Telefony alarmowe

Komunikaty o przerwach w dostawie wody są zamieszczanie na stronie: http://www.jarocinska.pl/
Awarie wodociągowe – nr telefonu: 62-749-38-83
Awarie kanalizacyjne – nr telefonu: 62-747-32-34