BIPiBOK


     
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jednoosobową spółkę miasta Jarocin, której tradycje sięgają roku 1903. PWiK sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 490 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 380 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Każdego dnia dostarczamy uzdatnioną wodę do około 11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Obsługujemy również mechaniczno- biologiczno- chemiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy.

Zdecydowaliśmy się na przygotowanie niniejszych stron nie tylko z myślą o udostępnieniu rzetelnej i wyczerpującej informacji o Przedsiębiorstwie, ale i także w celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą. Mając na uwadze zadowolenie Klientów, a także wierząc w owocną współpracę zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Remigiusz Nowojewski
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie

63-200 Jarocin
Cielcza, ul. Gajówka 1
pwik@pwikjarocin.pl

Telefony alarmowe
62-749-38-83 (woda)
62-747-32-34 (kanalizacja)

Telefon sekretariat
62-747-31-60

Telefon centrala
62-747-34-87

informacja ogólna, iBOK ...............w. 960
księgowość ..................................w. 964
awarie, wymiany, jakość wody ...w. 961
przetargi, inwestycje ...................w. 961
odbiory techniczne, uzgodnienia ..w. 968
umowy, rozliczenia, faktury, reklamacje:
....................... klienci indywidualniw. 960
.................... klienci instytucjonalniw. 487
kanalizacja deszczowa ................w. 963
jednostka realizująca projekt .........w. 318

Fax
62-747-34-80

Laboratorium PWiK Jarocin
Telefon / fax
62-747-73-17

© 2001-2018 PWiK sp. z o.o. w Jarocinie  |  polityka cookies  |  ostatnie zmiany: 2018-05-24