Dofinansowania z WFOŚiGW

 

28. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Poprawa efektywności energetycznej Stacji Uzdatniania Wody w Witaszycach poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie było złożone z dwóch inwestycji: 1. „Dostawa, montaż, uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witaszycach (działka nr 680/1)”, gdzie Wykonawcą była firma EKO POWER ENERGIA Sp. z o.o. 2. „Roboty budowlane polegające na budowie abonenckiego przyłącza elektroenergetycznego SN-15 kV wraz z abonencka słupową stacją transformatorową SN/nn)”, gdzie Wykonawcą był Zakład Usługowo-Handlowy Wiesław Waśkowiak. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 26 stycznia 2021r., a zakończono 8 sierpnia 2022r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 505 449,71zł netto. Nakłady zostały w 99,91% sfinansowane w formie preferencyjnej pożyczki ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia powstała instalacja fotowoltaiczna (moc 174,90 kWp) m.in. panele fotowoltaiczne monokrystaliczne – 530 szt., konstrukcja wsporcza, okablowanie, inwertery – 6 sztuk, instalacja odgromowa oraz stacja transformatorowa.

 


 

27. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Klęka – Nowe Miasto wraz z przebudową/budową kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Cielczy (od SR do terenów w pobliżu OŚ Cielcza) zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 8 listopada 2021 r., a zakończono 22 kwietnia 2022 r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 943 855,00 zł netto. Nakłady zostały w 97,12% sfinansowane w formie preferencyjnej pożyczki ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu- na kwotę 1 887 824,00 złotych. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudowało: sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD: o dn 200 mm i długości 730,3 mb, o dn 125 mm i długości 2996,8 mb, o dn 63 mm i długości 94,2 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur: kamionkowych o dn 500 mm i długości 4,8 mb oraz rur PVC o dn 500 mm i długości 4,4 mb wraz z przepompownią ścieków PS1 (wraz z wyposażeniem).

 


 

26. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Wydłużenie kanału ściekowego tłocznego na odcinku od ul. Przemysłowej w Jarocinie do istniejącego kanału O1000 w Jarocinie zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 26 października  2021 r.,  a zakończono 8 listopada 2021 r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 990 000,00 zł netto. Nakłady zostały w 99,19% sfinansowane w formie preferencyjnej pożyczki ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji sanitarnej. Wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o dn 250 mm i długości 1848,90 mb  oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o dn 500 mm i długości 4,5 mb.

 


 

25. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Przebudowa wraz z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maratońskiej, Do Zdroju oraz ulicy Kasztanowej w Jarocinie zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 26 stycznia 2021 r.,  a zakończono 30 lipca 2021 r. Całkowita wartość robót budowlanych dotycząca sieci wod-kan-deszcz wyniosła 4 715 361,04 zł netto. Nakłady dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej zostały w 100% sfinansowane w formie preferencyjnej pożyczki ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu i wyniosły 3 378 341,70 zł netto. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji sanitarnej. Wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o dn 400 mm i długości 1253,64 mb,  o dn 315 mm i długości 579,82 mb oraz o dn 200 mm i długości 405,51 mb. Wybudowano również przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o dn 160 mm i długości 419,62 mb (69 szt.) oraz o dn 200 mm i długości 53,5  mb (6 szt.).

 


 

24. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi gminnej w Cząszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej (w części dotyczącej kanalizacji deszczowej) zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 26 lutego 2019r. a zakończono 27 czerwca 2019r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 763 301,87 zł netto i została ona w 82,92% sfinansowana w formie preferencyjnej pożyczki ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji deszczowej. Wybudowano: kolektor kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 600 mm i długości 9,5 mb, kolektor kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 500 mm i długości 94,4 mb, kolektor kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 400 mm i długości 168,1 mb oraz kolektor kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 300 mm i długości 158,7 mb. Wybudowano również odgałęzienia kanalizacji deszczowej do posesji – przykanaliki z rur PVC o dn 200 mm i długości 141,5 mb (24 szt.) oraz przykanaliki dla wpustów ulicznych z rur PVC o dn 150 mm i długości 99,4 mb (31 szt.) Ponadto wybudowano 2 szt. osadników wirowych wraz z separatorami.

