W ulicy Wolności budowany jest 200-metrowy zbiornik retencyjny

Trwa budowa kanału deszczowego na ul. Wolności w Jarocinie.  By skrócić czas prowadzonych robót, wykonawca zdecydował o prowadzeniu prac instalacyjnych w systemie całodobowym. Inwestycja jest ogromnym przedsięwzięciem pod względem logistycznym. Z uwagi na brak miejsca na zmagazynowanie rur w pobliżu realizowanej budowy, w marcu i kwietniu przez miasto transportowane będą ogromne rury o średnicy 3 m.


Ponadgabarytowe transporty będą się odbywały okresowo, zgodnie z potrzebami wynikającymi z tempa robót. Jest ono uzależnione od szeregu nieprzewidywalnych czynników, w tym warunków gruntowo-wodnych.
Trasa przejazdu tych transportów to ul. Brzozowa – Powstańców Wielkopolskich – Węglowa – Wrocławska – Wojska Polskiego – Śródmiejska.

Przypomnijmy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje w centrum miasta prace modernizacyjne związane z projektem „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”. Jednym z zadań tej ogromnej inwestycji jest kanał deszczowy w ul. Wolności. Zbiornik, który tam powstaje będzie miał 200 m długości. Obiekt zostanie wykonany metodą bezwykopową. Przypomnijmy, że wcześniej podobny zbiornik o całkowitej długości 76 m powstał pod płytą jarocińskiego rynku. Tam jednak inwestycja została zrealizowana w wykopie otwartym.

W zbiornikach gromadzić się będą wody opadowe oraz roztopowe, które będą odpływały do Lipinki. Powstanie nowych elementów infrastruktury skutecznie odbierającej wody opadowe, pozwoli na jej retencjonowanie i kontrolowane odprowadzenie do środowiska naturalnego. Skutkiem takich działań będzie hydrauliczne odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków. Ujęcie wód opadowych w szczelne systemy kanalizacyjne poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych, polegających na podczyszczaniu wód opadowych, zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego.

By przyspieszyć prace rewitalizacyjne realizowane w ul. Wolności, od 15 marca instalacje na tym odcinku będą prowadzone w trybie całodobowym.  Jak informuje wykonawca, praca w systemie 7 dni w tygodniu przez 24 godz. na dobę, skróci czas wykonywanych robót wiertniczych o połowę – z 3 do 1,5 miesiąca. System pracy ciągłej zapewni jednocześnie większe bezpieczeństwo na budowie, niemal całkowicie eliminując niekontrolowany wpływ mas ziemi do ogromnych rur o średnicy 3m.