Biuro podawcze PWiK-u w centrum Jarocina

 

Już wkrótce klienci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie, będą mogli załatwić wiele spraw w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kościuszki 15B w Jarocinie.

Biuro podawcze PWiK w budynku przy ul. T Kościuszki uruchomione zostanie 3 lutego. – Wychodzimy naprzeciw naszym klientom, by ułatwić im kontakt z naszym przedsiębiorstwem, oszczędzając cenny czas na dojazd do siedziby spółki. Teraz będą mogli wiele spraw załatwić w centrum Jarocina, blisko urzędu – podkreśla Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK sp. z o. o. w Jarocinie.

W nowym biurze klienci uzyskają podstawowe informacje na temat zadań wykonywanych przez jarocińską spółkę wodociągowo-kanalizacyjną. Będą mogli także dowiedzieć się więcej o obowiązującej taryfie, regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz usługach związanych z od-prowadzaniem wód opadowych i roztopowych itp. W biurze podawczym będzie również można składać pisma adresowane do PWiK Sp. z o.o. oraz odbierać faktury VAT wystawione w siedzibie spółki. Będą tu także wydawane i przyjmowane wnioski (wraz z załącznikami) o zawarcie umów na usługi świadczone przez PWiK Sp. z o.o., takie jak dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, montaż podlicznika. Tu także będzie można odebrać podpisaną umowę. W biurze podawczym PWiK klienci będą mogli także odebrać lub złożyć wniosek o dokonywanie rozliczeń z uwzględnieniem wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej lub wniosek o wydanie warunków technicznych (wraz z załącznikami).