch na ul. Poznańskiej w Jarocinie jest bardzo mały, realizacja inwestycji będzie dużo prostsza i mniej uciążliwa dla kierowców i mieszkańców – mówi Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK sp. z o.o. w Jarocinie.

 


 

 
2018-03-20 | Jarocin wyprzedził Barcelonę i Bank Światowy
 

Projekt gospodarki wodno-ściekowej, realizowany na terenie Gminy Jarocin został doceniony prestiżową nagrodą podczas międzynarodowej konferencji Wex Global 2018, która odbyła się w Lizbonie. Grand Prix dla Gminy Jarocin w kategorii „Finanse i Partnerstwo” odebrał burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – To wielki sukces – wyprzedziliśmy Bank Światowy i Barcelonę – podkreśla z zadowoleniem włodarz Gminy Jarocin.

Najwyższe wyróżnienie przyznano za sposób finansowania inwestycji, dobór technologii i partnerów do projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie za niebagatelną kwotę ćwierć miliarda zł. Przedsięwzięcie obejmuje 5 zadań, w tym największe – budowę stacji odzysku surowców na bazie oczyszczalni ścieków Cielczy. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj produkowany będzie nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy i emisja gazów cieplarnianych, na które wcześniej narzekali mieszkańcy. – Projekt, który realizujemy to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku – uważa burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – Powstanie tu nowoczesna stacja odzysku surowców zastosowująca najnowsze technologie z dziedziny oczyszczania ścieków. Nie ma podobnej stacji na wschód od Amsterdamu, u nas będzie pierwsza w tej części Europy – podkreśla burmistrz.

Nagradzając Gminę Jarocin zauważono także pozytywny wpływ partnerstwa przy finansowaniu inwestycji. – Budżet gminy Jarocin w skali kolejnych 10 lat nie dokłada nawet 10% wartości tej inwestycji, reszta to środki zewnętrzne: unijne i krajowe, pozyskane dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi burmistrz Pawlicki. Sporą część środków, bo aż 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To drugie co do wielkości dofinansowanie, tuż po Katowicach, w ramach ówczesnego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc pod uwagę wielkość aglomeracji katowickiej, sukces dużo mniejszego Jarocina jest tym bardziej wyraźny. – 128 mln dotacji, czyli bezzwrotnych środków, to ok. 3 tys. zł na każdego mieszkańca gminy. Na skalę Jarocina to potężna dotacja, bez której nie można by zrealizować zadania o takiej zaawansowanej technologii – dodaje burmistrz Jarocina. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gmina Jarocin zabezpieczyła na ten cel kwotę 22 mln zł. Pozostałe środki pochodzić będą z pożyczki z NFOŚiGW (50 mln zł) oraz obligacji wyemitowanych przez PWiK jeszcze w 2015r. – Bez współpracy ze strukturami rządu, czy NFOŚiGW, za pośrednictwem którego pozyskaliśmy środki unijne, ale i dostaliśmy w formie pożyczki, nie dałoby się tego ogromnego zadania zrealizować – podkreśla znaczenie partnerstwa burmistrz Pawlicki. Nowatorskie przedsięwzięcie zachwalają eksperci z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii środowiska. – Projekt jarociński przyniesie oszczędności energetyczne, co się przełoży na taryfy wodne i ściekowe. Najważniejsza rzecz – zostanie wybudowany za pieniądze unijne. Gratuluję Jarocinowi – powiedział prof. ndz. dr hab. inż. Marek Gromiec, członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej i Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, doradca i ekspert wielu organizacji krajowych i zagranicznych z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii środowiska.

 


 

2017-08-08 | Lepsza jakość wody dzięki budowie Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie
 

W miniony piątek podpisana została umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie. Dzięki zastosowaniu w nowym obiekcie technologii zmiękczania wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie dostarczało mieszkańcom wodę nowej, lepszej jakości. Budowa SUW w Stefanowie, której wartość to ponad 9,2 mln zł, to pierwszy kontrakt, który realizowany będzie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, na który spółka pozyskała 128 mln złotych unijnego dofinansowania. Nowa stacja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.

