Prace na osiedlu Kopernika dobiegają końca!

Na osiedlu Kopernika w Jarocinie dobiega końca największa w historii tego terenu inwestycja – całkowita przebudowa infrastruktury: naziemnej i podziemnej.

Sieć wodociągowa z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami i przykanalikami do wpustów ulicznych zostały wykonane w 100 procentach. Wykonano nawierzchnie asfaltowe (warstwę wiążącą) na ul. Cichej, ul. Marcinkowskiego, ul. Staszica, ul. Chopina, ul. Kopernika, ul. Konopnickiej, ul. Broniewskiego, ul. Estkowskiego, ul. Matejki oraz na ulicach wokół cmentarza wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i parkingami. Od początku tego roku na terenie osiedla zamontowano oznakowanie pionowe dróg. Rozpoczęto też prace związane z wymianą gruntu pod tereny zielone.  Pozostaje jeszcze ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na terenie całego osiedla, wykonanie wyniesionych skrzyżowań  z kostki pozbrukowej  (2 szt.) oraz oznakowania poziomego i prac związanych z nasadzeniami 265 szt. drzew.