Lepsza jakość wody dzięki budowie Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie

W miniony piątek podpisana została umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie. Dzięki zastosowaniu w nowym obiekcie technologii zmiękczania wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie dostarczało mieszkańcom wodę nowej, lepszej jakości. Budowa SUW w Stefanowie, której wartość to ponad 9,2 mln zł, to pierwszy kontrakt, który realizowany będzie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, na który spółka pozyskała 128 mln złotych unijnego dofinansowania. Nowa stacja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.

Zmiękczanie wody korzyścią dla mieszkańców
W ramach zadania, w miejscu starej stacji uzdatniania wody w Stefanowie zostanie zbudowana nowa, a zastosowana tam technologia zmiękczania wody wpłynie na poprawę jej jakości. Będzie ono oparte na procesie wymiany jonowej, który odbywał się będzie w kolumnach filtracyjnych wypełnionych specjalnymi żywicami jonowymiennymi. Żywice zatrzymywały będą jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu. – Dla osiągnięcia zakładanego efektu tylko część wody będzie poddawana zmiękczaniu, a następnie mieszana z pozostałą wodą z układu filtracji – informuje Elżbieta Kostka, członek zarządu PWiK. Dzięki temu do mieszkańców dostarczana będzie woda o twardości 350 mgCaCO3/litr. – Jest to dobra twardość wody dla gospodarstw domowych, przy której woda zachowuje właściwy skład mineralny oraz parametry smakowe a jednocześnie zapewnia najwyższe parametry użytkowe, czyli przede wszystkim eliminację osadów z kamienia, co z kolei przekłada się na mniejsze zużycie detergentów, środków czystości, środków higienicznych, wody czy krótszy czas sprzątania – tłumaczy Elżbieta Kostka.

Twardość wody surowej w Stefanowie oscyluje około 500 mgCaCO3/l, co oznacza, że nastąpi około 30-procentowa redukcja zawartości w niej węglanu wapnia. Biorąc pod uwagę korzyści dostarczania wody o mniejszej twardości w utrzymaniu czystości w łazienkach i kuchniach, nie możemy zapomnieć o aspektach kulinarnych, które przełożą się na przygotowanie smacznych potraw i aromatycznych napojów, a przede wszystkim aspektów zdrowotnych, czyli zmniejszeniu ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia.

Instalacja będzie miała wydajność 100 m3/h, a docelowo, po wybudowaniu 3 studni głębinowej – 150m3/h. Nowa stacja w Stefanowie będzie także energooszczędna i w pełni zautomatyzowana. – Woda będzie tu dezynfekowana bakteriologicznie za pomocą lampy UV, dzięki czemu ograniczymy dezynfekcję chemiczną do minimum – podkreśla Elżbieta Kostka. Poza tym zastosowane rozwiązania technologiczne będą dawały gwarancję stabilności pracy instalacji, a co za tym idzie – ciągłości dostaw wody do klientów.

Wykonawcą konsorcjum z jarocińskim liderem
Umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie została podpisana 4 sierpnia, a termin jej realizacji określony na 16 miesięcy od dnia jej podpisania. Zgodnie z tymi zapisami, nowa stacja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum 4 firm, których liderem jest jarocińska firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. Jej partnerami podczas realizacji zadania będą: PTHU Hydro-Marko Maria Pluta w Jarocinie, PRD „Drobud” S.A. w Jarocinie oraz KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy. – Ubiegaliśmy się o realizację tego zadania w formie przetargu nieograniczonego z najniższą kwotą, a konkurencję mieliśmy z Warszawy, dlatego tym bardziej nas cieszy fakt, że pozyskaliśmy tą inwestycję do realizacji – podkreśla Maria Pluta, prezes zarządu HYDRO-MARKO, które działa od ponad 20 lat na rynku inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i zatrudnia ponad 150 osób. – Specjalizujemy się w tego typu inwestycjach, czego potwierdzeniem są zrealizowane przez nas podobne inwestycje na przykład w Lesznie czy Legnicy – informuje Maria Pluta i dodaje: – Gros pracowników, których zatrudniamy, to są ludzie stąd, mieszkają w tych okolicach i nie ukrywam, że się też cieszą, bo przestaną na jakiś czas wyjeżdżać w delegacje, przestaną żyć na walizkach. – Cieszę się z tego faktu, że to zadanie będzie wykonywane przez konsorcjum, którego liderem jest lokalna firma HYDR-MARKO, wyłoniona w trybie zamówień zgodnym z prawem zamówień publicznych i z przestrzeganiem reguł przetargów międzynarodowych, które były konieczne w przypadku korzystania ze środków z Unii Europejskiej – mówi burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – Dzięki temu pozyskane przez PWiK pieniądze zostaną podwójnie zainwestowane w gminie Jarocin – powstanie nowa stacja, ale skorzystają również mieszkańcy gminy, zatrudnieni w firmach, które zawiązały to konsorcjum – podkreśla włodarz gminy.

Zainwestujemy 250 milionów złotych
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie z technologią zmiękczania wody realizowana będzie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Na jego realizację PWiK pozyskał 128 mln zł dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość tego pierwszego kontraktu to ponad 9,2 mln zł. Poza tym projekt, opiewający łącznie na ponad 250 mln zł, zakłada budowę 17 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 17 km nowych sieci kanalizacji deszczowej, 20 km nowych sieci wodociągowych, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy wraz z renowacją i przebudową najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. – Przygotowujemy się do realizacji kolejnych zadań w ramach kontraktu. Ogłosiliśmy dwa przetargi – na przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie oraz na przebudowę sieci przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie – informuje Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK-u.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina: Składam wyrazy szacunku i podziękowania prezesowi Remigiuszowi Nowojowskiemu, wiceprezes Elżbiecie Kostce oraz załodze PWiK-u, którzy ciężko i w dużym tempie pracowali na to, by pozyskać 128 mln bezzwrotnych środków zewnętrznych na realizację tego historycznego dla gminy Jarocin projektu. To wielki sukces, bo pozyskaliśmy drugą co do wielkości dotację w skali kraju, tuż po aglomeracji katowickiej. Pieniądze udało się pozyskać dzięki determinacji spółki, która złożyła projekt w minionym roku. Już dziś wiadomo, że w kolejnych rozdaniach środków przez NFOŚiGW na tego typu zadania pieniędzy nie starczy dla wszystkich chętnych.

Fot. Tomasz Bartkowiak