Procedura uznawania awarii

Procedura uznawania awarii na instalacji wewnętrznej odbiorcy jako podstawy do umniejszania należności:

procedury