Zmiękczanie wody korzyścią dla mieszkańców
W ramach zadania, w miejscu starej stacji uzdatniania wody w Stefanowie zostanie zbudowana nowa, a zastosowana tam technologia zmiękczania wody wpłynie na poprawę jej jakości. Będzie ono oparte na procesie wymiany jonowej, który odbywał się będzie w kolumnach filtracyjnych wypełnionych specjalnymi żywicami jonowymiennymi. Żywice zatrzymywały będą jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu. – Dla osiągnięcia zakładanego efektu tylko część wody będzie poddawana zmiękczaniu, a następnie mieszana z pozostałą wodą z układu filtracji – informuje Elżbieta Kostka, członek zarządu PWiK. Dzięki temu do mieszkańców dostarczana będzie woda o twardości 350 mgCaCO3/litr. – Jest to dobra twardość wody dla gospodarstw domowych, przy której woda zachowuje właściwy skład mineralny oraz parametry smakowe a jednocześnie zapewnia najwyższe parametry użytkowe, czyli przede wszystkim eliminację osadów z kamienia, co z kolei przekłada się na mniejsze zużycie detergentów, środków czystości, środków higienicznych, wody czy krótszy czas sprzątania – tłumaczy Elżbieta Kostka.

Twardość wody surowej w Stefanowie oscyluje około 500 mgCaCO3/l, co oznacza, że nastąpi około 30-procentowa redukcja zawartości w niej węglanu wapnia. Biorąc pod uwagę korzyści dostarczania wody o mniejszej twardości w utrzymaniu czystości w łazienkach i kuchniach, nie możemy zapomnieć o aspektach kulinarnych, które przełożą się na przygotowanie smacznych potraw i aromatycznych napojów, a przede wszystkim aspektów zdrowotnych, czyli zmniejszeniu ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia.

Instalacja będzie miała wydajność 100 m3/h, a docelowo, po wybudowaniu 3 studni głębinowej – 150m3/h. Nowa stacja w Stefanowie będzie także energooszczędna i w pełni zautomatyzowana. – Woda będzie tu dezynfekowana bakteriologicznie za pomocą lampy UV, dzięki czemu ograniczymy dezynfekcję chemiczną do minimum – podkreśla Elżbieta Kostka. Poza tym zastosowane rozwiązania technologiczne będą dawały gwarancję stabilności pracy instalacji, a co za tym idzie – ciągłości dostaw wody do klientów.

 

Wykonawcą konsorcjum z jarocińskim liderem
Umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie została podpisana 4 sierpnia, a termin jej realizacji określony na 16 miesięcy od dnia jej podpisania. Zgodnie z tymi zapisami, nowa stacja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum 4 firm, których liderem jest jarocińska firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. Jej partnerami podczas realizacji zadania będą: PTHU Hydro-Marko Maria Pluta w Jarocinie, PRD „Drobud” S.A. w Jarocinie oraz KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy. – Ubiegaliśmy się o realizację tego zadania w formie przetargu nieograniczonego z najniższą kwotą, a konkurencję mieliśmy z Warszawy, dlatego tym bardziej nas cieszy fakt, że pozyskaliśmy tą inwestycję do realizacji – podkreśla Maria Pluta, prezes zarządu HYDRO-MARKO, które działa od ponad 20 lat na rynku inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i zatrudnia ponad 150 osób. – Specjalizujemy się w tego typu inwestycjach, czego potwierdzeniem są zrealizowane przez nas podobne inwestycje na przykład w Lesznie czy Legnicy – informuje Maria Pluta i dodaje: – Gros pracowników, których zatrudniamy, to są ludzie stąd, mieszkają w tych okolicach i nie ukrywam, że się też cieszą, bo przestaną na jakiś czas wyjeżdżać w delegacje, przestaną żyć na walizkach. – Cieszę się z tego faktu, że to zadanie będzie wykonywane przez konsorcjum, którego liderem jest lokalna firma HYDR-MARKO, wyłoniona w trybie zamówień zgodnym z prawem zamówień publicznych i z przestrzeganiem reguł przetargów międzynarodowych, które były konieczne w przypadku korzystania ze środków z Unii Europejskiej – mówi burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – Dzięki temu pozyskane przez PWiK pieniądze zostaną podwójnie zainwestowane w gminie Jarocin – powstanie nowa stacja, ale skorzystają również mieszkańcy gminy, zatrudnieni w firmach, które zawiązały to konsorcjum – podkreśla włodarz gminy.

