Kanał na kolejne 100 lat

W miniony wtorek oficjalnie do użytku oddany został zmodernizowany kanał przesyłowy w ul. Poznańskiej w Jarocinie. Była to renowacja najstarszego odcinka kanalizacji w mieście, ponieważ jest to kanał poniemiecki, który powstał w 1918 roku. Tym samym zakończony został drugi etap największej inwestycji w historii gminy – projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”, którego wartość to blisko ćwierć miliarda złotych.

Kanał przesyłowy biegnący w ul. Poznańskiej w Jarocinie odbiera ścieki z południowo-zachodniej części gminy oraz z gminy Jaraczewo i przenosi je do oczyszczalni ścieków w Cielczy. Obecnie natężenie przepływu sięga tu nawet 3 milionów litrów na dobę. To najstarszy odcinek kanalizacji w mieście który powstał w 1918 roku. – Spotykamy się na otwarciu drugiego zadania z dużego projektu, wspomaganego przez środki unijne. Pierwsze było otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, dzisiaj robimy otwarcie najstarszego kanału w mieście po renowacji. Blisko 2 km starej sieci, kształtu jajowego, zostało utwardzone rękawem termoutwardzalnym. Tak jak już wspominałem blisko 2 km sieci, 21 przyłączy, również wykonane kilkaset metrów kanalizacji z rur kamionkowych. Wszystko po to, by ścieki bezawaryjnie docierały do nas, do oczyszczalni – mówił podczas uroczystości Remigiusz Nowojewski, prezes zarządu PWiK.

W ramach inwestycji zrealizowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji kanał o długości ponad 2 kilometrów został poddany renowacji. Przedsięwzięcie realizowane było na drodze, na której odbywał się ruch samochodowy. Było to możliwe dzięki zastosowaniu bezwykopowej metody z wykorzystaniem rękawa termoutwardzalnego. – W przypadku tej inwestycji zastosowana została nowoczesna, bezwykopowa technologia, polegająca na zastosowaniu rękawa z włókna szklanego, utwardzonego promieniami UV. To pierwsza tego typu inwestycja wykonana na terenie gminy Jarocin – mówiła podczas uroczystości Elżbietka Kostka, kierownik jednostki realizującej projekt. – Ta inwestycja pozwoli nam korzystać z tego kolektora przez kolejne 100 lat – podkreśliła Elżbieta Kostka.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do likwidacji nieszczelności kanału w ul. Poznańskiej, a co za tym idzie – do wyeliminowania ryzyka skażenia biologicznego. Poza tym zmodernizowany odcinek sieci przesyłowej gwarantuje ciągły i bezawaryjny odbiór ścieków. – Jest to zadanie o tyle istotne, że bez tego kolektora nie funkcjonowałaby kanalizacja w mieście, ani też oczyszczalnia ścieków w Cielczy nie mogłaby pobierać ścieków z miasta i okolicznych miejscowości. Dlatego też ta inwestycja jest także ważna ze względów ekologicznych. Wiemy, jakie były awarie podczas dużych opadów deszczu – wylewało przed oczyszczalnią ścieków. I nie tylko. Również w mieście mieliśmy podtopienia – mówił Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. – Niedawno słuchałem audycji w Radiu Poznań na temat problemów z wodami opadowymi i kanalizacją w Poznaniu. Zastanawiają się, jak rozdzielić kanalizację, jak ją przebudować, bo im się wszystko zapycha, myślą skąd pozyskać środki… Oni są w tej fazie, w której my byliśmy dawno, dawno temu. W tym momencie finalizujemy projekt, którego realizację rozpoczęliśmy kilka ładnych lat temu. W ciągu najbliższych 2-3 lat problemy w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną w całej gminie praktycznie w całości rozwiązane. Świadczy to o tym, że większe miasta, które mają znacznie więcej dochodów własnych, są daleko za nami. Ich przedstawiciele mogliby przyjechać do Jarocina i uczyć się od nas, jak pozyskiwać środki i skutecznie realizować założone cele – podkreśla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.
Oficjalnym przypieczętowaniem zakończenia renowacji kanału przesyłowego było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, która została zamieszczona na skwerze przy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Poznańskiej w Jarocinie. Dokonali tego burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki i prezes zarządu PWiK, Remigiusz Nowojewski.

Inwestycja, której koszt wyniósł 5,8 mln zł została zrealizowana w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. To drugie zadanie, spośród sześciu, których realizację obejmuje projekt. W grudniu ubiegłego roku do użytku oddana została Stacja Uzdatniania Wody w Stefanowie z technologią zmiękczania wody. Projekt Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizowany jest z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania to 128 mln zł, a łączny koszt całego projektu to 255 mln zł.