Pierwszy piknik rodzinny za nami

W niedzielę odbył się pierwszy w cyklu kilkunastu pikników rodzinnych, podczas których informujemy o wartej ćwierć miliarda złotych inwestycji realizowanej przez nasze przedsiębiorstwo. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, bo o tym przedsięwzięciu mowa, realizowana jest dzięki pozyskaniu 128 mln zł unijnego dofinansowania.

Spotkania są doskonałą okazją, aby w bezpośredni sposób informować mieszkańców o korzyściach, jakie przyniesie realizacja projektu. Chętni mogli skorzystać z przejazdu autokarowego i odwiedzić Stefanów, gdzie w ramach projektu powstaje stacja uzdatniania wody. Dzięki zastosowaniu w nowym obiekcie technologii zmiękczania wody będziemy dostarczali mieszkańcom wodę nowej, lepszej jakości. Budowa SUW w Stefanowie, której wartość to ponad 9,2 mln zł, to pierwszy kontrakt, którego realizację rozpoczęliśmy w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Nowa stacja ma być gotowa pod koniec tego roku. Na trasie autokarowego przejazdu była także Cielcza. Tu mieszkańcy zobaczyli obecnie istniejącą oczyszczalnię ścieków. Zamiast oczyszczalni, już za 2 lata, będzie tu funkcjonowała stacja odzysku surowców.

Inwestycja w Cielczy jest najpotężniejszym z sześciu przedsięwzięć i jednocześnie najbardziej nowatorskim. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj – w Cielczy produkowany ma być nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych. Koszt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni oszacowano na kwotę ok. 115 mln zł. Umowę na wykonanie inwestycji podpisaliśmy tydzień temu.

Kolejny piknik już w najbliższą niedzielę, 24 czerwca. Tym razem spotkamy się przy domu parafialnym w Golinie. Zabawa potrwa od godz. 15:00 do 19:00. Jak na pikniki rodzinne przystało, na najmłodszych mieszkańców czekały będą liczne atrakcje, zabawy, animacje i konkursy z nagrodami. Zapraszamy!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Cel projektu: kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin do zmian klimatu poprzez oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem w Polsce – wodą oraz wykorzystanie z osadów ściekowych energii, prowadząc tym samym do ograniczenia emisji ze spalani paliw kopalnych. Przedsięwzięcie dofinansowane kwotą ponad 128 mln zł przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.