 

Zainwestujemy 250 milionów złotych
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie z technologią zmiękczania wody realizowana będzie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Na jego realizację PWiK pozyskał 128 mln zł dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość tego pierwszego kontraktu to ponad 9,2 mln zł. Poza tym projekt, opiewający łącznie na ponad 250 mln zł, zakłada budowę 17 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 17 km nowych sieci kanalizacji deszczowej, 20 km nowych sieci wodociągowych, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy wraz z renowacją i przebudową najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. – Przygotowujemy się do realizacji kolejnych zadań w ramach kontraktu. Ogłosiliśmy dwa przetargi – na przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie oraz na przebudowę sieci przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie – informuje Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK-u.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina: Składam wyrazy szacunku i podziękowania prezesowi Remigiuszowi Nowojowskiemu, wiceprezes Elżbiecie Kostce oraz załodze PWiK-u, którzy ciężko i w dużym tempie pracowali na to, by pozyskać 128 mln bezzwrotnych środków zewnętrznych na realizację tego historycznego dla gminy Jarocin projektu. To wielki sukces, bo pozyskaliśmy drugą co do wielkości dotację w skali kraju, tuż po aglomeracji katowickiej. Pieniądze udało się pozyskać dzięki determinacji spółki, która złożyła projekt w minionym roku. Już dziś wiadomo, że w kolejnych rozdaniach środków przez NFOŚiGW na tego typu zadania pieniędzy nie starczy dla wszystkich chętnych.

Fot. Tomasz Bartkowiak

 


 

Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin – o Projekcie

 

W dniu 11 kwietnia 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę i Pełnomocnika p.o. Głównego Księgowego Janusza Topolskiego oraz Prezesa PWiK Remigiusza Nowojewskiego umowa dofinansowania Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” o numerze POIS.02.03.00-00-0174/16-00. Projekt ten wpisuje się w ramy działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt Przedsięwzięcia wynosi 255.960.534 zł, w tym wydatki kwalifikowane obejmują 150.812.446 zł. Przedsiębiorstwu udało się otrzymać na realizację tego Projektu dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 128.190.579,07 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych).

Głównym celem Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” jest kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie zgromadzonej w osadach ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalania paliw kopalnych.
Jego realizacja pozwoli na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony, zachowania stanu ekologicznego oraz zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, w tym Morza Bałtyckiego. Planowane działania inwestycyjne przyczynią się również do ograniczenia energochłonności systemów oraz będą miały pozytywny wpływ na zużycie zasobów naturalnych.

W ramach tego Projektu planujemy realizację pięciu zadań obejmujących roboty budowlane:

  1. Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina
  2. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie (dotyczy: ul. Marcinkowskiego, ul. Matejki, ul. Chopina, ul. Kopernika, ul. Cicha, ul. Staszica, ul. Konopnickiej, ul. Broniewskiego, ul. Estkowskiego, ul. Niepodległości (od ul. Marcinkowskiego do ul. Cichej)
  3. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina (dotyczy: ul. Sienkiewicza, ul. Moniuszki, ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego, ul. Średniej, ul. Gołębiej, ul. Wyszyńskiego, ul. Mickiewicza, ul. Kościelnej, ul. Targowej, ul. Śródmiejskiej, ul. Wodnej, ul. Szpitalnej, ul. Krótkiej, ul. Małej, ul. Wąskiej, ul. Łąkowej, ul. Wolności, ul. Barwickiego, ul. Hallera, ul. Paderewskiego, al. Niepodległości (od ul. Poznańskiej do ul. Moniuszki), ul. Kasztanowa (od ul. Poznańskiej do targowiska), ul. Poznańskiej (od ul. Moniuszki do ul. Kasztanowej), ul. Libercourt, ul. Dąbrowskiego, ul. Nowej, ul. Węglowej, ul. Wrocławskiej (od Węglowej do Rynku), ul. Św. Ducha (od Rynku do ul. Poznańskiej), ul. Rynek).
  4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie
  5. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stefanów

