Piknikowa sobota w Mieszkowie

Dmuchańce, bańki mydlane, animacje czy spotkanie z Myszką Miki to tylko część z atrakcji, które czekały na uczestników pikniku rodzinnego w Mieszkowie. Jednak w sobotnie popołudnie przyjemne połączone zostało z pożytecznym, gdyż dobrej zabawie towarzyszyła solidna dawka informacji o projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”.

Uczestnicy pikniku poznali założenia i planowane efekty realizacji największej inwestycji w historii gminy Jarocin. W ochronę środowiska Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainwestuje ponad 255 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowanych zostanie kilka zadań, z których największe to budowa stacji odzysku surowców na bazie oczyszczalni ścieków w Cielczy. Po wykonanej modernizacji to właśnie tam produkowany będzie nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obiekty w Cielczy zostaną zhermetyzowane, co ograniczy uciążliwe zapachy i emisję gazów cieplarnianych. Więcej o tym zadaniu dowiedzieli się uczestnicy wycieczki zorganizowanej w ramach pikniku. Chętni pojechali właśnie do Cielczy oraz do Stefanowa, gdzie powstaje stacja uzdatniania wody. Z kolei w samym Mieszkowie mieszkańcy chętnie odwiedzali specjalnie przygotowane stoisko, gdzie o wszystkich, trawiących bądź zaplanowanych, pracach informowali pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie.

Na „PWiK-owskim” festynie ekologię promowała także druga jarocińska spółka – Zakład Gospodarki Odpadami. Organizowane na stoisku zakładu konkursy, promujące zasady prawidłowej segregacji odpadów, cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. Promocyjno-informacyjnemu piknikowi towarzyszyło wiele atrakcji, głównie dla najmłodszych.

Piknik rodzinny w Mieszkowie został zorganizowany w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Przedsięwzięcie obejmuje realizację 5 zadań o łącznej wartości ponad 255 mln zł. Połowę tej kwoty – 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pozyskało z funduszy unijnych.