Dla Klientów

 

Taryfy i opłaty | Podłączenia do sieci | Akty prawne | Zawieranie umów | Warunki techniczne

Osiedle Kopernika – zakres prac (zip; 69,3MB)

 

 

Taryfy i opłaty (06.06.2019 – 05.06.2020) – ceny netto – VAT 8%

Pobierz w pliku PDF | Decyzja ws. taryf (Wody Polskie)

 » Woda

Grupa taryfowa Opis Cena wody Opłata abonamentowa
W1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,66zł/m3 3,89zł/m-c
W2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,66zł/m3 3,89zł/m-c
W3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,66zł/m3 2,41zł/m-c
W4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,66zł/m3 2,41zł/m-c
W5 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 3,66zł/m3 1,81zł/m-c
W6 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 3,66zł/m3 1,37zł/m-c
W7 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,66zł/m3 2,96zł/m-c
W8 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,66zł/m3 1,48zł/m-c
W9 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,66zł/m3 1,48zł/m-c
W10 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny oraz odczyt tradycyjny wodomierz do odczytu wody bezpowrotnie zużytej) 3,66zł/m3 6,85zł/m-c
W11 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,69zł/m3 3,89zł/m-c
W12 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,69zł/m3 3,89zł/m-c
W13 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,69zł/m3 2,41zł/m-c
W14 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,69zł/m3 2,41zł/m-c
W15 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,71zł/m3 3,89zł/m-c
W16 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,71zł/m3 3,89zł/m-c
W17 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,71zł/m3 2,41zł/m-c
W18 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,71zł/m3 2,41zł/m-c
W19 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 3,71zł/m3 1,81zł/m-c
W20 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 3,71zł/m3 1,37zł/m-c
W21 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,71zł/m3 2,96zł/m-c
W22 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 3,71zł/m3 1,48zł/m-c
W23 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 3,71zł/m3 1,48zł/m-c
W24 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny oraz odczyt tradycyjny wodomierz do odczytu wody bezpowrotnie zużytej) 3,71zł/m3 6,85zł/m-c
W25 Woda przeznaczona na cele P.POŻ. 3,66zł/m3 0,00zł/m-c
 

 » Ścieki

Grupa taryfowa Opis Cena ścieków Opłata abonamentowa
K1 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 6,04zł/m3 4,19zł/m-c
K2 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 6,04zł/m3 4,19zł/m-c
K3 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 6,04zł/m3 2,71zł/m-c
K4 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 6,04zł/m3 2,71zł/m-c
K5 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie polskich norm, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 6,04zł/m3 2,11zł/m-c
K6 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie polskich norm, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną 6,04zł/m3 1,67zł/m-c
K7 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 6,04zł/m3 2,71zł/m-c
K8 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 6,04zł/m3 2,71zł/m-c
K9 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 9,70zł/m3 4,19zł/m-c
K10 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 9,70zł/m3 4,19zł/m-c
K11 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) 9,70zł/m3 2,71zł/m-c
K12 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) 9,70zł/m3 2,71zł/m-c
 

 » Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej

Usługobiorca Charakterystyka wód opadowych lub roztopowych Cena ścieków Opłata stała
D1 Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów 1,81zł/m3 1,01zł/m-c
D2 Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, takich jak: drogi i ulice osiedlowe oraz wewnętrzne, chodniki osiedlowe przy drogach osiedlowych, parkingi osiedlowe, place, parkingi oraz drogi i inne powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni towarzyszące obiektom usługowym, handlowym, przemysłowym oraz budynkom mieszkalnym 3,78zł/m3 1,01zł/m-c
D3 Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni takich jak: drogi i ulice krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach, parkingi i ciągi komunikacyjne przy sklepach wielkopowierzchniowych, zatoki autobusowe, stacje paliw oraz bazy transportowe, boiska 6,04zł/m3 1,01zł/m-c
 

 » Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej

Usługobiorca Charakterystyka wód opadowych lub roztopowych Cena ścieków
D4 Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów oraz pozostałych powierzchni o trwałej nawierzchni 6,04zł/m3


Podłączenia do sieci

 

Posiadasz działkę, nieruchomość, a brakuje Ci przyłączy wod-kan.? Nie wiesz co zrobić? Poniżej przedstawimy krok po kroku jak uzbroić nieruchomość w niezbędne media, które są dostarczane przez PWiK Sp. z o.o.

