Wymiany wodomierzy

Planowe wymiany wodomierzy odbywają się aktualnie w następujących miejscowościach: Prusy, Roszków, Siedlemin, Witaszyce i Zakrzew. Prosimy Klientów o umożliwienie instalatorom P.R.D. DROBUD S.A. dokonania takiej wymiany. Jednocześnie informujemy, iż na skutek niniejszych prac, w podanych rejonach mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawach wody.