Archiwum Aktualności (2017.12 – 2017.07)

 
2017-11-22 | Kanalizacja, oświetlenie i droga w Prusach
 

Oczekiwana przez mieszkańców Prus inwestycja została oficjalnie oddana do użytku. Wybudowana przez samorząd gminy Jarocin, pięknie oświetlona droga poprawi bezpieczeństwo w tej części gminy.

W ramach zrealizowanego zadania przebudowana została droga gminna na odcinku 318 m, od skrzyżowania z drogą powiatową, przy figurze, wzdłuż zabudowań. Wcześniej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie zadbało o prawidłowe odwodnienie drogi, budując kanalizację deszczową wraz z przyłączami. Nie koniec inwestycji na tym, bowiem Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie dołożył cegiełkę montując przy drodze nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne. Dzięki temu w Prusach będzie teraz znacznie bezpieczniej.

Uroczyste otwarcie inwestycji było okazją do złożenia podziękowań, które skierowała na ręce burmistrza Jarocina, Barbara Kaganek, sołtyska Prus. Mieszkańcom podziękowała za cierpliwość podczas wykonywania prac. – Tej decyzji trudno było nie podjąć – mówił podczas otwarcia burmistrz, Adam Pawlicki. – Cieszę się, że drogę wybudowała lokalna firma – Zakład Ulic, który słynie z tego, że dobrze wykonuje swoje zadania. Dziś podczas otwarcia padał deszcz, a jednak nie trzeba było stać w błocie – jak jeszcze niedawno w tym miejscu. A wieczorem będzie bezpiecznie, bo zadbaliśmy też o nowoczesne, energooszczędne oświetlenie drogi – mówił Adam Pawlicki.

Łączny koszt wykonania inwestycji wyniósł ok. 760 tys. zł, z czego budowa drogi kosztowała gminę blisko 308 tys. zł, koszt wykonania kanalizacji poniesiony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie wyniósł blisko 400 tys. zł, a oświetlenia (ZUK sp. z o.o.) – ok. 55 tys. zł.

 


 

2017-11-15 | Kolejne inwestycje PWiK
 

Trwa budowa kanalizacji deszczowej na ul. Zajęczej w Jarocinie. W ramach realizacji zadania położona zostanie sieć deszczowa, która wraz z przyłączami będzie miała długość ponad 1,7 km. Prace obejmą także budowę przepompowni wód deszczowych. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na koniec kwietnia 2018 roku, a koszt przedsięwzięcia oszacowano na blisko 1,9 mln zł.

PWiK wykonuje także inwestycję prowadzącą do Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. Trwa tam budowa kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej oraz sieci wodociągowej. Do budowy sieci wod-kan zostanie zużytych łącznie 3,7 km rur. Przedsięwzięcie obejmujące także budowę przepompowni ścieków będzie kosztowało ponad 1,3 mln zł, a jego zakończenie przewidziane zostało w maju przyszłego roku.

 


 

2017-11-06 | Budują kanalizację
 

Kolejne kilometry sieci wybudowane zostały przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Jarocinie. Tym razem spółka inwestowała: w Radlinie, Witaszycach i na Osiedlu Bogusław w Jarocinie.

Inwestycja zrealizowana w tym roku w Radlinie to kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej wykonywanej na terenie miejscowości kilka lat wcześniej, w ramach pierwszego etapu. Prace poczynione w ramach drugiego etapu spowodowały, że dziś Radlin jest już całkowicie skanalizowany. Gdyby zsumować długość rur wykorzystanych do zbudowanej w Radlinie kanalizacji sanitarnej, łącznie wyniosłaby ona ponad 9,5 km. W ramach realizacji obu etapów prac wybudowano także 6 przepompowni ścieków. Skanalizowanie Radlina kosztowało 6,5 mln zł, z czego tegoroczny etap, finalizujący prace wyniósł 2,5 mln zł.