 


 

23. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej (w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej) zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” rozpoczęto 6 czerwca 2018r. a zakończono 8 kwietnia 2019r. Całkowita wartość robót projektowo – budowlanych wyniosła 722 000,00 zł netto i została ona w 100,00% sfinansowana w formie preferencyjnej pożyczki ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji deszczowej. Wybudowano: kolektor kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 400 mm i długości 522,5 mb oraz kolektor kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 315 mm i długości 129,6 mb, Wybudowano również przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC o dn 200 mm i długości 28,7 mb (4 szt.) oraz przykanaliki dla wpustów ulicznych z rur PVC o dn 200 mm i długości 101,8 mb (48 szt.) Ponadto wybudowano osadnik wirowy wraz z separatorem.

 


 

22. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Golinie (w części dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej) zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 22 maja 2018r. a zakończono 26 listopada 2018r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 4 541 000,00 zł netto i została ona w 100,00% sfinansowana w formie preferencyjnej pożyczki ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji sanitarnej. Wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o dn 160 mm i dł.0,4 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o dn 200 mm i dł. 1053,8 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o dn 250 mm i dł. 7673,7 mb. Wybudowano również sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o dn 350 mm i dł. 1,1 mb oraz z rur kamionkowych o dn 500 mm i dł. 5,5 mb. Ponadto wybudowano 4 szt. przepompowni ścieków.

 


 

21. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Zajęczej w Jarocinie zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 16 października 2017r. a zakończono 7 września 2018r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 807 972,54 zł netto i została ona w 100,00% sfinansowana w formie preferencyjnej pożyczki ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. Wybudowano: kolektor kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 300 mm i dł. 466,7 mb, rur PP o dn 400 mm i dł. 285,5 mb, rur PP o dn 600 mm i dł. 346,7 mb oraz z rur PEHD o dn 600 mm i dł. 182,0 mb. Wybudowano również rurociąg tłoczny kanalizacji deszczowej z rur PEHD o dn 225 mm i dł. 301,5 mb wraz z przyłączami z rur PVC o dn 160 mm i dł. 85,0 mb (31 szt.) oraz odcinkami bocznymi dla wpustów ulicznych z rur PVC o dn 160 mm i dł. 125,7 mb (50 szt.). Ponadto wybudowano przepompownię wód deszczowych, osadnik wirowy oraz separator wód deszczowych wraz z osadnikiem.

 


 

20. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Żerkowska, Sarnia, Wilcza, Krucza, Żurawia, Lisia w Jarocinie zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 26 kwietnia 2018r. a zakończono 30 października 2018r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 581 060,44 zł netto i została ona w 99,87% sfinansowana ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. Wybudowano: sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 300 mm i dł. 594,6 mb, rur PP o dn 400 mm i dł. 642,1 mb, rur PP o dn 500 mm i dł. 162,7 mb oraz z rur PP o dn 600 mm i dł. 166,4 mb. Wybudowano również przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC o dn 160 mm i dł. 151,5 mb (54 szt.) oraz przykanaliki dla wpustów ulicznych z rur PVC o dn 160 mm i dł. 60,4 mb zakończonych studzienkami ściekowymi (22 szt.).

 


 

19. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji deszczowej na os. Bogusław w Jarocinie zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 7 sierpnia 2017r. a zakończono 26 kwietnia 2018r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 599 541,25 zł netto i została ona w 100,00% sfinansowana ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. Wybudowano: sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 500 mm i dł. 387,86 mb, rur PP o dn 400 mm i dł. 101,80 mb, rur PP o dn 300 mm i dł. 1794,09 mb, przyłącza z rur PVC o dn 150 mm i dł. 465,60 mb (80 szt.)

