Ostatnią podwyżkę wprowadzono 8 lat temu

Przez ostatnich 8 lat cena za metr sześcienny wody i ścieków utrzymywała się w gminie Jarocin na niezmienionym poziomie, co na tle innych samorządów było czymś niespotykanym. Niestety  rosnące koszty, które są niezależne od polityki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie, między innymi wzrost cen energii elektrycznej, spowodowały konieczność wprowadzenia podwyżki. Cena za metr sześcienny wody wzrośnie od nowego roku o 0,26 zł. O 0,48 zł wzrośnie cena metra sześciennego ścieków.

Szklanka z nalewaną wodą

Przez ostanie 8 lat mieszkańcy gminy Jarocin za metr sześcienny wody płacili 3,95 zł, a za metr sześcienny ścieków 6,52 zł. Zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zatwierdzającą taryfę, mieszkańcy gminy Jarocin za metr sześcienny wody zapłacą 4,21 zł (wzrost o 0,26 zł), natomiast za metr sześcienny ścieków 7,00 zł (wzrost o 0,48 zł). Oznacza ro, że od nowego roku mieszkańcy gminy Jarocin zapłacą o 7% więcej za wodę i ścieki.

Dla przykładu 4 osobowa rodzina zużywająca miesięcznie 10 m3 wody, zapłaci miesięcznie więcej o 7,40 zł, co w skali roku spowoduje wzrost wydatków o kwotę 88,80 zł.

Taryfy od 2018 roku zgodnie ze zmianą prawa, zatwierdza regulator w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. To właśnie ten regulator, na wniosek Przedsiębiorstw Wodno-Kanalizacyjnych weryfikuje słuszność i poprawność wykazanych kosztów przedsiębiorstwa, tak aby w konsekwencji zatwierdzić taryfę.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie konsekwentnie od ponad 8 lat  podtrzymywało stawki dla mieszkańców gminy na niezmienionym poziomie, co na tle innych dostawców było czymś niespotykanym. Jednakże rosnące koszty, które są niezależne od polityki spółki, między innymi wzrost cen energii elektrycznej o 60% od 1 stycznia 2022 r. spowodowały konieczność podwyżki cen wody i ścieków – uzasadnia zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie.


Tabela przedstawia wzrost cen wody i ścieków dla mieszkańców gminy Jarocin w porównaniu z dotychczasowymi stawkami

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Ceny w obowiązującej taryfie Ceny w 2022 roku obowiązywania nowej taryfy Wzrost wyrażony w zł
Woda
Grupa W1 gospodarstwa domowe Cena wody (m3) brutto 3,95 zł 4,21 zł 0,26 zł
Ścieki
Grupa K1 gospodarstwa domowe oraz użyteczność publiczna   Cena ścieki (m3) brutto   6,52 zł 7,00 zł 0,48 zł