Rozstrzygnięcie konkursu

12 kwietnia minął termin składania prac w konkursie plastycznym pod patronatem Burmistrza Jarocina pt. „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka”. W wyznaczonym terminie do siedziby spółki wpłynęło 38 prac, z których komisja wyłoniła zwycięzców konkursu.

I miejsce klasa VIIIc z Zespołu Szkół w Witaszycach – Wycieczka do Hydropolis – Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu oraz zwiedzanie miasta

II miejsce klasa IVd z Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie – wycieczka do kręgielni Green Room w Jarocinie

III miejsce klasa V z Zespołu Szkół Społecznych w Jarocinie – zwiedzanie SOWY oraz Muzeum Regionalnego w Jarocinie

W związku z bardzo wysokim poziomem prac komisja postanowiła przyznać wyróżnienia następującym klasom:

Klasa IVa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie
Klasa VIa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie
Klasa VIIIa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie
Klasa Vb ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie
Klasa V ze Szkoły Podstawowej w Golinie
Klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Cielczy.Praca konkursowa kl. VIIIc ZS Witaszyce
Praca konkursowa kl. VIIIc ZS Witaszyce