Sieć kanalizacji, tym razem deszczowej, budowanej w Witaszycach, to kolejna ważna inwestycja zrealizowana przez gminną spółkę w tym roku. Sieć powstała na ulicach: Ogrodowej, Olszynowej, Polnej, Łąkowej, Rolnej, Sadowej i Kwiatowej. Łączna długość rur wykorzystanych do budowy witaszyckich odcinków sieci wyniosła blisko 1,9 km, a ich koszt zamknął się kwotą ponad 2 mln zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zakończyło także prace inwestycyjne na Osiedlu Bogusław w Jarocinie. Na kwotę 3 mln zł, które zostały tam zainwestowane złożyło się: 1,7 km łącznej długości rur sieci wodociągowej, 1,3 km łącznej długości rur sieci kanalizacyjnej, oraz 1,8 km łącznej długości rur sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków.

 


 

2017-10-31 | Inwestycyjnie w Cielczy
 

W Cielczy uroczyście otwarto gminne inwestycje: drogowe, kanalizacyjne i oświetleniowe. W realizację zadań zainwestowano 3,5 mln zł.

Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się w dwóch miejscach: na przebudowanej ul. Harcerskiej i przy nowo oświetlonym boisku szkolnym, na którym juniorzy i młodzicy LZS Cielcza rozegrali towarzyskie spotkanie. – Dziś wspólnie z mieszkańcami miejscowości uroczyście przecinaliśmy symboliczne wstęgi na drogach, które poprawią jakość życia mieszkańcom i przy szkolnym boisku, które pięknie oświetlone umożliwia korzystanie z murawy nawet po zmroku – powiedział uczestniczący w uroczystości burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – Warunki do ćwiczeń piłkarze mają bardzo dobre. Nic dziwnego, że dobra passa seniorów LZS-u Cielcza trwa w najlepsze – podsumował burmistrz.

Inwestycji w Cielczy rzeczywiście było wiele. Wśród nich budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Szkolnej, a dokładnie na ulicach: Szkolnej, Harcerskiej, Maratońskiej i Sportowej. Kolejne środki zainwestowano w drogi. Na ul. Harcerskiej i ul. Olimpijskiej pojawiła się nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. W ramach inwestycji drogowych przebudowana została także ul. Cmentarna na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ul. Nowej. Asfaltowa nawierzchnia położona została także na ul. Nowej. Cielcza wzbogaciła się także o nowy plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz małe boisko przy skrzyżowaniu ul. Nowej i Sienkiewicza.

Gminne inwestycje objęły również oświetlenie miejscowości. Energooszczędne lampy oświetliły plac i boisko szkolne oraz ulice: Sportową, Maratońska i Harcerską. – Realizacja tych zadań to przede wszystkim zasługa Rajmunda Banaszyńskiego, przewodniczącego rady miejskiej, i radnego powiatowego, a przede wszystkim sołtysa Cieczy – Juliana Zegara, którzy od dawna zabiegali o te inwestycje – podkreślił burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Burmistrz zapewnił też, że gmina ma już niezbędne pozwolenia, aby zrealizować oczekiwaną przez mieszkańców gazyfikację miejscowości. – Przesunęło to się w czasie i z tego względu nie mogliśmy przebudować wszystkich dróg na osiedlu, bo trzeba by je w przyszłym roku zniszczyć kładąc gazociąg – wyjaśnił burmistrz. Ale i na nie przyjdzie czas – zapewnił.

 


 

2017-10-31 | Ciświca świętowała
 

Przebudowa ul. Opłotki, Torowej i Wiejskiej w Jarocinie to inwestycje, które zrealizowane zostały w ostatnim czasie na Osiedlu Ciświca w Jarocinie. Obok wykonania zadań drogowych, gmina zainwestowała także w budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W piątek mieszkańcy osiedla świętowali zakończenie prac inwestycyjnych.

Ulica Opłotki przebudowana została na długości 665 m od ul. Zakrzewskiej. Tłuczniowo – gruntowa nawierzchnia zamieniona została na nawierzchnię z betonu asfaltowego ze zjazdami na posesje z betonowej kostki brukowej. Ulica jest teraz bezpieczniejsza także po zmroku, ponieważ zamontowano na niej energooszczędne oświetlenie LED-owe.

Także ul. Torowa doczekała się przebudowy. Najpierw zbudowano tam kanalizację deszczową, a potem przebudowo gruntową drogę na nawierzchnię z kostki betonowej. W ten sposób powstał ciąg pieszo-jezdny o długości ok. 350 m i szerokości 5 m wraz ze zjazdami na posesje. Na Torowej zrobiło się też znacznie jaśniej, dzięki zamontowaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie nowych punktów świetlnych. Miejska spółka łącznie na osiedlu Ciświca zbudowała 38 energooszczędnych lamp ulicznych.

