Telefony alarmowe

 

 

Komunikaty o przerwach w dostawie wody są zamieszczanie na stronie: http://www.jarocinska.pl/
 Awarie wodociągowe – nr telefonu: 62-749-38-83
 Awarie kanalizacyjne – nr telefonu: 62-747-32-34 lub 505 030 737