Proekologiczne inwestycje na Oczyszczalni Ścieków w Cielczy

Obecne prace modernizacyjne na Oczyszczalni Ścieków w Cielczy sprzyjają wprowadzaniu rozwiązań przyjaznych środowisku.

Na oczyszczalni ścieków w Cielczy wznowione zostały prace budowlane związane z budową innowacyjnej instalacji do odzysku fosforu z osadów pościekowych. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie technologiczne w naszym kraju i jedno z pierwszych w Europie. W nowoczesnym obiekcie z osadów ściekowych zostaną odzyskane surowce takie jak fosfor oraz azot.

Surowce te będą odzyskiwane w postaci granulatu struwitu o wysokiej czystości, który będzie wykorzystywany jako nawóz mineralny. Pozyskiwany w wyniku tego procesu struwit będzie przekazywany gminie Jarocin, która będzie go wykorzystywać do nawożenia terenów miejskich. Koszt wykonania tej instalacji to blisko 9 mln zł netto. Planowany termin jej ukończenia to czerwiec 2021 r., następnie trzy miesiące potrwa okres rozruchu technologicznego, a kolejne 12 miesięcy to okres na uzyskanie decyzji nawozowych.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy jest częścią projektu pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” o wartości ponad 273 mln złotych. Zadanie to jest realizowane przy wymiernym wsparciu środków UE w wysokości ponad 135 mln złotych.