Dla Klientów

 

Taryfy i opłaty | Podłączenia do sieci | Akty prawne | Zawieranie umów | Warunki techniczne

 

Informacja ws. taryf na lata 2021-2024

OGŁOSZENIE | PROJEKT TARYF | OŚWIADCZENIE

Taryfy i opłaty (06.06.2020 – 05.06.2021) – ceny netto – VAT 8%

Pobierz w pliku PDF | Decyzja ws. taryf (Wody Polskie)

» Woda

Grupa taryfowa Opis Cena wody Opłata abonamentowa
W1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,66zł/m3 3,89zł/m-c
W2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,66zł/m3 3,89zł/m-c
W3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,66zł/m3 2,42zł/m-c
W4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,66zł/m3 2,42zł/m-c
W5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 3,66zł/m3 1,85zł/m-c
W6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 3,66zł/m3 1,40zł/m-c
W7 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,66zł/m3 2,94zł/m-c
W8 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,66zł/m3 1,47zł/m-c
W9 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,66zł/m3 1,47zł/m-c
W10 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny oraz odczyt tradycyjny wodomierz do odczytu wody bezpowrotnie zużytej) 3,66zł/m3 6,83zł/m-c
W11 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,69zł/m3 3,89zł/m-c
W12 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,69zł/m3 3,89zł/m-c
W13 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,69zł/m3 2,42zł/m-c
W14 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,69zł/m3 2,42zł/m-c
W15 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,71zł/m3 3,89zł/m-c
W16 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,71zł/m3 3,89zł/m-c
W17 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,71zł/m3 2,42zł/m-c
W18 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,71zł/m3 2,42zł/m-c
W19 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 3,71zł/m3 1,85zł/m-c
W20 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 3,71zł/m3 1,40zł/m-c
W21 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,71zł/m3 2,94zł/m-c
W22 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,71zł/m3 1,47zł/m-c
W23 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,71zł/m3 1,47zł/m-c
W24 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny oraz odczyt tradycyjny wodomierz do odczytu wody bezpowrotnie zużytej) 3,71zł/m3 6,83zł/m-c
W25 Woda przeznaczona na cele P.POŻ. 3,66zł/m3 0,00zł/m-c

» Ścieki

Grupa taryfowa Opis Cena ścieków Opłata abonamentowa
K1 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 6,04zł/m3 4,56zł/m-c
K2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 6,04zł/m3 4,56zł/m-c
K3 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 6,04zł/m3 3,09zł/m-c
K4 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 6,04zł/m3 3,09zł/m-c
K5 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie polskich norm, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 6,04zł/m3 2,52zł/m-c
K6 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie polskich norm, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 6,04zł/m3 2,07zł/m-c
K7 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 6,04zł/m3 3,09zł/m-c
K8 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 6,04zł/m3 3,09zł/m-c
K9 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 9,76zł/m3 4,56zł/m-c
K10 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 9,76zł/m3 4,56zł/m-c
K11 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 9,76zł/m3 3,09zł/m-c
K12 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 9,76zł/m3 3,09zł/m-c

» Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej

Usługobiorca Charakterystyka wód opadowych lub roztopowych Cena ścieków Opłata stała
D1 Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów 1,81zł/m3 1,01zł/m-c
D2 Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, takich jak: drogi i ulice osiedlowe oraz wewnętrzne, chodniki osiedlowe przy drogach osiedlowych, parkingi osiedlowe, place, parkingi oraz drogi i inne powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni towarzyszące obiektom usługowym, handlowym, przemysłowym oraz budynkom mieszkalnym 3,78zł/m3 1,01zł/m-c
D3 Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni takich jak: drogi i ulice krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach, parkingi i ciągi komunikacyjne przy sklepach wielkopowierzchniowych, zatoki autobusowe, stacje paliw oraz bazy transportowe, boiska 6,04zł/m3 1,01zł/m-c

» Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej

Usługobiorca Charakterystyka wód opadowych lub roztopowych Cena ścieków
D4 Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów oraz pozostałych powierzchni o trwałej nawierzchni 6,04zł/m3

» Współczynnik ilości opadów wg danych IMiGW w latach 2011-2020

Rok Suma opadów (mm) Współczynnik (m) Rok Suma opadów (mm) Współczynnik (m)
2011 425 0,43 2016 592 0,59
2012 530 0,53 2017 580 0,58
2013 614 0,61 2018 453,5 0,45
2014 506 0,51 2019 429 0,43
2015 422 0,44 2020 555 0,56
Średni współczynnik (m) w latach 2011-2020: 0,51

Podłączenia do sieci

Posiadasz działkę, nieruchomość, a brakuje Ci przyłączy wod-kan.? Nie wiesz co zrobić? Poniżej przedstawimy krok po kroku jak uzbroić nieruchomość w niezbędne media, które są dostarczane przez PWiK Sp. z o.o.

