Kontakt

 

Dane teleadresoweWładzeMapa

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie

63-200 Cielcza, ul. Gajówka 1
(oczyszczalnia ścieków)
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 7:00-15:00
NIP: 6171721399
REGON: 250737209
KRS: 0000116269
numer rejestrowy BDO: 000010479
kapitał zakładowy: 145 930 500,00 zł
Konto bankowe
Bank Pekao S.A.
05 1240 1747 1111 0010 6612 4895
Telefony alarmowe
62-749-38-83 (woda)
62-747-32-34 (kanalizacja)
Telefony
sekretariat: 62-747-31-60
laboratorium: 62-747-73-17
centrala: 62-747-34-87
informacja ogólna, iBOK: wew. 960
księgowość: wew. 964
awarie, wymiany, jakość wody, przetargi, inwestycje: wew. 961
odbiory techniczne, uzgodnienia: wew. 968
umowy, rozliczenia, faktury, reklamacje (klienci indywidualni): wew. 960
umowy, rozliczenia, faktury, reklamacje (klienci instytucjonalni): wew. 487
kanalizacja deszczowa: wew. 963
jednostka realizująca projekt: wew. 318
Fax
62-747-34-80

E-mail
pwik@pwikjarocin.pl

Prezes Zarządu
Remigiusz Nowojewski
tel. 62-747-31-60
Wiceprezes Zarządu
Pełnomocnik ds. Projektu w JRP

Arkadiusz Bloch
tel. 62-747-31-60
Wiceprezes Zarządu
Robert Adamczyk
tel. 62-747-31-60
Prokurent
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Elżbieta Kostka
tel. 62-747-73-18
Główny Księgowy
Prokurent

Agnieszka Kaczmarek
tel. 62-740-59-65
Rada Nadzorcza
Jerzy Wolski (przewodniczący)
Janusz Wojtczak (zastępca przewodniczącego)
Janusz Roszewski (członek)