 


 

18. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego w Golinie wraz z budową kanalizacji deszczowej (w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej) zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 3 lipca 2017r. a zakończono 2 lutego 2018r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 555 427,59 zł netto i została ona w 99,87% sfinansowana ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – KANWOD Wiesław Tarczyński wybudował sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przykanalikami dla wpustów ulicznych oraz separatorem wód deszczowych. Wybudowano: sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 600 mm i dł. 536,75 mb, rur PP o dn 500 mm i dł. 278,00 mb, rur PP o dn 400 mm i dł. 968,50 mb, rur PP o dn 300 mm i dł. 949,60 mb, przykanaliki dla wpustów ulicznych z rur PVC o dn 150 mm i dł. 445,55 mb (93 szt.), przyłącza z rur PVC o dn 150 mm i dł. 366,30 mb (66 szt.). Ponadto wybudowano separator lamelowy wraz z osadnikiem wirowym.

 


 

17. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Jarocin, ul. Wrocławska zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 06 listopada 2017r. a zakończono 29 grudnia 2017r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 563 166,39 zł netto i została ona w 100% sfinansowana ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków. Wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o dn 200 mm i dł. 273,50 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o dn 90 mm i dł. 82,3 mb wraz z przyłączami grawitacyjnymi kanalizacji sanitarnej z rur PVC o dn 160 mm i długości 33,7 mb (5 szt.) oraz przyłączem tłocznym z rur PEHD o dn 63 mm i dł. 327,2 mb. Ponadto wybudowano 2 szt. przepompowni ścieków, w tym 1 szt. przydomowej przepompowni ścieków.

 


 

16. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla posesji położonych przy ul. Parowozownia w Jarocinie zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 28 listopada 2017r. a zakończono 27 grudnia 2017r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 783 210,54 zł netto i została ona w 100% sfinansowana ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków. Wybudowano: przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o dn 160 mm i dł. 204,4 mb (5 szt.) oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o dn 90 mm i dł. 714,1 mb (1 szt.). Ponadto wybudowano 2 szt. przepompowni ścieków.

 


 

15. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie os. Bogusław IV w Jarocinie (w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej) zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 30 sierpnia 2017r. a zakończono 17 października 2017r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 951 032,00 zł netto i została ona w 100% sfinansowana ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. Wybudowano: sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 600mm i dł. 143,4mb, rur PP o dn 50 mm i dł. 160,2mb, rur PP o dn 400mm i dł. 91,3mb oraz z rur PP o dn 315mm i dł. 521,7mb wraz z przykanalikami dla wpustów ulicznych z rur PVC o dn 200mm i dł. 252,1 b (68 szt.) oraz z przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200mm i dł. 188,3mb (42 szt.).

 


 

14. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie os. Bogusław IV w Jarocinie (w części dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej) zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 30 sierpnia 2017r. a zakończono 17 października 2017r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 979 310,58 zł netto i została ona w 99,39% sfinansowana ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o dn 200 mm i dł. 1185,4 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o dn 90 mm i dł. 294,4 mb wraz z przyłączami z rur kamionkowych o dn 150 mm i dł. 336,7 mb (43 szt.). Ponadto wybudowano przepompownię ścieków.

 


 

13. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radlin, gm. Jarocin – Etap II zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 15 listopada 2016 . a zakończono 29 września 2017r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 985 644,33 zł netto i została ona w 84,55% sfinansowana ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Radlin. Wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o dn 200 mm i dł. 2572,9 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o dn 200 mm i dł. 807,0 mb, o dn 90 mm i dł. 1,1 mb, o dn 75 mm i dł. 591,5 mb, o dn 63 mm i dł. 205,3 mb wraz z przyłączami o łącznej długości 293,9 mb (33 szt.). Ponadto wybudowano 4 szt. przepompowni ścieków, w tym 1 szt. przydomowej przepompowni ścieków.

 


 

12. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z terenu zakładu Phytopharm Klęka S.A. do Oczyszczalni Ścieków w Cielczy zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 23 czerwca 2017r. a zakończono 8 sierpnia 2017r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 3 200 000,00 zł netto i została ona w 100% sfinansowana ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował kolektor kanalizacji sanitarnej z terenu zakładu Phytopharm Klęka S.A. do Oczyszczalni Ścieków w Cielczy. Wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o dn 200 mm i dł. 1,5 mb, dn 300 mm i dł. 15,8 mb oraz o dn 400 mm i dł. 11,0 mb, a także sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o dn 200 mm i dł. 10184,2 mb. Ponadto wybudowano 2 szt. przepompowni ścieków wraz z przyłączem wodociągowym z rur PEHD o dn 80 mm i dł. 42,3 mb.

