Kontrole powierzchni odwodnionych

W najbliższych miesiącach pracownicy Spółki dokonywać będą kontroli powierzchni odwodnionych Państwa nieruchomości, tak aby nie dopuścić do nadmiernego obciążania Państwa z tytułu świadczenia usługi odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

Weryfikacji podlegać będą Państwa dachy oraz tereny utwardzone, a także miejsca odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z powyższych powierzchni.

Następnie dla nieruchomości, z których wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą pośrednio lub bezpośrednio do urządzeń kanalizacji deszczowej Spółki, przygotowane zostaną umowy, tak aby uregulować formalnie usługę świadczoną na Państwa rzecz.

Jednocześnie informujemy, iż opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych przedstawiają się następująco:

UsługaRodzaj powierzchni utwardzonejCena brutto
Kanalizacja deszczowa D1Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów.0,09 zł/m2 na miesiąc
Kanalizacja deszczowa D2Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, tj.: drogi i ulice osiedlowe oraz wewnętrzne, chodniki osiedlowe, place, parkingi oraz drogi i inne powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni towarzyszące obiektom usługowym, handlowym, przemysłowym oraz budynkom mieszkalnym.0,18zł/m2 na miesiąc

W najbliższych dniach powyższe kontrole przeprowadzone zostaną w miejscowościach Witaszyce i Golina.