Kontakt

Dane teleadresoweWładzeMapa

Budynek administracyjny PWiK Jarocin

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie

63-200 Cielcza, ul. Gajówka 1
(Zakład Odzysku Surowców)
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 7:00-15:00
NIP: 6171721399
REGON: 250737209
KRS: 0000116269
numer rejestrowy BDO: 000010479
kapitał zakładowy: 191 399 500,00 zł
Konto bankowe
Bank Pekao S.A.
05 1240 1747 1111 0010 6612 4895
Telefony alarmowe
62-749-38-83 (woda)
62-747-32-34
lub 505 030 737 (kanalizacja)
Telefony
laboratorium: 62-747-73-17
centrala: 62-747-34-87
umowy, iBOK: wew. 960
faktury i rozliczenia klientów indywidualnych: wew. 487
faktury i rozliczenia klientów instytucjonalnych: wew. 963
windykacja: wew. 962
księgowość: wew. 964
awarie, jakość wody, przetargi: wew. 444
wymiany wodomierzy i podliczników: wew. 962
odbiory techniczne, uzgodnienia, inwestycje: wew. 961
kanalizacja deszczowa: wew. 962
kanalizacja sanitarna: wew. 967
jednostka realizująca projekt: wew. 318 lub 967
Fax: 62-747-34-80
E-mail: pwik@pwikjarocin.pl

Prezes Zarządu
Piotr Kłosiński
tel. 62-747-34-87
Dyrektor Techniczny
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Elżbieta Kostka
tel. 62-747-73-18
Rada Nadzorcza
Stanisław Sikorski – przewodniczący RN
Jacek Parzonka – zastępca przewodniczącego RN
Dariusz Gintrowicz – członek RN

a