Ulica Zajęcza w Jarocinie oficjalnie otwarta

Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Zajęczej w Jarocinie, łączącej ul. Żerkowską z ul. Św. Ducha. Pod nową nawierzchnią asfaltową, wcześniej wbudowano kanalizację deszczową. Wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję, realizowaną na Osiedlu 700-lecia, oficjalnie otwarto 8 stycznia.

W ramach realizowanego zadania została wybudowana droga asfaltowa o długości blisko 800m. Wzdłuż drogi powstał chodnik z kostki brukowej. Inwestycja drogowa wykonana przez gminę kosztowała 1,1 mln zł. Wcześniej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie wybudowało kanalizację deszczową. Wraz z przyłączami i odcinkami bocznymi spółka wbudowała blisko 1,8 km sieci, przepompownię, osadnik i separator wód opadowych. Budowa „deszczówki” w ul. Zajęczej kosztowała blisko 2,3 mln zł.

Pogoda deszczowa, ale teraz na ul. Zajęczej jest piękna droga z „deszczówką”, więc i komfort życia – także w deszczu – zupełnie inny. Niektórzy czekali na tę drogę 44 lata, ale teraz mają wymienione oświetlenie, wybudowaną drogę wraz z kanalizacją deszczową. Mieszkańcy znieśli wiele, ale myślę, że warto było czekać, bo efekt jest wspaniały. Dziękuję radnej Danucie Maćkowiak i radnej Elżbiecie Kostce oraz wszystkim radnym, którzy spowodowali, że taka inwestycja mogła powstać. Cieszę się razem z mieszkańcami ul. Zajęczej, Osiedla 700-lecia i wszystkim użytkownikami tej drogi – powiedział podczas uroczystości burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Zobacz również: video (YouTube)