Kanalizacja

Zobacz również: Kanalizację deszczową
 
Panorama OŚ Cielcza

Miasto Jarocin zostało zwodociągowane i skanalizowane w latach 1910-1913. Ścieki bytowo-gospodarcze wraz z deszczówką odprowadzane były na mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy. Oczyszczalnia ta została oddana do użytku w latach 1912-13. Staraniem władz samorządowych, w latach 1997-99, wykonano jej rozbudowę o część biologiczną (II stopień oczyszczania) ze strącaniem związków biogennych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

W chwili obecnej w Gminie Jarocin skanalizowanych jest 26 miejscowości z 27. W ogólnej długości rurociągu, tj. 440,9km, na kanalizację sanitarną przypada 349,7km, a 90,3km stanowią przyłącza (stan na 31.12.2023r.).

Zakład Odzysku Surowców w Cielczy obsługuje miasto i gminę Jarocin oraz część gmin Jaraczewo, Kotlin i Nowe Miasto. Na obiekt dowożone są również ścieki wozami asenizacyjnymi. Przepustowość OŚ Cielcza wynosi ok. 12,438 tys. m3/dobę.

Kanalizacja deszczowa

 

W związku ze wzrostem zainteresowania tematyką skutecznego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych Mieszkańców Gminy Jarocin, nasze Przedsiębiorstwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, rozpoczęło proces porządkowania kwestii wód deszczowych i roztopowych. Wspólnie z Gminą Jarocin przejmujemy i racjonalnie inwestujemy w rozwój systemów odprowadzania ścieków opadowych w celu umożliwienia przyłączenia Państwa nieruchomości do tej sieci.

Dzięki przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej mogą Państwo uniknąć zalewania nieruchomości po obfitych opadach deszczu oraz po roztopach!

Podłączenie do sieci wiąże się z podpisaniem umowy z Przedsiębiorstwem. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w naszej siedzibie w Cielczy przy ul. Gajówka 1 (Zakład Odzysku Surowców), telefonicznie pod numerem 62-740-59-68 oraz bezpośrednio od pracowników PWiK pracujących w terenie.