Kolejna nowoczesna stacja w gminie Jarocin

Jarocińska spółka Hydro – Marko będzie wykonawcą modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Potarzycy. Fakt ten przypieczętowano podpisaniem umowy pomiędzy wykonawcą a inwestorem, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Zgodnie z nią, nowoczesna, w pełni zautomatyzowana stacja ma być gotowa w pierwszej połowie przyszłego roku.

Naszym celem jest dostosowanie wydajności technologicznej stacji do wzrastającego zapotrzebowania na wodę dla celów socjalno – bytowych i przeciwpożarowych – informuje Remigiusz Nowojewski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. – Zależy nam na stałym zapewnieniu mieszkańcom bardzo dobrej jakości wody pitnej – dodaje, argumentując potrzebę wykonania inwestycji.

SUW w Potarzycy będzie trzecią, po Jarocinie i Stefanowie, w pełni zautomatyzowaną stacją. W ramach inwestycji zmodernizowany i rozbudowany zostanie system uzdatniania wody na bazie trzech studni głębinowych. Przebudowie poddane zostaną także obiekty towarzyszące i rurociągi pomiędzy obiektami. Jednocześnie zmodernizowany zostanie system uzdatniania wewnątrz budynku. Przedsięwzięcie obejmuje także wymianę na nowe urządzeń technologicznych z wyposażeniem obiektu w niezbędne zestawy pomp i instalację dezynfekującą. By zapewnić ciągłość dostaw wody, w razie braku prądu, obiekt zostanie wyposażony w agregat prądotwórczy. W ramach realizacji zadania przewidziano także wykonanie nowych dróg wewnętrznych i oświetlenie terenu stacji. Inwestycja będzie kosztowała blisko 5 mln zł. Na zrealizowanie zadania wykonawca – jarocińska spółka Hydro – Marko ma czas do 30 marca 2019 roku. Kolejny miesiąc zaplanowany został na rozruchy technologiczne stacji.


 
Zobacz więcej Aktualności