BIPiBOK


     
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jednoosobową spółkę miasta Jarocin, której tradycje sięgają roku 1903. PWiK sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 490 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 380 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Każdego dnia dostarczamy uzdatnioną wodę do około 11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Obsługujemy również mechaniczno- biologiczno- chemiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy.

Zdecydowaliśmy się na przygotowanie niniejszych stron nie tylko z myślą o udostępnieniu rzetelnej i wyczerpującej informacji o Przedsiębiorstwie, ale i także w celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą. Mając na uwadze zadowolenie Klientów, a także wierząc w owocną współpracę zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Remigiusz Nowojewski
Prezes Zarządu
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Pliki do pobrania:

Pobierz plik
Ustawa (tekst ujednolicony)


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Jarocin, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców.

Plik do pobrania:

Pobierz plik
Regulamin (uchwała, uzasadnienie)

Uwaga! Do odczytu plików potrzebna jest darmowa aplikacja Acrobat Reader.
Można ją pobrać ze strony Producenta tutaj.

Formularze wniosków obowiązujące w PWiK Jarocin. Pliki można wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Sekretariatu - Cielcza,
ul. Gajówka 1, budynek administracyjny, I piętro.

Wnioski o zawarcie umów na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków:

Pobierz plik
Dla osób fizycznych - nowy!
Pobierz plik
Dla osób prawnych - nowy!

Wnioski związane z warunkami technicznymi:

Pobierz plik
Wniosek o wydanie warunków technicznych (budownictwo jednorodzinne)
Pobierz plik
Wniosek o wydanie warunków technicznych (budownictwo wielolokalowe)
Pobierz plik
Wniosek o wydanie warunków technicznych (podmioty gospodarcze)
Pobierz plik
Wniosek o rozdział przyłącza
Pobierz plik
Wniosek o uzgodnienie inwestycji
Pobierz plik
Zgłoszenie zamiaru przyłączenia do sieci wod.-kan.

Wniosek o dokonywanie rozliczeń z uwzględnieniem wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej:

Pobierz plik
Wniosek
Pobierz plik
Warunki montażu


Wzory umów i załączników obowiązujących
w PWiK Jarocin. Zamieszczone poniżej pliki służą zapoznaniu się z prawami i obowiązkami stron umowy.

Pliki do pobrania:

Pobierz plik
Wzór umowy
Pobierz plik
Ogólne warunki umowy
Pobierz plik
Deszczówka (kanalizacja deszczowa)
Pobierz plik
Deszczówka (kanalizacja ogólnospławna)
© 2001-2018 PWiK sp. z o.o. w Jarocinie  |  polityka cookies  |  ostatnie zmiany: 2018-05-24