Piknikowo w Wilkowyi

W minioną niedzielę podczas pikniku rodzinnego PWiK-u w Wilkowyi nie brakowało atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Stałym elementem festynu jest objazd inwestycji realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin” i quizy z nagrodami.

Piknik rodzinny w Wilkowyi był dziesiątym z kolei organizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie, w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Na placu przy sali wiejskiej czekało sporo atrakcji nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Zabawy sportowe, z chustą animacyjną, wspólne tańce, balonowe zoo oraz darmowe zamki dmuchane to tylko niektóre z nich.

W namiocie spółki PWiK można było wziąć udział w quizach z nagrodami.

Stałym elementem festynu jest objazd inwestycji realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Jarocin”. Chętni udali się na teren oczyszczalni ścieków do Cielczy, gdzie powstaje jedna z najnowocześniejszych w Europie stacja odzysku surowców. Drugim punktem wycieczki była budowana w Stefanowie stacja uzdatniania wody.

Na zakończenie pikniku zagrał zespół „Two Boys”.