PWiK inwestuje w odnawialne źródła energii

Jeszcze w tym roku na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witaszycach powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 174,9 kWp. Produkowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne stacji. Jest to pierwsza tego typu inwestycja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie będzie polegało na montażu paneli fotowoltaicznych w systemie wolnostojącym, niedaleko budynku stacji. Działka w Witaszycach znajduje się na wysokości około 132 m n.p.m. i charakteryzuje się średnimi, jak na Polskę, warunkami nasłonecznienia.

W przybliżeniu, instalacja fotowoltaiczna zajmie powierzchnię 901 m2, na której zamontowanych zostanie 530 sztuk paneli fotowoltaicznych o minimalnej mocy indywidualnej 330 Wp. Szacuje się, że roczna produkcja energii elektrycznej powinna wynieść około 164 MWh. Zestawy modułów fotowoltaicznych mogą osiągnąć maksymalną wysokość 2,25 m.

Planowane działanie pozwoli zredukować zużycie konwencjonalnej energii elektrycznej, pobieranej z zakładu energetycznego. Energia elektryczna generowana z instalacji fotowoltaicznej zostanie wykorzystana do zasilenia stacji uzdatniania wody, m.in. urządzeń technologicznych niezbędnych w procesie produkcji wody. Instalacja przyczyni się do zwiększenia udziału energii pozyskanej z OZE w bilansie energetycznym regionu.

Dzięki panelom fotowoltaicznym energia elektryczna pozyskiwana jest w sposób cichy, czysty i bezobsługowy. Energia słoneczna jest jedną z najczystszych i najbardziej efektywnych ekonomicznie technologii energetycznych. Jej użytkowanie powoduje redukcję emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Rezultatem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie/uniknięcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 130 ton na rok. Instalacje słoneczne są jednymi z najmniej ingerujących w otoczenie źródeł energii.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach Klastra Energia Jarocin. Budowa instalacji OZE będzie możliwa dzięki pozyskaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.