Wnioskując o przyłącza stajesz się Inwestorem a tym samym zobowiązujesz się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przyłączy. Natomiast nasze Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby procedura ta przebiegła sprawnie i nie powodowała utrudnień.

 

 

I. Wniosek | II. Dokumentacja projektowa | III. Budowa przyłącza | IV. Odbiór przyłącza | V. Zawarcie umowy

 

 » Krok I – Wniosek

 1. Należy wypełnić i złożyć w Punkcie Informacji wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wraz z wymaganymi dokumentami:
  1. dla przyłączenia nieruchomości – budynku mieszkalnego jednorodzinnegopobierz wniosek:
   • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
   • 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
   • w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę.
  2. dla przyłączenia nieruchomości – budynku mieszkalnego wielolokalowegopobierz wniosek:
   • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
   • 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
   • w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę,
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osoba prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, aktualny na dzień złożenia niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru.
  3. dla przyłączenia nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczejpobierz wniosek:
   • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
   • 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
   • w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę,
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osoba prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, aktualny na dzień złożenia niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru.
 2. Ponadto w przypadku braku możliwości wykonania bezpośredniego przyłącza do zewnętrznej sieci istnieje możliwość wykonania rozdziału przyłączapobierz wniosek – wymagane dokumenty:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
  • oświadczenie dotyczące zgody na wykonanie rozdziału istniejącego przyłącza ,
  • w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę,
  • w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, aktualny na dzień złożenia niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru.
 3. Jak wykonać aktualną mapę do celów projektowych – Przedsiębiorstwo posiada listę uprawnionych geodetów, lecz nie wyklucza się wykonania właściwej mapy przez innych, posiadających uprawnienia, geodetów.
 4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w terminie do 30 dni wydaje warunki techniczne związane z budową i wykonaniem przyłączy, w przypadku braku kompletu dokumentów Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację ze wskazanymi brakami oraz terminem ich uzupełnienia. Niezałączenie wymaganych dokumentów w określonym czasie jest jednoznaczne z zakończeniem przez Spółkę sprawy oraz pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Należy pamiętać, że wydane Warunki Techniczne są ważne przez okres 3 lat od daty ich wydania.

 

 » Krok II – Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej:

 1. Otrzymane od Przedsiębiorstwa warunki techniczne przyłączenia obiektu budowalnego do zewnętrznej sieci są podstawą do rozpoczęcia prac projektowych.
 2. Projekt techniczny przyłączy musi zostać wykonany przez Projektanta posiadającego uprawnienia w branży instalacyjnej sieci i przyłączy wod-kan.
 3. Projektant wykonując dokumentację projektową zobowiązany jest do:
  • wykonania uzgodnień branżowych,
  • uzgodnienia lokalizacji przyłącza w pasie drogowym,
  • uzgodnienia dokumentacji w PWiK Sp. z o.o.
  • uzgodnienia dokumentacji podczas Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.
 4. Do kogo zlecić opracowanie dokumentacji projektowej – Przedsiębiorstwo posiada listę Projektantów, natomiast nie wyklucza się wykonania dokumentacji projektowej przez innych, posiadających uprawnienia, projektantów.

 

 » Krok III – Budowa przyłącza

Realizacja budowy przyłączy wod.-kan.:

Realizację budowy przyłączy należy rozpocząć od złożenia wypełnionego wniosku dot. zamiaru realizacji przyłączenia do sieci – pobierz wniosek – w Punkcie Informacji Spółki na 30 dni przed planowanym terminem wykonania przyłączy wraz z załączonym egzemplarzem dokumentacji projektowej lub jego kserokopią (wnioskodawca z 5 dniowym wyprzedzeniem dokona potwierdzenia terminu realizacji budowy przyłączy).

Fizyczne wykonanie przyłączy można zlecić firmie zajmującej się budową przyłączy wod.-kan. bądź zrealizować we własnym zakresie systemem gospodarczym.