Pierwsze z tych zadań ma na celu zlikwidowanie niedoborów w zakresie oczyszczania ścieków na oczyszczalni Cielcza i zastosowanie kompleksowej przeróbki osadów ściekowych własnych i dowożonych z Gmin sąsiednich. Realizacja tego zadania była najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców okolicznych terenów, zwłaszcza przez osoby zamieszkujące wieś Cielcza. Spowodowane to było przede wszystkim okresowo występującymi uciążliwymi zapachami z obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego dla tego przedsięwzięcie jest – ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 2,7 tys. Mg/rok.

Inwestycja będzie polegała na:

  • eliminacji emisji niezorganizowanych substancji i bioaerozoli ze zbiornika retencyjnego, piaskownika, osadnika wstępnego, zagęszczacza osadu nadmiernego, zagęszczacza osadu wstępnego – obiekty te zostaną zhermetyzowane, co wyeliminuje zapachy uciążliwe dotychczas dla mieszkańców miejscowości Cielcza;
  • ujęciu i zagospodarowaniu biogazu będącego produktem procesu fermentacji i jego energetycznym spalaniu na miejscu w procesie wysokosprawnej kogeneracji, co pozwoli ograniczyć zużycie paliw kopalnych oraz wyeliminuje straty energii zachodzące podczas przesyłu energii na znaczne odległości, w wyniku tych procesów będzie możliwa produkcja energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne PWiK;
  • eliminacji emisji niezorganizowanych gazów cieplarnianych – metanu i dwutlenku węgla – do atmosfery z otwartej komory fermentacyjnej;
  • możliwości bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania osadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków funkcjonujących w regionie i możliwości wypełnienia ustaleń porozumienia międzygminnego w zakresie odbioru osadów ściekowych, zaktualizowanego poprzez listy intencyjne z Gminy Dominowo, Książ Wielkopolski, Borek Wielkopolski, Chocz, Dobrzyca, Gizałki, Czermin, Krzykosy, Żerków, Nowe Miasto nad Wartą, Kotlin, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zaniemyślu;
  • możliwości wykorzystania ścieków do procesów technologicznych oczyszczalni w miejsce zużywanej wody pitnej – po realizacji urządzeń III stopnia oczyszczania ścieków będzie to możliwe, co zmniejszy zużycie wody.

Zadanie 2, 3 i 4 dotyczy uporządkowania kwestii infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Centrum Jarocina, Osiedla Kopernika oraz ul. Poznańskiej w Jarocinie. Łącznie zadania te dotyczą prac na terenie około 88,2 ha. Zły stan techniczny (awaryjność i nieszczelność) niektórych odcinków wodociągowych determinuje konieczność ich wymiany w Centrum Jarocina oraz Osiedlu Kopernika w Jarocinie, dzięki czemu będzie możliwa ciągła dostawa wody do mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Łączna długość sieci wodociągowej przebudowywanej wraz z odcinkami bocznymi to ok. 19,8 km. Sieci te zostaną ułożone w tych samych ulicach, w których jest przebudowywany systemu kanalizacji.

