BIPZPORR


Wybierz rok:   201820172016


2016-12-20 | Deszczówka, oświetlenie i nowa nawierzchnia na Opłotkach

Blisko 1,8 mln zł zainwestowała gmina Jarocin i gminne spółki – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Usług Komunalnych, na ul. Opłotki w Jarocinie. W ramach trzech zadań wybudowana została kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne oraz położona nawierzchnia asfaltowa. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Opłotki wybudowało blisko 1,2 km deszczówki. Koszt inwestycji to ponad 970 tys. zł - z czego blisko 800 tys. zł spółka pozyskała w ramach preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej przez PWiK, gmina rozpoczęła prace związane z położeniem nowej nawierzchni na odcinku ulicy – od ul. Torowej do ul. Zakrzewskiej. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstało 680 metrów nowej nawierzchni asfaltowej. Na tym samym odcinku wybudowano linię oświetlenia ulicznego. Budowę 20 LED-owych lamp sfinansowała gminna spółka, Zakład Usług Komunalnych. Inwestycje, których łączna wartość to blisko 1,8 mln zł, wykonała jarocińska firma Drobud.

W oficjalnym otwarciu inwestycji wzięli udział przedstawiciele inwestorów, wykonawców, rady miejskiej oraz mieszkańcy ulicy. Burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki podkreślił, że podstawą działań i decyzji podejmowanych przez jarociński samorząd jest poprawa jakości życia mieszkańców. Włodarz gminy zapewnił także: - To jednak nie koniec inwestycji w tej okolicy. W projekcie budżetu gminy na przyszły rok jest zapisany drugi etap prac na tej ulicy oraz przebudowa ul. Torowej. Prowadzący uroczystość, przewodniczący osiedla i radny miejski zarazem - Zdzisław Wojciechowski, w imieniu mieszkańców, podziękował radnym Ziemi Jarocińskiej za to, że przebudowa ul. Opłotki znalazła się w budżecie gminy i mogła być zrealizowana w tym roku. Foto: Tomasz Bartkowiak.Początki firmy sięgają przedwojennego przedsiębiorstwa Zakład Wody, Siły i Gazu w Jarocinie, które dostarczało do miasta wodę, energię elektryczną i gaz oraz odprowadzało i oczyszczało ścieki. W latach powojennych Przedsiębiorstwo wielokrotnie ulegało transformacjom i przekształceniom od firmy wielobranżowej pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, poprzez przedsiębiorstwa jednobranżowe o zasięgu wojewódzkim do jednobranżowej firmy o zasięgu gminnym. W obecnym kształcie formalno-prawnym Spółka została powołana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/289/97 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 marca 1997 roku.

Miasto Jarocin zostało zwodociągowane i skanalizowane w latach 1910-1913. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia gruntownie zmodernizowano stację uzdatniania wody zlokalizowaną przy ulicy Poznańskiej. Zamontowano wówczas pompy z napędem elektrycznym oraz dobudowano filtry i zbiorniki wody uzdatnionej. W latach 80. wybudowano i oddano do użytku stację uzdatniania wody w Wilkowyi, a na początku lat 90., w celu zapewnienia dostaw wody na Osiedle Południe, przystosowano do potrzeb sieci miejskiej ujęcie wody w Stefanowie.

Ścieki bytowo-gospodarcze wraz z deszczówką odprowadzane były na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy. Oczyszczalnia ta została oddana do użytku w latach 1912-13. Staraniem władz samorządowych, w latach 1997-99, wykonano jej rozbudowę o część biologiczną
(II stopień oczyszczania) ze strącaniem związków biogennych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

© 2001-2018 PWiK sp. z o.o. w Jarocinie  |  polityka cookies  |  ostatnie zmiany: 2018-05-24