Sieć wodno-kanalizacyjna w efektywnym zarządzaniu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie rozpoczyna realizację kolejnego zadania w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Tym razem wdrażane jest efektywne zarządzanie siecią za pomocą inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. W piątek 26 lipca podpisana została umowa z wykonawcą zadania – warszawską firmą SYGNITY Spółka Akcyjna.

Firma ma czas na wprowadzenie systemu do końca czerwca przyszłego roku. Prace obejmą m.in. wykonanie analizy przedwdrożeniowej, dostarczenie wszelkich licencji oraz sprzętu komputerowego, pozyskanie danych i przygotowanie całego systemu, wraz z przeszkoleniem pracowników, do finalnej eksploatacji.

Jak podkreśla prezes PWiK, Remigiusz Nowojewski, wdrożenie systemu ma na celu zapewnienie oszczędności wody, monitorowanie przecieków, strat wody z sieci wodociągowej, zapobieganie infiltracji wód do sieci kanalizacyjnych oraz monitorowanie wycieków ścieków do środowiska. System ma także ułatwić kontakt pomiędzy przedsiębiorstwem a mieszkańcem. – Dzięki systemowi będziemy mogli szybciej reagować na pojawiające się awarie i sytuacje nieprzewidziane. Tym samym zminimalizujemy skutki awarii, straty wody na sieci, a zatem wpłynie to na oszczędność zasobów wody, monitorowanie przecieków, zapobieganie infiltracji ścieków do środowiska – potwierdza Elżbieta Kostka, kierownik jednostki realizującej projekt. Jak dodaje, wykorzystanie programu poprzez szybszy dostęp do informacji, łatwość sprawdzania różnych wariantów rozbudowy sieci, ogólny dostęp do bazy wiedzy o sieci – spowoduje zracjonalizowanie wydatków na planowanie inwestycji oraz zwiększy efektywność pracy kadry.

Wdrożenie systemu będzie kosztowało 1 mln 845 tys. zł. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Całe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 5 zadań o łącznej wartości ponad 255 mln zł. Połowę tej kwoty – 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie pozyskało z funduszy unijnych. Ten sukces umożliwił m.in. budowę najnowocześniejszej w Europie stacji odzysku surowców, w której z osadów pościekowych odzyskiwany będzie nawóz i biogaz. W ramach projektu powstała też nowa Stacja Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowano najstarszy kanał przesyłowy w Jarocinie. Dalece zaawansowane są także prace związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z rewitalizacją Os. Kopernika i jarocińskiej starówki. Efektywne zarządzanie siecią za pomocą inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową jest kolejnym zadaniem w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”.