Wymiany wodomierzy

Planowe wymiany wodomierzy odbywają się aktualnie w miejscowości Bachorzew. Prosimy Klientów o umożliwienie instalatorom P.R.D. DROBUD S.A. dokonania takiej wymiany. Jednocześnie informujemy, iż na skutek niniejszych prac, w podanym rejonie mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawach wody.