W ramach gminnych inwestycji przebudowana została także ulica Wiejska. Na długości ponad 800 m położono tam asfalt.

Bardzo ważne dla mieszkańców Osiedla Ciświca jest także powstanie chodnika przy ul. Wrocławskiej. Mimo, że nie jest to droga gminna, to o poprawę bezpieczeństwa przy tej ruchliwej ulicy prowadzącej do szkoły, władze gminy Jarocin zabiegały już od dłuższego czasu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystała na argumenty gminy i ku radości mieszkańców chodnik przy ul. Wrocławskiej stał się faktem.

Zdzisław Wojciechowski, przewodniczący Osiedla Ciświca: Torowa to długo oczekiwana przez mieszkańców naszego osiedla inwestycja. Bardzo ważna jest też pobudowana ul. Opłotki. Brakuje tylko 300 m, które połączyłyby ją z ulicą do Ciświcy. Został również położony dywanik asfaltowy na ul. Owsianej, Pszennej i ostatnio położono dywanik asfaltowy na ulicy Wiejskiej. Wykonano II etap ulicy Wybudowanej. Na ulicy Torowej i Opłotki zamontowano nowe energooszczędne LED-owe oświetlenie. Przy Zespole Szkół nr 3 została powstała siłownia zewnętrzna. W krótkim czasie zostanie postawiony nowy przystanek autobusowy na ul. Wrocławskiej. Wiele starań włożył burmistrz Adam Pawlicki w budowę chodników na ulicy Wrocławskiej, co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo uczniów idących do szkoły, za co w imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję.

 


 

2017-10-20 | Gospodarka wodno – ściekowa we współpracy z okolicznymi gminami
 

Konsolidacja usług związanych z gospodarką wodną i ściekową na terenie kilku gmin i korzyści z niej płynące to temat debaty, która w ubiegłym tygodniu odbyła się w Jarocinie.

Do udziału w spotkaniu organizatorzy: miesięcznik „Wodociągi i Kanalizacja” oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie zaprosili przedstawicieli okolicznych samorządów: Jaraczewa, Książa Wielkopolskiego, Kotlina, Nowego Miasta nad Wartą. Na praktycznym przykładzie współpracy gminy Kobylnica i gminy miejskiej w Słupsku zmierzono się z próbą bilansu kosztów i korzyści wynikających z konsolidacji usług wodno – kanalizacyjnych. Przed kilkoma laty Gmina Kobylnica potrzebowała silnego partnera w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, który zagwarantuje rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Takim partnerem okazały się Wodociągi Słupsk, które jako dobrze rozwinięta spółka zaoferowały bezpieczeństwo dostaw i jakość usług. Podczas spotkania w Jarocinie, Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica podzielił się doświadczeniami ze współpracy z przedsiębiorstwem aglomeracji słupskiej. O korzyściach z konsolidacji usług mówił Andrzej Wojtowicz, prezes zarządu Wodociągi Słupsk.

Przed podobnym dylematem stoi dziś wiele małych gmin, które by sprostać nowej rzeczywistości prawnej szukają rozwiązań dla siebie najkorzystniejszych. Jednym z argumentów przemawiających za konsolidacją jest ten, że już niebawem budowana w ostatnich dekadach infrastruktura będzie wymagać modernizacji. – Nie opłaca się utrzymywać oczyszczalni ścieków dla mniej niż 10 tys. mieszkańców – zaznaczał zastępca burmistrza Jarocina, Witosław Gibasiewicz. Konsolidacja w tej dziedzinie przeniesie ciężar tych inwestycji z gminy na przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, a możliwości jarocińskiego PWiK-u są znacznie większe niż możliwości małych gminnych oczyszczalni.

