BIPiBOK


     
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jednoosobową spółkę miasta Jarocin, której tradycje sięgają roku 1903. PWiK sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 490 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 380 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Każdego dnia dostarczamy uzdatnioną wodę do około 11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Obsługujemy również mechaniczno- biologiczno- chemiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy.

Zdecydowaliśmy się na przygotowanie niniejszych stron nie tylko z myślą o udostępnieniu rzetelnej i wyczerpującej informacji o Przedsiębiorstwie, ale i także w celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą. Mając na uwadze zadowolenie Klientów, a także wierząc w owocną współpracę zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Remigiusz Nowojewski
Prezes Zarządu
Informacje o przetargach ogłaszanych przez PWiK Jarocin i wynikach przetargów od roku 2012 znajdują się na podmiotowej stronie BIP.

Informacji o przetargach udziela
p. Tomasz Olszak, tel. 62-740-59-61

BIP PWiK Jarocin

Przetargi archiwalne z 2010 roku

[13] 2010-10-15
Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Poznańskiej w Jarocinie
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[12] 2010-10-12
Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Poznańskiej
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[11] 2010-07-27
Rozbudowa sieci kanalizacji w Os. Rzeczypospolitej w Jarocinie
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[10] 2010-06-29
Dostawa wodomierzy od dn 15 do dn 40
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[9] 2010-06-29
Obsługa geodezyjna
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[8] 2010-06-29
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Golina
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[7] 2010-04-27
Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni w Cielczy
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[6] 2010-03-19
Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Cielczy
pobierz: ogłoszenie | zmiana ogł. | wyniki

[5] 2010-03-15
Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Radlin
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[4] 2010-02-26
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 700-lecia w Jarocinie
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[3] 2010-02-16
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Radlin
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[2] 2010-01-08
Dostawa wodomierzy od dn 15 do dn 40
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[1] 2010-01-08
Obsługa geodezyjna
pobierz: ogłoszenie | wyniki


Przetargi archiwalne z 2011 roku

[13] 2011-11-24
Na obsługę gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Jarocin
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[12] 2011-11-24
Obsługa sieci wodociągowej (wraz z posiadanymi przyłączami) na terenie gminy Jarocin
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[11] 2011-10-20
Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji finansowanego z PROW zadania: Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych z rur AC w miejscowości Potarzyca
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[10] 2011-09-19
Wykonanie finansowanego z PROW zadania: Wymiana sieci i przyłączy wodociągowych z rur AC w miejscowości Potarzyca
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[9] 2011-06-13
Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Hilarów, Os. Tarce, Cząszczew
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[8] 2011-05-26
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Hilarów, Os. Tarce, Cząszczew
pobierz: ogłoszenie | zmiana ogł. | wyniki

[7] 2011-05-12
Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Jarocin w Golinie
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[6] 2011-04-01
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Jarocin w Golinie
pobierz: ogłoszenie | zmiana ogł. | wyniki

[5] 2011-03-28
Wykonanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie w ramach jednej inwestycji 5 zadań finansowanych z PROW
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[4] 2011-03-24
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zakrzew
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[3] 2011-03-24
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Roszków
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[2] 2011-03-07
Obsługa geodezyjna
pobierz: ogłoszenie | wyniki

[1] 2011-02-24
Wykonanie w ramach jednej inwestycji 5 zadań finansowanych z PROW (Witaszyczki, Bachorzew, Witaszyce, Roszków)
pobierz: ogłoszenie | zmiana ogł. | wyniki
© 2001-2018 PWiK sp. z o.o. w Jarocinie  |  polityka cookies  |  ostatnie zmiany: 2018-05-24