BIPiBOK
Pobierz archiwum


     
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jednoosobową spółkę miasta Jarocin, której tradycje sięgają roku 1903. PWiK sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 490 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 380 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Każdego dnia dostarczamy uzdatnioną wodę do około 11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Obsługujemy również mechaniczno- biologiczno- chemiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy.

Zdecydowaliśmy się na przygotowanie niniejszych stron nie tylko z myślą o udostępnieniu rzetelnej i wyczerpującej informacji o Przedsiębiorstwie, ale i także w celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą. Mając na uwadze zadowolenie Klientów, a także wierząc w owocną współpracę zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Remigiusz Nowojewski
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie

mieści się na oczyszczalni ścieków
w Cielczy (ul. Gajówka 1).

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 7:00-15:00

NIP: 617-17-21-399
REGON: 250737209
KRS: 0000116269
kapitał zakładowy: 132 488 500,00 zł

Konto bankowe
(podmioty gospodarcze):
Bank Pekao S.A.
05 1240 1747 1111 0010 6612 4895

(osoby fizyczne):
posiadają indywidualne numery kont

Prezes Zarządu
Remigiusz Nowojewski
tel. 62-747-31-60
fax 62-747-34-80

Wiceprezes Zarządu
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Elżbieta Kostka
tel. 62-747-73-18
fax 62-747-34-80

Główny Księgowy
Prokurent
Agnieszka Kaczmarek
tel. 62-740-59-65
fax 62-747-34-80

Właścicielem Przedsiębiorstwa jest Gmina Jarocin, a funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Jarocina.

Do kontroli działalności Spółki z ramienia Właściciela powołana została Rada Nadzorcza.

Skład RN PWiK sp. z o.o. w Jarocinie:
Witosław Gibasiewicz (przewodniczący),
Szymon Muszyński (zastępca p.),
Paweł Kołek (członek).

Pobierz plik
Taryfy i stawki opłat [PDF]
Otwórz stronę
Decyzja ws. taryf (Wody Polskie)

Taryfa wody
Cena wodyOpłata abon.
W1 - gosp. dom., tylko woda, odczyt manualny
3,66 zł / m33,89 zł / m-c
W2 - gosp. dom., tylko woda, odczyt radiowy
3,66 zł / m33,89 zł / m-c
W3 - gosp. dom., woda i ścieki, odczyt manualny
3,66 zł / m32,26 zł / m-c
W4 - gosp. dom., woda i ścieki, odczyt radiowy
3,66 zł / m32,26 zł / m-c
W5 - gosp. dom., tylko woda, ryczałt
3,66 zł / m31,48 zł / m-c
W6 - gosp. dom., woda i ścieki, ryczałt
3,66 zł / m31,05 zł / m-c
W7 - gosp. dom., tylko woda,
wodomierz lokalowy, odczyt manualny
3,66 zł / m33,27 zł / m-c
W8 - gosp. dom., woda i ścieki,
wodomierz lokalowy, odczyt manualny
3,66 zł / m31,64 zł / m-c
W9 - gosp. dom., woda i ścieki,
wodomierz lokalowy, odczyt radiowy
3,66 zł / m31,64 zł / m-c
W10 - gosp. dom., woda i ścieki,
odczyt radiowy, podlicznik - odczyt manualny
3,66 zł / m37,16 zł / m-c
W11 - na cele farmaceutyczno - spożywcze,
tylko woda, odczyt manualny
3,69 zł / m33,89 zł / m-c
W12 - na cele farmaceutyczno - spożywcze,
tylko woda, odczyt radiowy
3,69 zł / m33,89 zł / m-c
W13 - na cele farmaceutyczno - spożywcze,
woda i ścieki, odczyt manualny
3,69 zł / m32,26 zł / m-c
W14 - na cele farmaceutyczno - spożywcze,
woda i ścieki, odczyt radiowy
3,69 zł / m32,26 zł / m-c
W15 - na pozostałe cele,
tylko woda, odczyt manualny
3,71 zł / m33,89 zł / m-c
W16 - na pozostałe cele,
tylko woda, odczyt radiowy
3,71 zł / m33,89 zł / m-c
W17 - na pozostałe cele,
woda i ścieki, odczyt manualny
3,71 zł / m32,26 zł / m-c
W18 - na pozostałe cele,
woda i ścieki, odczyt radiowy
3,71 zł / m32,26 zł / m-c
W19 - na pozostałe cele, tylko woda, ryczałt
3,71 zł / m31,48 zł / m-c
W20 - na pozostałe cele, woda i ścieki, ryczałt
3,71 zł / m31,05 zł / m-c
W21 - na pozostałe cele, tylko woda,
wodomierz lokalowy, odczyt radiowy
3,71 zł / m33,27 zł / m-c
W22 - na pozostałe cele, woda i ścieki,
wodomierz lokalowy, odczyt manualny
3,71 zł / m31,64 zł / m-c
W23 - na pozostałe cele, woda i ścieki,
wodomierz lokalowy, odczyt radiowy
3,71 zł / m31,64 zł / m-c
W24 - na pozostałe cele, woda i ścieki,
odczyt radiowy, podlicznik - odczyt manualny
3,71 zł / m37,16 zł / m-c
W25 - na cele p.poż
3,66 zł / m30,00 zł / m-c
  


Taryfa ściekówCena ściekówOpłata abon.
K1 - gosp. dom., tylko ścieki, odczyt manualny6,04 zł / m34,38 zł / m-c
K2 - gosp. dom., tylko ścieki, odczyt radiowy6,04 zł / m34,38 zł / m-c
K3 - gosp. dom., woda i ścieki, odczyt manualny6,04 zł / m32,75 zł / m-c
K4 - gosp. dom., woda i ścieki, odczyt radiowy6,04 zł / m32,75 zł / m-c
K5 - gosp. dom., tylko ścieki, ryczałt6,04 zł / m31,98 zł / m-c
K6 - gosp. dom., woda i ścieki, ryczałt6,04 zł / m31,55 zł / m-c
K7 - gosp. dom., woda i ścieki, wodomierz lokalowy, odczyt manualny6,04 zł / m32,75 zł / m-c
K8 - gosp. dom., woda i ścieki, wodomierz lokalowy, odczyt radiowy6,04 zł / m32,75 zł / m-c
K9 - ścieki przemysłowe, tylko ścieki, odczyt manualny9,40 zł / m34,38 zł / m-c
K10 - ścieki przemysłowe, tylko ścieki, odczyt radiowy9,40 zł / m34,38 zł / m-c
K11 - ścieki przemysłowe, woda i ścieki, odczyt manualny9,40 zł / m32,75 zł / m-c
K12 - ścieki przemysłowe, woda i ścieki, odczyt radiowy9,40 zł / m32,75 zł / m-c


Wszystkie ceny netto (VAT: 8%); obowiązują do czerwca 2019r.

© 2001-2018 PWiK sp. z o.o. w Jarocinie  |  polityka cookies  |  RODO  |  ostatnie zmiany: 2018-06-19