Już teraz potencjał pracy oczyszczalni w Cielczy jest znacznie większy i nie jest w pełni wykorzystany. Może ona przyjąć dobowo 12,5 tys. m3 ścieków, a przyjmuje 8 tys. – Wiele gmin podpisało listy intencyjne potwierdzające chęć udziału we wspólnym przedsięwzięciu w ramach oddawania osadów do Gminy Jarocin. Otrzymaliśmy dofinansowanie i będziemy budować jedną z najnowocześniejszych w Polsce oczyszczalni, jesteśmy na etapie przetargu, w przyszłym roku przystąpimy do budowy. Wartość naszych możliwości jest zatem jeszcze cenniejsza – przekonywał Remigiusz Nowojewski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie.

Do wspólnej realizacji usług komunalnych zachęcał także burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – Oczyszczalnia ścieków w Cielczy już niedługo będzie jedną z najnowocześniejszych w kraju. Stanie się tak, m.in. dzięki wielomilionowemu unijnemu dofinansowaniu, które PWiK pozyskał na jej modernizację – mówił podczas spotkania włodarz Gminy Jarocin. – W dzisiejszych czasach tylko efekt skali przynosi efekty. Jarocin jest tego najlepszym przykładem, jeśli chodzi o temat zagospodarowania odpadów komunalnych, który z sukcesem realizujemy z kilkunastoma samorządami z Wielkopolski – mówił burmistrz Jarocina. Jak podkreślił Adam Pawlicki, Jarocin może zaoferować okolicznym samorządom także efektywną współpracę w zakresie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej, ponieważ projekt o wartości 250 mln zł, który będzie na terenie gminy realizowany takie efekty gwarantuje.

Zaproszeni do udziału w debacie prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy opisali możliwe i sprawdzone modele konsolidacji międzygminnej. Pokazali też konsekwencje dla gmin zmiany Prawa wodnego. Zwrócili uwagę na to, że małe gminne przedsiębiorstwa wod-kan mogą mieć problem, by poradzić sobie w nowej rzeczywistości prawnej, tzn. po wprowadzeniu taryfikatora cen od stycznia 2018 r. Podczas spotkania w Jarocinie poruszono także temat możliwości finansowania przedsięwzięć w gospodarce wodno-ściekowej. Rozwiązania w tym temacie przedstawił Krzysztof Mączkowski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 


 

2017-10-06 | Dobre praktyki Jarocina na łamach „Rzeczpospolitej”
 

O wartej 250 mln zł inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, która realizowana będzie na terenie Gminy Jarocin przeczytać można w dzienniku „Rzeczpospolita”. Przypomnijmy, że realizowany przez naszą spółkę projekt opiera się w dużej mierze o modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy, dzięki czemu stanie się ona jedną z najnowocześniejszych w Polsce. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj produkowany będzie nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych. Dodatkowo w ramach projektu na odcinku 2,5 km przebudowany zostanie najstarszy kanał przesyłowy wiodący do oczyszczalni.

Łączny koszt realizacji projektu opiewa na ponad 250 mln złotych. Sporą część środków, bo aż 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To drugie co do wielkości dofinansowanie, tuż po Katowicach, w ramach aktualnego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc pod uwagę wielkość aglomeracji katowickiej, sukces dużo mniejszego Jarocina jest tym bardziej wyraźny. Umowa pieczętująca dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych została podpisana 11 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczenie finansowe realizacji zadania zadeklarowała też gmina Jarocin, która w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zabezpieczyła na ten cel kwotę 22 mln zł. Pozostałe środki pochodzić będą z pożyczki z NFOŚiGW (50 mln zł) oraz obligacji wyemitowanych przez PWiK jeszcze w 2015r. (10 mln zł).

Zobacz artykuł: tutaj.

 


 

2017-09-13 | Ogłosiliśmy przetarg na jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w kraju
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie ogłosiło przetarg na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy. – Dzięki realizacji inwestycji nasza oczyszczalnia stanie się jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce – mówi Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK.

