Słoneczny piknik w Potarzycy

Szereg atrakcji zapewnili organizatorzy rodzinnego pikniku, który odbył się wczoraj w Potarzycy. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie zrealizowane zostało w ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w gminie Jarocin”. Podobne pikniki, w sierpniu i we wrześniu, odbędą się także w innych miejscowościach gminy.

Piękna pogoda przyciągnęła przed salę wiejską w Potarzycy, nie tylko mieszkańców wioski, ale i Jarocina oraz innych okolicznych miejscowości. Najmłodszych najbardziej zainteresowały animacje. Próbowali swych sił w przeciąganiu liny, czy łapaniu baniek mydlanych. Konkurencji było wiele, a w nagrodę można było otrzymać upominki ufundowane przez PWiK. Wielką atrakcją dla najmłodszych były też dmuchańce, na których mogli wyładować namiar energii. Dzieci miały też możliwość spotkania postaci z ulubionych bajek. Starszych zainteresował pokaz magii i muzyczne rytmy zespołu „Sweet Boys”. Kto zgłodniał mógł posilić się kiełbaską, a dla ochłody zapewniono orzeźwiające napoje chłodzące.

Jedną z atrakcji pikniku była także autokarowa wycieczka do miejsc inwestycji, które są, lub będą wkrótce, realizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. W ramach projektu na terenie gminy Jarocin realizowanych będzie sześć inwestycji o łącznej wartości 255 mln zł. Przypomnijmy, że na wykonanie zadania PWiK pozyskał dofinansowanie unijne w wysokości 128 mln zł. Dwie z inwestycji – uczestnicy objazdu – mieli okazję poznać bliżej podczas piknikowej wycieczki. Najpierw pojechali do Stefanowa, gdzie budowana jest stacja uzdatniania wody, a później do Cielczy, gdzie na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków, po modernizacji i rozbudowie, powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy. O wszystkich tych nowościach informowali prezes PWiK-u, Remigiusz Nowojewski oraz wiceprezes, Elżbieta Kostka.

Goście zadawali szereg pytań. Interesowało ich przede wszystkim, czy skala inwestycji nie spowoduje wzrostu cen za wodę i odbiór ścieków. Prezes PWiK-u zapewnił, że przez najbliższe 3 lata takiego wzrostu na pewno nie będzie i mieszkańcy gminy Jarocin będą tyle samo płacić za wodę i odbiór ścieków co dotychczas.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.