Wnioskując o przyłącza stajesz się Inwestorem a tym samym zobowiązujesz się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przyłączy. Natomiast nasze Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby procedura ta przebiegła sprawnie i nie powodowała utrudnień.

 

I. Wniosek | II. Dokumentacja projektowa | III. Budowa przyłącza | IV. Odbiór przyłącza | V. Zawarcie umowy

 » Krok I – Wniosek

 1. Należy wypełnić i złożyć w Punkcie Informacji wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wraz z wymaganymi dokumentami:
  1. dla przyłączenia nieruchomości – budynku mieszkalnego jednorodzinnegopobierz wniosek:
   • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
   • 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
   • w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki  lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę.
  2. dla przyłączenia nieruchomości – budynku mieszkalnego wielolokalowegopobierz wniosek:
   • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
   • 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
   • w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę,
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osoba prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, aktualny na dzień złożenia niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru.
  3. dla przyłączenia nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczejpobierz wniosek:
   • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
   • 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
   • w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę,
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osoba prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, aktualny na dzień złożenia niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru.
 2. Ponadto w przypadku braku możliwości wykonania bezpośredniego przyłącza do zewnętrznej sieci istnieje możliwość wykonania rozdziału przyłączapobierz wniosek – wymagane dokumenty:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
  • oświadczenie dotyczące zgody na wykonanie rozdziału istniejącego przyłącza ,
  • w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę,
  • w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, aktualny na dzień złożenia niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru.
 3. Jak wykonać aktualną mapę do celów projektowych – Przedsiębiorstwo posiada listę uprawnionych geodetów, lecz nie wyklucza się wykonania właściwej mapy przez innych, posiadających uprawnienia, geodetów.
 4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w terminie do 30 dni wydaje warunki techniczne związane z budową i wykonaniem przyłączy, w przypadku braku kompletu dokumentów Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację ze wskazanymi brakami oraz terminem ich uzupełnienia. Niezałączenie wymaganych dokumentów w określonym czasie jest jednoznaczne z zakończeniem przez Spółkę sprawy oraz pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Należy pamiętać, że wydane Warunki Techniczne są ważne przez okres 3 lat od daty ich wydania.

 » Krok II – Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej:

 1. Otrzymane od Przedsiębiorstwa warunki techniczne przyłączenia obiektu budowalnego do zewnętrznej sieci są podstawą do rozpoczęcia prac projektowych.
 2. Projekt techniczny przyłączy musi zostać wykonany przez Projektanta posiadającego uprawnienia w branży instalacyjnej sieci i przyłączy wod-kan.
 3. Projektant wykonując dokumentację projektową zobowiązany jest do:
  • wykonania uzgodnień branżowych,
  • uzgodnienia lokalizacji przyłącza w pasie drogowym,
  • uzgodnienia dokumentacji w PWiK Sp. z o.o.
  • uzgodnienia dokumentacji podczas Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.
 4. Do kogo zlecić opracowanie dokumentacji projektowej – Przedsiębiorstwo posiada listę Projektantów, natomiast nie wyklucza się wykonania dokumentacji projektowej przez innych, posiadających uprawnienia, projektantów.

 » Krok III – Budowa przyłącza

Realizacja budowy przyłączy wod.-kan.:

Realizację budowy przyłączy należy rozpocząć od złożenia wypełnionego wniosku dot. zamiaru realizacji przyłączenia do sieci – pobierz wniosek – w Punkcie Informacji Spółki na 30 dni przed planowanym terminem wykonania przyłączy wraz z załączonym egzemplarzem dokumentacji projektowej lub jego kserokopią (wnioskodawca z 5 dniowym wyprzedzeniem dokona potwierdzenia terminu realizacji budowy przyłączy).

