Wodociąg

SUW Wilkowyja

Początki firmy sięgają przedwojennego przedsiębiorstwa Zakład Wody, Siły i Gazu w Jarocinie, które dostarczało do miasta wodę, energię elektryczną i gaz oraz odprowadzało i oczyszczało ścieki. W latach powojennych Przedsiębiorstwo wielokrotnie ulegało transformacjom i przekształceniom od firmy wielobranżowej pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, poprzez przedsiębiorstwa jednobranżowe o zasięgu wojewódzkim do jednobranżowej firmy o zasięgu gminnym. W obecnym kształcie formalno-prawnym Spółka została powołana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/289/97 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 marca 1997 roku.

Miasto Jarocin zostało zwodociągowane i skanalizowane w latach 1910-1913. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia gruntownie zmodernizowano stację uzdatniania wody zlokalizowaną przy ulicy Poznańskiej. Zamontowano wówczas pompy z napędem elektrycznym oraz dobudowano filtry i zbiorniki wody uzdatnionej. W latach 80. wybudowano i oddano do użytku stację uzdatniania wody w Wilkowyi, a na początku lat 90., w celu zapewnienia dostaw wody na Osiedle Południe, przystosowano do potrzeb sieci miejskiej ujęcie wody w Stefanowie.

Produkcja wody dla miasta i gminy Jarocin odbywa się w 6 stacjach uzdatniania wody. PWiK Jarocin eksploatuje 25 czynnych studni głębinowych, produkujących około 3 mln m3 wody rocznie.

Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 539,1km, w tym 65,0km to sieć magistralna, 285,5km ma sieć rozdzielcza, a pozostałe 188,6km stanowią przyłącza (stan na 31.12.2023r.).