Ostatni piknik rodzinny za nami

Piękna pogoda towarzyszyła ostatniemu piknikowi rodzinnemu zorganizowanemu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. W minioną niedzielę promocyjno-informacyjne popołudnie spędziliśmy na os. Kopernika w Jarocinie. Miejsce to nieprzypadkowe, ponieważ właśnie tu realizowane jest jedno z kilku zadań w ramach potężnego przedsięwzięcia, którego wartość to ponad ćwierć miliard złotych.

Na osiedlu Kopernika trwa przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie. W ramach inwestycji rozdzielona zostanie stara, ogólnospławna kanalizacja na kanalizację sanitarną i deszczową. Modernizacji ulegnie także sieć wodociągowa. Łącznie zmodernizowanych zostanie ok. 12 km wszystkich sieci. Kolejne 4 km stanowić będą przyłącza. Równolegle wymieniony zostanie także gazociąg. Infrastruktura podziemna przykryta zostanie nową nawierzchnią drogową. Osiedle zyska nie tylko na nowoczesnej kanalizacji i drogach, ale wzbogaci się o parkingi, zieleń, nowe oświetlenie. Wykonawca ma 15 miesięcy na wykonanie prac od momentu podpisania umowy, czyli od maja 2018 roku.

Podczas festynu najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych uczestników wydarzenia. Dzieci wzięły udział w zabawach i animacjach, skakały na dmuchańcach, zobaczyły pokaz magika oraz pozowały do zdjęć z Myszką Miki. Na stoisku PWiK-u, poza informacjami o realizacji projektu, można było wziąć udział w konkursach z nagrodami. Ciekawy sprawdzian z ekologii przygotowała także druga gminna spółka – Zakład Gospodarki Odpadami. Zorganizowany został też inwestycyjny przejazd autokarowy do Cielczy i Stefanowa, gdzie realizowane są kolejne inwestycje w ramach historycznego projektu.

Od czerwca nasze przedsiębiorstwo promowało realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” podczas spotkań z mieszkańcami. W różnych miejscowościach gminy odbyło się 13 pikników rodzinnych. – Mamy nadzieję, że edukacja poprzez zabawę pozwoliła na ciekawe zaprezentowanie przedsięwzięć, które realizujemy w ramach największego w historii Gminy Jarocin proekologicznego projektu. Dzięki dotacji unijnej w wysokości 128 mln zł na terenie Gminy Jarocin zrealizowane zostaną inwestycje warte ćwierć miliarda zł – podkreśla wiceprezes PWiK-u, Elżbieta Kostka.

Stałym punktem cyklu pikników rodzinnych były autokarowe przejazdy do Stefanowa i Cielczy. To lokalizacje, w których realizowane są zadania (dwa z sześciu) w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Przypominamy, że w Stefanowie budowana jest stacja uzdatniania wody. Z kolei w Cielczy, na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków, po modernizacji i rozbudowie, powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.