Modernizacja kanału przesyłowego

Studnie betonowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie podpisało umowę na realizację kolejnej inwestycji, zaplanowanej w ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Jarocin”. W ślad za tym, spółka przekazała wykonawcy plac budowy, gdzie zmodernizowany zostanie najstarszy kanał przesyłowy w ul. Poznańskiej w Jarocinie, biegnący do oczyszczalni w Cielczy.

Przypomnijmy, że projekt „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Jarocin” obejmuje realizację 5 zadań o łącznej wartości 250 mln zł. Połowę środków – dofinansowanie z wysokości 128 mln zł, przedsiębiorstwo pozyskało z Unii Europejskiej. W trakcie realizacji tego ogromnego projektu jest już budowa stacji uzdatniania wody w Stefanowie. Lada moment ruszy budowa największej inwestycji projektowej – stacji odzysku surowców na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy. Do oczyszczalni prowadzi stary poniemiecki kanał przesyłowy z 1918 roku, który odbiera ścieki i przenosi je na oczyszczalnię z części południowo-zachodniej gminy Jarocin oraz z gminy Jaraczewo. To właśnie ten najstarszy odcinek kanalizacji w mieście, zostanie poddany przebudowie. – Kanał jest w złym stanie technicznym, jest nieszczelny – informuje Elżbieta Kostka, wiceprezes PWiK. – Z uwagi na to, żeby wyeliminować skażenie ekologiczne, żeby odbierać ścieki w sposób ciągły, bezawaryjny zachodzi konieczność jego modernizacji i renowacji – uzasadnia potrzebę inwestycji E. Kostka.

Wykonawca inwestycji – firma „Drobud” – został wyłoniony w postępowaniu przetargowym i zrealizuje zadanie za kwotę ok. 4,7 mln zł. Przebudowa zakończy się najpóźniej w lutym przyszłego roku. – Remonty i awarie tego kanału były bardzo uciążliwe do tej pory, z racji tego, że ruch na drodze nr 11 był bardzo duży. Po otwarciu obwodnicy Jarocina, ruch na ul. Poznańskiej w Jarocinie jest bardzo mały, realizacja inwestycji będzie dużo prostsza i mniej uciążliwa dla kierowców i mieszkańców – mówi Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK sp. z o.o. w Jarocinie.