Festyn z wiatrakiem w tle

Kolejny festyn rodzinny PWiK-u realizowany w ramach promocji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin” zawiódł nas do Łuszczanowa. Impreza odbyła się na terenie miejscowej szkoły, nad którą góruje charakterystyczny zabytkowy wiatrak. Obiekt przewieziony w częściach w 1898 roku z okolic Ostrowa Wlkp., został wyremontowany w 2011 roku i dziś jest chlubą tej małej wioski.

Festynowe atrakcje przyciągnęły na teren szkoły nie tylko najmłodszych mieszkańców, ale i ich rodziców oraz dziadków. Dzieci korzystały z zabawy w strefie „dmuchańców”, a starsi kosztowali kiełbasek z grilla. Wszyscy doskonale bawili się przy dźwiękach muzyki zespołu „Two Boys”. Na koniec uczestników festynu odwiedziły postacie znane z bajek.

Festyn zorganizowany został w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Przedsięwzięcie obejmuje realizację 5 zadań o łącznej wartości ponad 255 mln zł. Połowę tej kwoty – 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie pozyskało z funduszy unijnych. Ten sukces umożliwił budowę najnowocześniejszej w Europie stacji odzysku surowców, w której z osadów pościekowych odzyskiwany będzie nawóz i biogaz.

Tradycyjnie już podczas festynu swoje stoisko prezentuje PWiK. Spółka prezentuje tam także inne zadania realizowane w ramach projektu. Udział w konkursach przygotowanych przez spółkę nagradzany jest praktycznymi upominkami z logo przedsiębiorstwa.

Na „pewikowskim” festynie ekologię promuje też druga jarocińska spółka, której działalność związana jest z ochroną środowiska – Zakład Gospodarki Odpadami. Ekologiczne konkursy przygotowane przez zakład cieszą się równie dużym zainteresowaniem. A i z tego stoiska nikt z pustymi rękami nie wyjdzie.