Fizyczne wykonanie przyłączy można zlecić firmie zajmującej się budową przyłączy wod.-kan. bądź zrealizować we własnym zakresie systemem gospodarczym.

Przyłącze wodociągowe:

 • W przypadku wykonania przyłącza wodociągowego w dniu realizacji należy przygotować wykop wraz z ułożeniem przewodu przyłączeniowego. Urządzenie pomiarowe jakim jest zestaw wodomierzowy powinno być zamontowane w pomieszczeniu łatwo dostępnym umożliwiającym odczytanie wskazań ww. urządzenia (piwnica budynku, parter bądź studnia wodomierzowa). Poprzez zestaw wodomierza głównego rozumie się wodomierz zamontowany na konsoli wraz z zaworem przelotowym grzybkowym przed i zaworem kulowym lub przelotowym grzybkowym za wodomierzem głównym.
 • Firma eksploatująca sieć wodociągową na terenie gminy Jarocin dostarcza niezbędny materiał (nawiertka/trójnik, obudowę teleskopową, skrzynkę zasuwy) oraz dokonuje podłączenia przyłącza do zewnętrznej sieci a następnie montuje urządzenie pomiarowe.
 • Zakończenie prac wykonanych przez firmę eksploatującą sieć wodociągową zostają odnotowane w protokole z realizacji przyłącza.

Przyłącze kanalizacyjne:

 • W przypadku wykonania przyłącza kanalizacyjnego w dniu realizacji należy przygotować wykop wraz z ułożeniem przewodu przyłączeniowego i posadowieniem w pełni studni przyłączeniowej na terenie wnioskowanej nieruchomości.
 • Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną dostarcza niezbędny materiał do dokonania włączenia przyłącza do sieci (poprzez trójnik lub do istniejącej studni kanalizacyjnej).
 • Zakończenie prac wykonanych przez firmę eksploatująca sieć kanalizacyjną zostają odnotowane w protokole z realizacji przyłącza.

 » Krok IV – Odbiór przyłącza

Odbiór przyłączy wod.-kan. następuje po złożeniu w Punkcie Informacji Spółki wniosku o dokonanie odbioru. Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć:

 • oryginał dokumentacji projektowej (jeśli nie był złożony wraz z wnioskiem dot. zamiaru realizacji przyłączenia do sieci),
 • atesty, deklaracje zgodności dla wbudowanych w przyłącze materiałów (niezbędne jest ich potwierdzenie przez kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji wod.-kan.),
 • Inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza wraz ze szkicem polowym – opracowana inwentaryzacja powykonawcza przez uprawnionego geodetę przed złożeniem wniosku winna być zarejestrowana w Ośrodku Geodezyjnym.

Na podstawień złożonych dokumentów uprawnieni przedstawiciele PWiK Sp. z o.o. dokonują końcowego odbioru przyłączy co zostaje spisane w stosownym protokole.

 » Krok V – Zawarcie umowy

Po otrzymaniu protokołów odbioru należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków – pobierz wniosek: dla osób fizycznych, dla osób prawnych. Sprawę można załatwić w Punkcie Informacji Spółki.

Akty prawne, wzory umów, formularze

Formularze wniosków można wydrukować, wypełnić i dostarczyć do siedziby PWiK Jarocin znajdującej się w Cielczy przy ul. Gajówka 1 (budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, parter). Akty prawne, wzory umów i załączników służą zapoznaniu się z prawami i obowiązkami stron. Jeśli pliki nie wczytują się, należy pobrać lub zaktualizować oprogramowanie – np.: Acrobat Reader.

Akty prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Jarocin, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców.
Wersja obowiązująca z dnia 30 sierpnia 2021r.

 

Zawieranie umów

 

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dla osób fizycznych.
Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych dla osób fizycznych.
Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dla osób prawnych.
Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych dla osób prawnych.
Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Ogólne warunki umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Wzór umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
Ogólne warunki umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
Oświadczenie o sposobie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
Wniosek o dokonywanie rozliczeń z uwzględnieniem wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.
Warunki montażu wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

 

Warunki techniczne

 

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
Wniosek o rozdział przyłącza.
Wniosek o uzgodnienie inwestycji.
Zgłoszenie zamiaru przyłączenia do sieci wod.-kan.
Wniosek o odbiór lub przegląd techniczny.