W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj – w Cielczy produkowany ma być nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych. Inwestycja jest jednym z zadań ujętych w projekcie „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Poza rozbudową oczyszczalni wraz z renowacją i przebudową najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km projekt zakłada budowę stacji uzdatniania wody w Stefanowie, budowę 17 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 17 km nowych sieci kanalizacji deszczowej, 20 km nowych sieci wodociągowych oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

Realizacja całego projektu opiewa na kwotę ponad 250 mln zł. Wykonanie inwestycji zostanie wsparte środkami unijnymi, pozyskanymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin składania ofert w przetargu wyznaczono na 17 października tego roku. Po tym czasie dowiemy się, kto przedstawił najkorzystniejszą ofertę i będzie realizował tę ogromną inwestycję. Całość inwestycji objętej przetargiem powinna zostać zrealizowana w ciągu 48 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

 


 

2017-09-06 | Legenda powróciła do Jarocina
 

W piątek, 1 września dla jarocińskiej publiczności zagrał KULT. I choć przez cały czas padał deszcz, wiernym fanom to wcale nie przeszkadzało, czego dowodem było morze parasoli przed sceną.

Jak na KULT przystało w repertuarze koncertu nie zabrakło kultowych i dobrze znanych publiczności utworów. Ostatni raz KULT zagrał w naszym mieście podczas Jarocin Festiwal 2014, a wcześniej – w roku 2012 świętował u nas 30. urodziny. W tym roku KULT świętuje 35-lecie powstania.

Zanim na scenie pojawił się KULT, zagrała dla nas Cała Góra Barwinków. Koncert był jednym z elementów obchodzonego w tym roku jubileuszu XX-lecia działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego.

Fot. Tomasz Bartkowiak. Więcej zdjęć tutaj.

 


 

2017-09-01 | Pożegnaliśmy lato w muzycznym rytmie
 

Podczas wczorajszego „Największego zakończenia lata w Wielkopolsce” przed jarocińską publicznością wystąpił najpopularniejszy polski DJ – DJ Hazel, który do wspólnego grania zaprosił przyjaciół „po fachu” m.in. z Niemiec i Holandii. Byli z nami: DRUM, CLUBBASSE, ADRIMA, CJ STONE, MATYS, BUENO CLINIC, INSANE.

Lato pożegnaliśmy w rytm muzyki serwowanej przez DJ-ów z europejskiej „pierwszej ligi”, ale także przy prawdziwie letniej pogodzie. Wszystko to stało się wypadkową, tego że przed sceną przez ponad 6 godzin tłumnie bawili się nie tylko jarociniacy. Poza dawką muzycznej energii, nie zabrakło laser show, LED-owych robotów i pokazów z wykorzystaniem ognia.

Koncert był jednym z elementów obchodzonego w tym roku jubileuszu XX-lecia działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego.

Fot. Tomasz Bartkowiak. Więcej zdjęć tutaj.

 


 

2017-08-08 | Lepsza jakość wody dzięki budowie Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie
 

W miniony piątek podpisana została umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie. Dzięki zastosowaniu w nowym obiekcie technologii zmiękczania wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie dostarczało mieszkańcom wodę nowej, lepszej jakości. Budowa SUW w Stefanowie, której wartość to ponad 9,2 mln zł, to pierwszy kontrakt, który realizowany będzie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, na który spółka pozyskała 128 mln złotych unijnego dofinansowania. Nowa stacja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.

Zmiękczanie wody korzyścią dla mieszkańców
W ramach zadania, w miejscu starej stacji uzdatniania wody w Stefanowie zostanie zbudowana nowa, a zastosowana tam technologia zmiękczania wody wpłynie na poprawę jej jakości. Będzie ono oparte na procesie wymiany jonowej, który odbywał się będzie w kolumnach filtracyjnych wypełnionych specjalnymi żywicami jonowymiennymi. Żywice zatrzymywały będą jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu. – Dla osiągnięcia zakładanego efektu tylko część wody będzie poddawana zmiękczaniu, a następnie mieszana z pozostałą wodą z układu filtracji – informuje Elżbieta Kostka, członek zarządu PWiK. Dzięki temu do mieszkańców dostarczana będzie woda o twardości 350 mgCaCO3/litr. – Jest to dobra twardość wody dla gospodarstw domowych, przy której woda zachowuje właściwy skład mineralny oraz parametry smakowe a jednocześnie zapewnia najwyższe parametry użytkowe, czyli przede wszystkim eliminację osadów z kamienia, co z kolei przekłada się na mniejsze zużycie detergentów, środków czystości, środków higienicznych, wody czy krótszy czas sprzątania – tłumaczy Elżbieta Kostka.

