Informacja o wymianie podliczników

Informujemy, że w dniach od 01.02.2023 r. do 28.02.2023r. pracownicy Spółki będą doręczać Państwu pisma informacyjne o konieczności wymiany wodomierzy dodatkowych (podliczników), których okres legalizacji upłynął.

WYMIANA WODOMIERZY DODATKOWYCH