Zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji Śródmieścia

25 listopada 2019 roku na godz. 18.00 do sali JOK w Jarocinie odbędzie się na otwarte spotkanie z mieszkańcami w sprawie rozpoczęcia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie prac związanych z przebudową systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina.

Zaproszenie jest skierowane przede wszystkim do mieszkańców ulic: Świętego Ducha (na odcinku od Rynku do ul. Poznańskiej), Kościelnej, Targowej, Wodnej (na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Wojska Polskiego), Śródmiejskiej (na odcinku od Rynku do ul. Wojska Polskiego), Szpitalnej oraz Rynku (od strony ul. Św. Ducha).

Tematem spotkania będzie zapoznanie mieszkańców ze specyfiką planowanych do realizacji prac na tych ulicach oraz przedstawienie ramowego harmonogramu ich przebiegu.