Telefony alarmowe

    Komunikaty o przerwach w dostawie wody są zamieszczanie na stronie: http://www.jarocinska.pl/ Awarie wodociągowe – nr telefonu: 62-749-38-83 Awarie kanalizacyjne – nr telefonu: 62-747-32-34…

Wymiany wodomierzy

Planowe wymiany wodomierzy odbywają się aktualnie w miejscowości Bachorzew. Prosimy Klientów o umożliwienie instalatorom P.R.D. DROBUD S.A. dokonania takiej wymiany. Jednocześnie informujemy, iż…