Twardość wody surowej w Stefanowie oscyluje około 500 mgCaCO3/l, co oznacza, że nastąpi około 30-procentowa redukcja zawartości w niej węglanu wapnia. Biorąc pod uwagę korzyści dostarczania wody o mniejszej twardości w utrzymaniu czystości w łazienkach i kuchniach, nie możemy zapomnieć o aspektach kulinarnych, które przełożą się na przygotowanie smacznych potraw i aromatycznych napojów, a przede wszystkim aspektów zdrowotnych, czyli zmniejszeniu ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia.

Instalacja będzie miała wydajność 100 m3/h, a docelowo, po wybudowaniu 3 studni głębinowej – 150m3/h. Nowa stacja w Stefanowie będzie także energooszczędna i w pełni zautomatyzowana. – Woda będzie tu dezynfekowana bakteriologicznie za pomocą lampy UV, dzięki czemu ograniczymy dezynfekcję chemiczną do minimum – podkreśla Elżbieta Kostka. Poza tym zastosowane rozwiązania technologiczne będą dawały gwarancję stabilności pracy instalacji, a co za tym idzie – ciągłości dostaw wody do klientów.

 

Wykonawcą konsorcjum z jarocińskim liderem
Umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie została podpisana 4 sierpnia, a termin jej realizacji określony na 16 miesięcy od dnia jej podpisania. Zgodnie z tymi zapisami, nowa stacja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum 4 firm, których liderem jest jarocińska firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. Jej partnerami podczas realizacji zadania będą: PTHU Hydro-Marko Maria Pluta w Jarocinie, PRD „Drobud” S.A. w Jarocinie oraz KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy. – Ubiegaliśmy się o realizację tego zadania w formie przetargu nieograniczonego z najniższą kwotą, a konkurencję mieliśmy z Warszawy, dlatego tym bardziej nas cieszy fakt, że pozyskaliśmy tą inwestycję do realizacji – podkreśla Maria Pluta, prezes zarządu HYDRO-MARKO, które działa od ponad 20 lat na rynku inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i zatrudnia ponad 150 osób. – Specjalizujemy się w tego typu inwestycjach, czego potwierdzeniem są zrealizowane przez nas podobne inwestycje na przykład w Lesznie czy Legnicy – informuje Maria Pluta i dodaje: – Gros pracowników, których zatrudniamy, to są ludzie stąd, mieszkają w tych okolicach i nie ukrywam, że się też cieszą, bo przestaną na jakiś czas wyjeżdżać w delegacje, przestaną żyć na walizkach. – Cieszę się z tego faktu, że to zadanie będzie wykonywane przez konsorcjum, którego liderem jest lokalna firma HYDR-MARKO, wyłoniona w trybie zamówień zgodnym z prawem zamówień publicznych i z przestrzeganiem reguł przetargów międzynarodowych, które były konieczne w przypadku korzystania ze środków z Unii Europejskiej – mówi burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. – Dzięki temu pozyskane przez PWiK pieniądze zostaną podwójnie zainwestowane w gminie Jarocin – powstanie nowa stacja, ale skorzystają również mieszkańcy gminy, zatrudnieni w firmach, które zawiązały to konsorcjum – podkreśla włodarz gminy.

 

Zainwestujemy 250 milionów złotych
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie z technologią zmiękczania wody realizowana będzie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”. Na jego realizację PWiK pozyskał 128 mln zł dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość tego pierwszego kontraktu to ponad 9,2 mln zł. Poza tym projekt, opiewający łącznie na ponad 250 mln zł, zakłada budowę 17 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 17 km nowych sieci kanalizacji deszczowej, 20 km nowych sieci wodociągowych, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy wraz z renowacją i przebudową najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. – Przygotowujemy się do realizacji kolejnych zadań w ramach kontraktu. Ogłosiliśmy dwa przetargi – na przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie oraz na przebudowę sieci przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie – informuje Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK-u.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina: Składam wyrazy szacunku i podziękowania prezesowi Remigiuszowi Nowojowskiemu, wiceprezes Elżbiecie Kostce oraz załodze PWiK-u, którzy ciężko i w dużym tempie pracowali na to, by pozyskać 128 mln bezzwrotnych środków zewnętrznych na realizację tego historycznego dla gminy Jarocin projektu. To wielki sukces, bo pozyskaliśmy drugą co do wielkości dotację w skali kraju, tuż po aglomeracji katowickiej. Pieniądze udało się pozyskać dzięki determinacji spółki, która złożyła projekt w minionym roku. Już dziś wiadomo, że w kolejnych rozdaniach środków przez NFOŚiGW na tego typu zadania pieniędzy nie starczy dla wszystkich chętnych.

