O inwestycjach podczas pikniku

Piękna pogoda towarzyszyła nam podczas pikniku rodzinnego w Radlinie. Wydarzenie stało się okazją do informowania mieszkańców o realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Piękna pogoda przyciągnęła na teren za remizą w Radlinie sporo mieszkańców. Najmłodszych najbardziej zainteresowały animacje oraz pokaz iluzji. Próbowali swych sił w przeciąganiu liny, czy łapaniu baniek mydlanych. Konkurencji było wiele, a w nagrodę można było otrzymać upominki ufundowane przez PWiK. Wielką atrakcją dla najmłodszych były też dmuchańce, na których mogli wyładować namiar energii. Starszych zainteresowały muzyczne rytmy zespołu Two Boys. Dodatkową atrakcją był pokaz młodzieżowej drużyny OSP w Radlinie, podczas którego wykorzystali zabytkową sikawkę.

Stałym punktem cyklu pikników rodzinnych są autokarowe przejazdy do Stefanowa i Cielczy. To dwie lokalizacje, spośród sześciu, w których realizowany jest projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Przypominamy, że w Stefanowie budowana jest stacja uzdatniania wody. Z kolei w Cielczy, na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków, po modernizacji i rozbudowie, powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy.

Kolejny piknik rodzinny, promujący największą w historii gminy Jarocin inwestycję, odbędzie się 19 sierpnia w Cielczy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.