Kolejna nowoczesna stacja uzdatniania wody w budowie

Kolejna nowoczesna stacja uzdatniania wody w budowie W Potarzycy trwają intensywne prace związane z modernizacją i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody. Będzie to trzecia, po Jarocinie i Stefanowie, w pełni zautomatyzowana, nowoczesna stacja. W ramach prac związanych z samą modernizacją obiektów stacji, przewidziano także wykonanie nowych dróg wewnętrznych i oświetlenie terenu.

Inwestycja będzie kosztowała blisko 5 mln zł. Na zrealizowanie zadania wykonawca – jarocińska spółka Hydro Marko ma czas do 30 marca 2019 roku. Kolejny miesiąc zaplanowany został na rozruchy technologiczne stacji. – Naszym celem jest dostosowanie wydajności technologicznej stacji do wzrastającego zapotrzebowania na wodę dla celów socjalno – bytowych i przeciwpożarowych – informuje Remigiusz Nowojewski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. – Zależy nam na stałym zapewnieniu mieszkańcom bardzo dobrej jakości wody pitnej – dodaje, argumentując potrzebę wykonania inwestycji.

W ramach inwestycji zmodernizowany i rozbudowany zostanie system uzdatniania wody na bazie trzech studni głębinowych. Przebudowie poddane zostaną także obiekty towarzyszące i rurociągi pomiędzy obiektami. Jednocześnie zmodernizowany zostanie system uzdatniania wewnątrz budynku. Przedsięwzięcie obejmuje także wymianę na nowe urządzeń technologicznych z wyposażeniem obiektu w niezbędne zestawy pomp i instalację dezynfekującą. By zapewnić ciągłość dostaw wody, w razie braku prądu, obiekt zostanie wyposażony w agregat prądotwórczy. W ramach realizacji zadania przewidziano także wykonanie nowych dróg wewnętrznych i oświetlenie terenu stacji.