Fot. Tomasz Bartkowiak

 


 

2017-07-25 | Muzyczne zakończenie wakacji
 

Występ najpopularniejszego polskiego DJ i prawdziwej legendy polskiej sceny klubowej, znanego jako „najszybsze ręce Europy” to będzie prawdziwe wydarzenie muzyczne na zakończenie wakacji. Do wspólnego udziału w koncercie w Jarocinie DJ Hazel zaprosił m.in. przyjaciół „po fachu” z Niemiec i Holandii.

Zapraszamy do Jarocina, gdzie za energiczną konsoletą pojawi się jedyny i niepowtarzalny Dj Hazel. Takiej imprezy w Wielkopolsce, na miarę słynnego Sunrise Festiwal w Kołobrzegu, jeszcze nie było! Oprócz energetycznego seta Hazela czekać na Was będzie mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Zagrają m.in. DRUM, CLUBBASSE, ADRIMA, CJ STONE, MATYS, BUENO CLINIC, INSANE.

Nie zabraknie pokazu Laser Show, ledowych robotów i innych widowiskowych atrakcji. Koncert odbędzie się 31 sierpnia na polanie przed Pałacem Radolińskich. Bilety w cenie 20 zł dostępne są stacjonarnie w Jarocinie, w Spichlerzu Polskiego Rocka oraz w kasach przed imprezą. Dzieci urodzone w 2005 roku i później nie płacą za bilet, wchodzą za okazaniem legitymacji szkolnej, koniecznie pod opieką osoby pełnoletniej. Bilety online dostępne na portalu biletomat.pl

Koncert jest jednym z elementów obchodzonego w tym roku jubileuszu XX-lecia działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego.

 


 

2017-07-24 | Legendarny KULT i energetyczne Barwinki w Jarocinie
 

Przekrój twórczości i niepowtarzalny koncert zapowiada zespół KULT, który wystąpi w Jarocinie z okazji jubileuszu XX-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

20-lecie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie zapowiada się bardzo atrakcyjnie. – W stolicy polskiego rocka zagramy po trzyletniej przerwie. Podczas niepowtarzalnego koncertu w tym szczególnym – dla historii polskiego rocka oraz dla nas – miejscu usłyszycie przekrój naszej twórczości… – obiecują na swoim facebookowym profilu członkowie zespołu.

KULT obchodzi w tym roku jubileusz 35-lecia działalności. Pięć lat temu, to właśnie w Jarocinie zespół dał specjalny koncert podczas Jarocin Festiwal, gdzie świętował swoje 30. urodziny. Na repertuar złożyły się wówczas piosenki wybrane przez fanów Kultu. Mamy nadzieję, że i tym razem w Jarocinie nie zabraknie kultowych utworów takich jak „Arahja”, „Krew Boga”, „Do Ani”, „Polska”.

Koncert odbędzie się na polanie przed Pałacem Radolińskich w Jarocinie 1 września, o godz. 21.00. Wcześniej (o godz. 19.30) wystąpi charakteryzująca się rozbudowaną sekcją dętą, energetyczna grupa Cała Góra Barwinków. Zespół działa w obecnym składzie od 2002 roku, choć korzenie grupy sięgają roku 1997. Należy do wykonawców polskiej sceny ska/reggae, a jej znakiem rozpoznawczym jest wysunięta na pierwszy plan, rozbudowana sekcja dęta.

Bilety w cenie 20 zł dostępne są on-line na portalu biletomat.pl oraz stacjonarnie w barze klubokawiarni w Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie. Bilety będą też dostępne w kasach przed wejściem na koncert. Sprzedaż wejściówek i opaskowanie w dniu koncertu rozpocznie się od godz. 16:00. Organizatorzy postanowili, że dzieci urodzone w 2005 roku i później na koncert wchodzą bezpłatnie, na podstawie legitymacji szkolnej i koniecznie pod opieką osoby dorosłej.