 


 

11. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prusy wraz z budową kanalizacji deszczowej (w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej) zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 8 maja 2017r. a zakończono 1 sierpnia 2017r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 331 396,08 zł netto i została ona w 95,50% sfinansowana ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. wybudował sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami dla wpustów ulicznych oraz przyłączami w miejscowości Prusy. Wybudowano: sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC o dn 315 mm i dł. 364,7 mb oraz z rur PVC o dn 200 mm i dł. 47,8 mb wraz z przykanalikami dla wpustów ulicznych z rur PVC o dn 200 mm i dł. 39,0 mb (9 szt.) oraz przyłączami kanalizacji deszczowej z rur PVC o dn 160 mm i dł. 29,6 mb (7 szt.). Ponadto wybudowano separator wód opadowych z osadnikiem i wewnętrznym by-passem.

 


 

10. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej na os. przy ul. Szkolnej w Cielczy (w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej) zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 10 września 2016r., a zakończono 30 marca 2017r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1.044.149,85 zł netto i została ona w 100% sfinansowana ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.- wybudowała sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na osiedlu przy ul. Szkolnej w miejscowości Cielcza (inwestycja obejmowała swoim zakresem ul. Szkolną, Harcerską, Maratońską i Sportową). Wybudowano: sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 300 mm i dł. 893,6 mb, o dn 400 mm i dł. 232,7 mb, o dn 500 mm i dł. 151,7 mb, o dn 600 mm i dł. 202,4 mb; wpusty uliczne kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 160 mm i dł. 78,7 mb (16 szt.) oraz przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 160 mm i długości łącznej 264,6 mb (50 szt.). Ponadto wybudowano jeden separator.

 


 

9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilczyniec zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 15 listopada 2016r., a zakończono 23 grudnia 2016r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1.351.687,72 zł netto, z czego praktycznie 100%, czyli 1.351.680,00 zł. zostało sfinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. – wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wilczyniec. Łącznie wybudowano: 1996,9 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sanitarnej z rur kamionkowych o dn 200 mm; 923,3 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o dn 63 mm oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o dn 150 mm i długości łącznej 110,3 mb (15 szt.). Ponadto wybudowano cztery sieciowe przepompownie ścieków.

 


 

8. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Usprawnienie odpływu wód deszczowych z osiedla 1000-lecia w Jarocinie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 19 września 2016r., a zakończono 9 listopada 2016r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 867.388,34 zł netto, z czego 97,42%, czyli 845.000,00 zł. zostało dofinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. – wybudowała sieć kanalizacji deszczowej w obrębie osiedla 1000-lecia w miejscowości Jarocin. Łącznie wybudowano sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o: dn 600 mm i długości 441,0 mb, dn 500 mm i długości 396,0 mb, dn 400 mm i długości 130,0 mb oraz sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV o dn 200 mm i długości 24,0 mb. Ponadto wybudowano w ramach przedmiotowej inwestycji separator lamelowy.

 


 

7. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Przebudowa dróg gminnych – ul. M.C.Skłodowskiej, Piaskowa, Świerczewskiego oraz przebud. sieci kan. deszcz. (ze zmianą trasy) na nieruchomościach poł. w Jarocinie (w części dot. sieci kan. deszczowej) zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 5 sierpnia 2016r., a zakończono 14 listopada 2016r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 337.314,19 zł netto, z czego 69,38%, czyli 234.000,00 zł. zostało dofinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. – wybudowała sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. M.C.Skłodowskiej, Piaskowej oraz Świerczewskiego w miejscowości Jarocin. Łącznie wybudowano: 145,1 mb sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 400 mm; 226,2 mb sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 300 mm; 74,9 mb (20 szt.) przykanalików dla wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 160 mm oraz przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PP o dn 200 mm i długości łącznej 62,1 mb (14 szt.).

