Modernizują kanał ściekowy metodą bezwykopową

Nad ulicą Kasztanową, na specjalnej konstrukcji podwieszony został tymczasowy rurociąg. Zapewnia on ciągły przepływ ścieków do oczyszczalni w Cielczy, przy jednoczesnej modernizacji kanału ściekowego, który biegnie ul. Poznańską w Jarocinie.

Kanał w ul. Poznańskiej został wykonany z rur betonowych. Ze względu na ilość odprowadzanych nim ścieków, jest jednym ze strategicznych składników miejskiej sieci kanalizacyjnej. Niestety posiada wiele przesunięć i jest nieszczelny na złączach. Uszkodzenia te mogą powodować niepożądane przenikanie ścieków do gruntu. Wykonywana na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie modernizacja kanału zdecydowanie wpłynie na uszczelnienie sieci. By inwestycja, w jak najmniejszym stopniu utrudniała ruch w mieście, realizowana jest metodą bezwykopową z użyciem termoutwardzalnego rękawa szklanego z zastosowaniem żywic epoksydowych. Wykonawcą prac jest warszawska firma Aarsleff Sp. z o.o. Roboty, które są realizowane w ul. Poznańskiej, na odcinku od ul. Św. Ducha do ul. Kasztanowej, mają zakończyć się do 5 czerwca.