BIPZPORR


Wybierz rok:   201820172016


2018-03-20 | Jarocin wyprzedził Barcelonę i Bank Światowy

Projekt gospodarki wodno-ściekowej, realizowany na terenie Gminy Jarocin został doceniony prestiżową nagrodą podczas międzynarodowej konferencji Wex Global 2018, która odbyła się w Lizbonie. Grand Prix dla Gminy Jarocin w kategorii "Finanse i Partnerstwo" odebrał burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. - To wielki sukces - wyprzedziliśmy Bank Światowy i Barcelonę – podkreśla z zadowoleniem włodarz Gminy Jarocin.Najwyższe wyróżnienie przyznano za sposób finansowania inwestycji, dobór technologii i partnerów do projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin", realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie za niebagatelną kwotę ćwierć miliarda zł. Przedsięwzięcie obejmuje 5 zadań, w tym największe – budowę stacji odzysku surowców na bazie oczyszczalni ścieków Cielczy. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj produkowany będzie nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy i emisja gazów cieplarnianych, na które wcześniej narzekali mieszkańcy. - Projekt, który realizujemy to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku – uważa burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. - Powstanie tu nowoczesna stacja odzysku surowców zastosowująca najnowsze technologie z dziedziny oczyszczania ścieków. Nie ma podobnej stacji na wschód od Amsterdamu, u nas będzie pierwsza w tej części Europy – podkreśla burmistrz.Nagradzając Gminę Jarocin zauważono także pozytywny wpływ partnerstwa przy finansowaniu inwestycji. - Budżet gminy Jarocin w skali kolejnych 10 lat nie dokłada nawet 10% wartości tej inwestycji, reszta to środki zewnętrzne: unijne i krajowe, pozyskane dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi burmistrz Pawlicki. Sporą część środków, bo aż 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To drugie co do wielkości dofinansowanie, tuż po Katowicach, w ramach ówczesnego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc pod uwagę wielkość aglomeracji katowickiej, sukces dużo mniejszego Jarocina jest tym bardziej wyraźny. - 128 mln dotacji, czyli bezzwrotnych środków, to ok. 3 tys. zł na każdego mieszkańca gminy. Na skalę Jarocina to potężna dotacja, bez której nie można by zrealizować zadania o takiej zaawansowanej technologii – dodaje burmistrz Jarocina. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gmina Jarocin zabezpieczyła na ten cel kwotę 22 mln zł. Pozostałe środki pochodzić będą z pożyczki z NFOŚiGW (50 mln zł) oraz obligacji wyemitowanych przez PWiK jeszcze w 2015r. - Bez współpracy ze strukturami rządu, czy NFOŚiGW, za pośrednictwem którego pozyskaliśmy środki unijne, ale i dostaliśmy w formie pożyczki, nie dałoby się tego ogromnego zadania zrealizować – podkreśla znaczenie partnerstwa burmistrz Pawlicki. Nowatorskie przedsięwzięcie zachwalają eksperci z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii środowiska. - Projekt jarociński przyniesie oszczędności energetyczne, co się przełoży na taryfy wodne i ściekowe. Najważniejsza rzecz – zostanie wybudowany za pieniądze unijne. Gratuluję Jarocinowi – powiedział prof. ndz. dr hab. inż. Marek Gromiec, członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej i Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, doradca i ekspert wielu organizacji krajowych i zagranicznych z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii środowiska.

2018-03-12 | Wspieramy wiedzę na piątkę

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie sp. z o.o. jest jedną z trzech jarocińskich spółek gminnych, które włączyły się w organizację tegorocznej akcji "Piątka dla Gazety". Konkurs ma na celu nagradzanie uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych za zdobywanie dobrych ocen.W przedsięwzięcie organizowane przez "Gazetę Jarocińską" zaangażowały się także Jarocińskie Linie Autobusowe oraz Zakład Gospodarki Odpadami. Dziewiąta edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem "eco", czyli ekologicznie. Zasady zabawy pozostają takie same, jak w latach poprzednich: trzeba zbierać dobre oceny i potwierdzone przez nauczyciela na kuponach z "Gazety Jarocińskiej", przesyłać je do redakcji tygodnika. Jak zwykle można wygrać wycieczkę dla swojej klasy, ale oprócz tego, w tym roku organizatorzy zaplanowali mnóstwo nowych atrakcji.

