Plac pod rozbudowę oczyszczalni przekazany

Rozpoczął się kolejny etap prac związany z realizacją projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Przedsięwzięcie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie wspiera unijne dofinansowanie, które w ubiegłym roku spółka pozyskała na realizację projektu.

Po uruchomieniu przez PWiK nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowie najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie prowadzącego do oczyszczalni w Cielczy i rozpoczęciu prac związanych z przebudową systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Os. Kopernika w Jarocinie, przyszedł czas na przekazanie kolejnego placu budowy. W połowie lutego firma Control Process EPC Enviromental Protection 3 sp. z o.o. przejęła teren, na którym będzie prowadziła prace związane z budową nowoczesnej stacji odzysku surowców. Powstanie ona na bazie istniejącej w Cielczy oczyszczalni ścieków. To tutaj, z osadów pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez spółkę wodociągową m.in. do zmniejszenia bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów, na które narzekali do tej pory mieszkańcy. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na kwiecień tego roku, a zakończenie prac przewidziano na kwiecień przyszłego roku.

Po modernizacji i rozbudowie, w Cielczy powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku surowców. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 110 mln zł (89 mln zł netto). Modernizacja oczyszczalni jest jednym z sześciu zadań realizowanych w ramach ogromnego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Łączna wartość całego projektu to 255 mln zł. Na wykonanie przedsięwzięcia, PWiK pozyskał dofinansowanie unijne w wysokości 128 mln zł.