Ze względu na negatywny wpływ na środowisko konieczna jest przebudowa systemu kanalizacyjnego w Centrum Jarocina oraz na os. M. Kopernika w Jarocinie, dzięki czemu na tym terenie zostanie wyeliminowana infiltracja (czyli przenikanie z uszkodzonych rurociągów ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gruntu) i eksfiltracja (czyli przenikanie do uszkodzonych rurociągów wód opadowych i deszczowych) dzięki renowacji/przebudowie sieci przesyłowej ok. 2,5 km oraz rozdziałowi ok. 17,3 km kanalizacji ogólnospławnej w rejonach stwarzających największe problemy (Centrum Jarocina, os. M. Kopernika). Rozdział kanalizacji ogólnospławnej jest niezbędny z uwagi na występujące przy gwałtownych opadach podtopienia piwnic, które powodują niszczenie mienia właścicieli posesji oraz pogarszanie stanu technicznego budynków (m.in. zawilgocenie fundamentów i ścian). Kwestie te były wielokrotnie sygnalizowane Przedsiębiorstwu przez mieszkańców, jak i przewodniczących osiedli.

Warto podkreślić, że obszar Centrum Jarocina jest ujęty w szeroko rozumianej rewitalizacji Śródmieścia Jarocina, która docelowo spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców dzięki m.in. nowej infrastrukturze wod-kan, nawierzchniom drogi, chodnikom oraz zieleni. Na terenie Centrum Jarocina oraz Osiedla Kopernika w Jarocinie zostanie w ramach Projektu wybudowane ok. 17,5 km rurociągów deszczowych wraz z odcinkami bocznymi wraz z niezbędnymi separatorami oraz zostanie poddane odtworzeniu koryto rzeki Lipinki na terenie miasta Jarocin. Odprowadzenie wód deszczowych z tego terenu do cieku wodnego wyłącznie za pośrednictwem separatorów spowoduje efekt ekologiczny z uwagi na fakt oczyszczenia wód deszczowych z m.in. substancji ropopochodnych. Będzie to miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska – poprawi czystość wód w Lipince, Odrze oraz docelowo w Morzu Bałtyckim. Warto tu podkreślić, że odprowadzenie wód opadowych i deszczowych odrębnym rurociągiem bezpośrednio do cieków wodnych, a nie na oczyszczalnię ścieków w Cielczy usprawni jej pracę (m.in. brak zakłóceń procesu technologicznego na oś podczas nawalnych opadów), co docelowo zmniejszy koszty oczyszczania.

Ostatnie z zadań obejmujących roboty budowalne dotyczy budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Stefanów (w miejsce istniejącej) w celu dostarczania wody uzdatnionej o niższych parametrach twardości wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnienie ciągłości dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem i odpowiednią ilością. Problemy z twardością wody z przedmiotowego ujęcia były zgłaszane przez mieszkańców, gdyż parametr ten zwiększa ilość osadzania się zanieczyszczeń na urządzeniach gospodarstwa domowego (typu pralki, czajniki, garnki) i przyspiesza ich niszczenie. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego dla tego przedsięwzięcia jest – ilość uzdatnionej wody po zakończeniu projektu w ilości 514.320 m3/rok (o ulepszonych parametrach).

Projekt pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” obejmuje swoim zakresem również dostawę inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi, który ma na celu zapewnienie oszczędności zasobów (oszczędność wody, monitorowanie przecieków, strat wody z sieci wodociągowych), zapobieganie infiltracji ścieków do środowiska, a także adaptację do zmian klimatu (inteligentne zarządzanie sieciami kanalizacji deszczowej, likwidacja wąskich gardeł, zapobieganie podtopieniom i powodziom). Zastosowanie tego systemu będzie odczuwalna dla mieszkańców Gminy Jarocin z uwagi na zminimalizowanie czasu usunięcia ewentualnej awarii na sieci.

Mamy nadzieję, że powyższy opis inwestycji ujętych w ramach Projektu przybliżył Państwu zakres oraz cele jakie mają zostać osiągnięte w najbliższych latach w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie podejmując trud realizacji Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” kierowało się chęcią dostosowania posiadanej infrastruktury do zmian klimatu oraz podniesieniem standardu usług dla mieszkańców Gminy Jarocin.

Poprzez stronę pois.gov.pl/nieprawidlowosci można sygnalizować o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Można je również zgłaszać poprzez e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl