Oświadczenie Burmistrza Jarocina oraz Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Informujemy, że z winy Generalnego wykonawcy – spółki Control Process EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o doszło do zerwania kontraktu na wykonanie zadania „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina”. Wykonawca zszedł z terenu budowy i nie powrócił na niego pomimo wezwania wystosowanego przez Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie (dalej: PWiK). W związku z powyższym podjęte zostały kroki prawne, mające na celu wyegzekwowanie roszczeń finansowych przysługujących PWiK względem Generalnego Wykonawcy. Ponadto PWiK w związku z zaistniałym stanem faktycznym przygotowuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Generalnego Wykonawcę. Z informacji posiadanych przez Zarząd PWiK do nieprawidłowości w realizacji podobnych kontraktów przez Generalnego Wykonawcę dochodziło również w Kole i Łowiczu.

Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o.
/-/ Remigiusz Nowojewski
Burmistrz Jarocina
/-/ Adam Pawlicki