 


 

6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Przebudowa ulicy Opłotki w Jarocinie wraz z kanalizacją deszczową (w części dot. sieci kanalizacji deszczowej) zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 29 sierpnia 2016r., a zakończono 30 września 2016r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 807.231,83 zł netto, z czego 97,74% – 789.000,00 zł. zostało sfinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. – wybudowała sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej, wpustami oraz separatorami przy ul. Opłotki w miejscowości Jarocin. Łącznie wybudowano: 1151,4 mb sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o dn 400-160 mm; przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC o dn 300-160 mm i długości łącznej 225 mb (46 szt.) oraz wpusty kanalizacji deszczowej z rur PVC o dn 160 mm i długości 135,6 mb (41 szt.) wraz z 5 szt. separatorów.

 


 

5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Golina (w części dotyczącej budowy sieci kan. sanit. z przyłączami) zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 2 sierpnia 2016r., a zakończono 31 sierpnia 2016r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 850.254,12 zł netto, z czego 82,33% – 700.000,00 zł. zostało sfinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. – wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Golina. Łącznie wybudowano: 1431,4 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z rur PVC o dn 200 mm; 442,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD o dn 110 mm oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV o dn 150 mm i długości łącznej 68,8 mb ( 6 szt.) oraz o dn 200 mm i długości łącznej 17,5 mb (3 szt.). Ponadto wybudowano dwie sieciowe przepompownie ścieków.

 


 

4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie – posesji położonych przy drodze na Galew oraz Witaszyczkach – dla 6 posesji za torami kolejowymi przy drodze na Zakrzew zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 30 maja 2016r., a zakończono 27 września 2016r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1.574.320,04 zł netto, z czego 100% – 1.574.320,00 zł. zostało sfinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. – wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zakrzew oraz Witaszyczki. Łącznie wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o dn 200 mm i dł. 1493,2 mb wraz z przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o dn 150 mm i dł. 42,50 mb (6 szt.), z rur PCV o dn 160 mm i dł. 37,20 mb (6 szt.) oraz przykanaliki kanalizacji sanitarnej tłocznej – przydomowe przepompownie ścieków: 4 szt. wraz z rurociągiem tłocznym z rur PE o dn 63 mm i długości 1312,3 mb (4 szt.).

 


 

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – os. Ługi II – ul. Śląska, ul. Kurpiowska, ul. Mazurska, ul. Małopolska i ul. Wielkopolska (w części dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej) zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 27 czerwca 2016r. a zakończono 12 lipca 2016r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 219.711,42 zł netto, z czego 99,68% – 219.000,00 zł. zostało sfinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. – wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Śląskiej, ul. Kurpiowskiej, ul. Mazurskiej, ul. Małopolskiej i ul. Wielkopolskiej w Jarocinie. Łącznie wybudowano 654,20 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z rur PVC o dn 200 mm.

 


 

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn.: Wydłużenie sieci wod. z przyłączami i kan. sanit. z przykanalikami w ul. Siedlemińskiej, Wiejskiej, Wiśniowej i Sadowej w Jarocinie (w części dotyczącej budowy sieci kan. sanit. z przykanalikami) zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 16 października 2015r. a zakończono 4 lipca 2016r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 631.280,62 zł netto, z czego 79,20% – 500.000,00 zł zostało sfinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.- wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Siedlemińskiej, Sadowej, Wiejskiej i Wiśniowej w Jarocinie. Łącznie wybudowano 1869,60 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z rur PVC o dn 200 mm oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o dn 160 mm i długości łącznej 162,40 mb ( 25 szt.).

 


 

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że przedsięwzięcie pn: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy ul. Al. Niepodległości w Jarocinie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 30 marca 2015r. a zakończono 20 grudnia 2015r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 147.001,45 zł netto, z czego 85,03 % – 125.000,00 zł. zostało sfinansowane ze środków krajowych WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca inwestycji – firma FUR-BUD Joanna Furmaniak-Misiak, Karol Misiak s.c. – wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Al. Niepodległości w Jarocinie. Łącznie wybudowano 325,72 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z rur PVC o dn 200 mm oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o dn 160 mm i długości łącznej 27,69 mb (6 szt.).