Przyłącze wodociągowe:

 • W przypadku wykonania przyłącza wodociągowego w dniu realizacji należy przygotować wykop wraz z ułożeniem przewodu przyłączeniowego. Urządzenie pomiarowe jakim jest zestaw wodomierzowy powinno być zamontowane w pomieszczeniu łatwo dostępnym umożliwiającym odczytanie wskazań ww. urządzenia (piwnica budynku, parter bądź studnia wodomierzowa). Poprzez zestaw wodomierza głównego rozumie się wodomierz zamontowany na konsoli wraz z zaworem przelotowym grzybkowym przed i zaworem kulowym lub przelotowym grzybkowym za wodomierzem głównym.
 • Firma eksploatująca sieć wodociągową na terenie gminy Jarocin dostarcza niezbędny materiał (nawiertka/trójnik, obudowę teleskopową, skrzynkę zasuwy) oraz dokonuje podłączenia przyłącza do zewnętrznej sieci a następnie montuje urządzenie pomiarowe.
 • Zakończenie prac wykonanych przez firmę eksploatującą sieć wodociągową zostają odnotowane w protokole z realizacji przyłącza.

Przyłącze kanalizacyjne:

 • W przypadku wykonania przyłącza kanalizacyjnego w dniu realizacji należy przygotować wykop wraz z ułożeniem przewodu przyłączeniowego i posadowieniem w pełni studni przyłączeniowej na terenie wnioskowanej nieruchomości.
 • Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną dostarcza niezbędny materiał do dokonania włączenia przyłącza do sieci (poprzez trójnik lub do istniejącej studni kanalizacyjnej).
 • Zakończenie prac wykonanych przez firmę eksploatująca sieć kanalizacyjną zostają odnotowane w protokole z realizacji przyłącza.

 

 » Krok IV – Odbiór przyłącza

Odbiór przyłączy wod.-kan. następuje po złożeniu w Punkcie Informacji Spółki wniosku o dokonanie odbioru. Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć:

 • oryginał dokumentacji projektowej (jeśli nie był złożony wraz z wnioskiem dot. zamiaru realizacji przyłączenia do sieci),
 • atesty, deklaracje zgodności dla wbudowanych w przyłącze materiałów (niezbędne jest ich potwierdzenie przez kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji wod.-kan.),
 • Inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza wraz ze szkicem polowym – opracowana inwentaryzacja powykonawcza przez uprawnionego geodetę przed złożeniem wniosku winna być zarejestrowana w Ośrodku Geodezyjnym.

Na podstawień złożonych dokumentów uprawnieni przedstawiciele PWiK Sp. z o.o. dokonują końcowego odbioru przyłączy co zostaje spisane w stosownym protokole.

 

 » Krok V – Zawarcie umowy

Po otrzymaniu protokołów odbioru należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków – pobierz wniosek: dla osób fizycznych, dla osób prawnych. Sprawę można załatwić w Punkcie Informacji Spółki.

 

Akty prawne, wzory umów, formularze

 

Formularze wniosków można wydrukować, wypełnić i dostarczyć do siedziby PWiK Jarocin znajdującej się w Cielczy przy ul. Gajówka 1 (budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, parter). Akty prawne, wzory umów i załączników służą zapoznaniu się z prawami i obowiązkami stron. Jeśli pliki nie wczytują się, należy pobrać lub zaktualizować oprogramowanie – np.: Acrobat Reader.

 

Akty prawne

 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.
 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Jarocin, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców (uchwała z uzasadnieniem).
Wersja z dn. 12 września 2018r.


Zawieranie umów

 

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dla osób fizycznych.
 
Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych dla osób fizycznych.
 
Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dla osób prawnych.
 
Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych dla osób prawnych.
 
Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 
Ogólne warunki umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 
Wzór umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
 
Ogólne warunki umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
 
Oświadczenie o sposobie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
 
Wniosek o dokonywanie rozliczeń z uwzględnieniem wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.
 
Warunki montażu wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.


Warunki techniczne

 
Wniosek o wydanie warunków technicznych w budownictwie jednorodzinnym.
 
Wniosek o wydanie warunków technicznych w budownictwie wielolokalowym.
 
Wniosek o wydanie warunków technicznych dla podmiotów gospodarczych.
 
Wniosek o rozdział przyłącza.
 
Wniosek o uzgodnienie inwestycji.
 
Zgłoszenie zamiaru przyłączenia do sieci wod.-kan.
 
Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wod.-kan.