Zobacz: plakat

 


 

2017-07-19 | Odwadniają podmokłe tereny
 

Trwa budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Ługi w Jarocinie. Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie będzie gotowa pod koniec lipca.

W ramach zadania położonych zostanie łącznie 1300m kanalizacji deszczowej, dzięki której odwodnione zostaną drogi i posesje w terenach bardzo podmokłych i nieprzepuszczalnych – informuje Elżbieta Kostka, wiceprezes Zarządu PWiK. W zadanie zainwestowane zostanie blisko 1.150.000 zł.

Prace realizowane są na ulicach: Kurpiowskiej, Małopolskiej, Śląskiej, Pomorskiej, Mazurskiej i Wielkopolskiej. Wykonawcą zadania jest PRD Drobud S.A.

 


 

2017-07-07 | Elżbieta Kostka wiceprezesem zarządu ds. inwestycji i rozwoju
 

Decyzją Zgromadzenia Wspólników Elżbieta Kostka została wiceprezesem zarządu ds. inwestycji i rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie. – Pozyskanie przez PWiK środków na realizację ogromnego projektu z zakresu gospodarki wodno – ściekowej jest równoznaczne z większą odpowiedzialnością, jaka teraz ciąży na zarządzie spółki. To także więcej obowiązków, które dołączyły do już realizowanych przez spółkę milionowych zadań – uzasadnia decyzję burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Elżbieta Kostka związana jest z jarocińskimi wodociągami od 17 lat. Od ponad 15 lat zajmuje się tam inwestycjami, najpierw jako kierownik działu techniczo-inwestycyjnego, a ostatnio jako kierownik jednostki realizującej projekt, który finalnie uzyskał największe w historii dofinansowanie. W ubiegłym roku Elżbieta Kostka kierowała zespołem opracowującym wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych wchodzących w skład projektu z funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020. Zwieńczeniem pracy zespołu było podpisanie umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu kwotą ponad 128 mln zł, wartość całego projektu stanowi kwotę 250 mln zł.

Jarociński projekt opiera się w dużej mierze o modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy, dzięki czemu stanie się ona jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Dodatkowo w ramach projektu na odcinku 2,5 km przebudowany zostanie najstarszy kanał przesyłowy na ul. Poznańskiej wiodący do oczyszczalni w Cielczy. Jednym z istotnych zadań projektowych jest ekologiczna rewitalizacja Starego Miasta i os. Kopernika w Jarocinie. Kolejne zadanie projektowe realizowane będzie w Stefanowie, gdzie w miejscu istniejącej, zbudowana zostanie nowa stacja uzdatniania wody, a zastosowana tam technologia zmiękczania wody wpłynie na poprawę jej jakości. W ramach projektu wdrożony zostanie także inteligentny system zarządzania obiektami wodno-kanalizacyjnymi. – Odważne pomysły wcielone w życie przynoszą sukcesy. Nasza praca nie poszła na marne. Życzę sobie i całej jednostce realizującej projekt – oby udało się przeprowadzić zaplanowane inwestycje, a mieszkańcom by żyło się lepiej, atrakcyjniej i by zaplanowane inwestycje służyły mieszkańcom Gminy Jarocin przez kolejne 100 lat – podkreśla nowa wiceprezes PWiK-u.

Elżbieta Kostka ma 41 lat, urodziła się w Cielczy, ale od 14 lat mieszka w Jarocinie. Ukończyła studia wyższe techniczne na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera na kierunku ochrona środowiska w zakresie ekotechnologii. Swoją wiedzę poszerzała na studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej w zakresie „Systemy wodociągowe i kanalizacyjne”. Ukończyła także studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości w zakresie Zarządzania i Finansów Firmy. W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie rozpoczęła pracę w 2000 roku, najpierw jako referent ds. technicznych w dziale technicznym, później inspektor ds. technicznych i kierownik działu techniczno – inwestycyjnego. W lipcu 2015 roku powierzono jej obowiązki Prokurenta. Przed rokiem została powołana na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt. 3 lipca 2017r. Zgromadzenie Wspólników powierzyło jej stanowisko wiceprezesa zarządu ds. inwestycji i rozwoju.