Umowa na rewitalizację Śródmieścia podpisana

Już wkrótce w centrum Jarocina zostanie całkowicie zmodernizowana infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna. Przebudowane zostaną ulice, powstaną nowe skwery, będzie jeszcze więcej zieleni. Wszystko to stanie się możliwe dzięki wyjątkowemu projektowi „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”, na który Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało ponad 128 milionów złotych bezzwrotnej dotacji z Funduszy Europejskich. W czerwcu podpisana została umowa na wykonanie inwestycji.

W ramach projektu przebudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Sieć kanalizacji deszczowej będzie wyodrębniona od sieci kanalizacji sanitarnej. Tym sposobem wyeliminowane zostaną podtopienia, a woda deszczowa zasili rzekę Lipinkę. Na terenach objętych pracami zostanie zrewitalizowana całkowicie infrastruktura zewnętrza. Położona zostanie nowa nawierzchnia dróg, chodniki, zwiększy się ilość miejsc parkingowych, zmienią się tereny zielone. W centrum miasta będzie więcej drzew krzewów i kwiatów. Ulice: Wrocławska, Świętego Ducha, Śródmiejska zmienią się nie do poznania. – Ta inwestycja to zwieńczenie kilku lat pracy, przygotowywania wniosków i starania się o dofinansowania – podkreślił Remigiusz Nowojewski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie. – Będziemy rewitalizować, wymieniać sieci, rozdzielać kanalizację w ścisłym centrum Jarocina. Będzie to ok 5 km sieci kanalizacyjnej, ok 7 km wodociągów do tego ok. 600 przyłączy, które też wymienimy. Powstaną również nowe nawierzchnie, odtworzenia nawierzchni, nowe nasadzenia, zieleń, mała architektura – dodał prezes PWiK-u. Właściwe prace budowlane rozpoczną się najwcześniej jesienią tego roku, po etapie projektowym i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Cała inwestycja ma być zakończona w czerwcu 2022r.

Do realizacji zadania zostało powołane konsorcjum firm WUPRINŻ i DROBUD. – Budowa nowej, wymiana istniejącej infrastruktury podziemnej w centrum miasta na bardzo dużych głębokościach, przy twardej zabudowie wiąże się zawsze z ryzykiem – podkreślał podczas podpisania umowy Andrzej Siliński, prezes Zarządu PRD DROBUD S.A. – Dlatego połączyliśmy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży instalacyjnej firmy WUPRINŻ oraz kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży drogowej firmy DROBUD. – Jako wykonawcy dołożymy wszelkich starań, żeby to zadanie zakończyć w umownym terminie – zadeklarował prezes Drobudu. Jak podkreśla Elżbieta Kostka, kierownik jednostki realizującej projekt, efektem najbardziej odczuwalnym dla odbiorców PWiK-u będzie zapewnienie dostaw wody w sposób ciągły, o odpowiednim ciśnieniu i w odpowiedniej ilości, a ponadto wyeliminowanie podtopień występujących po opadach atmosferycznych. – Znakiem czasu jest bardzo zaawansowany w realizacji program zdalnych odczytów wodomierzy. W ramach inwestycji mieszkańcy Centrum również zostaną nim objęci. Umożliwi to sprawdzenie poziomu zużycia wody bez konieczności wchodzenia do poszczególnych budynków – dodaje E. Kostka.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina:
Filarem tej inwestycji jest rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej, ale przy okazji wykorzystaliśmy ten moment, aby doprowadzić do rewitalizacji infrastruktury w całym Śródmieściu. Mam na myśli przebudowę całej infrastruktury drogowej z zielenią miejską i tej, która w drogach się znajduje. Instalacje i sieci towarzyszące będą wykonywane przez inne firmy, jak: VEOLIA, Polskie Sieci Gazownicze, Energetyka, Jarocińska Agencja Rozwoju, Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. Myślę, że koszt całości tego zadania, łącznie z tymi inwestycjami będzie opiewał na 150 milionów zł. Nie koniec na tym. Pracujemy już nad uchwałą, która będzie motywowała przedsiębiorców, właścicieli kamienic do rewitalizacji witryn sklepowych również z pomocą gminy Jarocin.