Jak można wziąć udział w konkursie?
Wystarczy, że uczeń szkoły wypełni kupon zamieszczony w lokalnym tygodniku, gdy otrzyma z jakiegokolwiek przedmiotu najwyższą ocenę (piątkę, szóstkę, słoneczko, czy uśmiechniętą buzię), poprosi nauczyciela o potwierdzenie oceny i poda lub wyśle zgłoszenie do redakcji Gazety Jarocińskiej (63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1a). Co tydzień kilka osób zdobędzie nagrody, a na końcu akcji organizatorzy planują kilka dodatkowych atrakcji, które dziś jeszcze owiane są wielką tajemnicą. Termin rejestrowania kuponów upływa w piątek 25 maja. Im więcej kuponów konkursowicze przyślą, tym większe szanse będą mieli na wygrane. Pierwszy kupon możecie wyciąć z aktualnego wydania "Gazety Jarocińskiej". Powodzenia!

2018-03-07 | W trosce o lepszą jakość wody

Fundamenty pod budowę stacji uzdatniania wody w Stefanowie już stoją. Prace przebiegają zgodnie z planem, tak by nowa stacja była gotowa jeszcze w tym roku.W ramach zadania, w miejscu starej stacji uzdatniania wody w Stefanowie zostanie zbudowana nowa, a zastosowana tam technologia zmiękczania wody wpłynie na poprawę jej jakości. - Będzie ona oparta na procesie wymiany jonowej, który odbywał się będzie w kolumnach filtracyjnych wypełnionych specjalnymi żywicami jonowymiennymi. Żywice zatrzymywały będą jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu - informuje Remigiusz Nowojewski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. - Dzięki temu do mieszkańców dostarczana będzie woda o twardości 350 mgCaCO3/litr - dodaje.Budowa SUW w Stefanowie, której wartość to ponad 9,2 mln zł, to pierwszy kontrakt, który realizowany jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin", na który spółka pozyskała 128 mln złotych unijnego dofinansowania.

2018-03-05 | Przetargowe oszczędności w PWiK-u

W ubiegłym tygodniu otwarto oferty w przetargu na przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie. - Procedura przetargowa trwa od kilku miesięcy – aż trzy przetargi, ale dzięki temu wreszcie udało się uzyskać bardzo korzystną cenę, dzięki czemu zaoszczędzimy blisko 600 tys. zł. Warto walczyć o każdą złotówkę – mówi Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie ogłaszało przetarg na przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie kilka razy. - Niestety oferenci chcieli wykonać zadanie za kwoty znacznie przewyższające kosztorysy inwestorskie, dlatego ogłaszaliśmy kolejne przetargi – mówi Elżbieta Kostka, wiceprezes PWiK. Trzecie podejście pokazało, że warto było trochę poczekać, żeby uzyskać najkorzystniejszą ofertę. W ramach inwestycji rozdzielona zostanie stara, ogólnospławna kanalizacja na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. Wkopane w ziemię nowe rury przykryte zostaną nowymi drogami i odbudowaną zielenią miejską.

Przedsięwzięcie, które będzie realizowane na os. Kopernika to jeden z elementów większej inwestycji rewitalizacyjnej, która realizowana będzie w Jarocinie na obszarze 110 ha. W jej ramach łącznie na os. Kopernika i Starym Mieście powstanie 20 km nowych sieci wodociągowych, 17 km nowych, rozdzielonych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. - Niezwykle ważne jest, że w miejscach objętych pracami budowlanymi powstaną nowe nawierzchnie drogowe i odbudowane zostaną tereny zielone – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

2018-03-01 | Kanalizacja już jest, teraz droga z oświetleniem

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło II etap prac związanych z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego w Golinie. Przekazano też wykonawcy plac budowy pod realizację oczekiwanej przez mieszkańców przebudowy dogi i budowy oświetlenia na ul. Wojska Polskiego w Golinie.W ramach zadania zrealizowanego przez PWiK położono ponad 1,5 km sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami o długości ponad 0,5 km. Inwestycja obejmowała budowę 71 wpustów ulicznych i 46 przyłączy oraz 40 studzienek. Prace kosztowały ponad 950 tys. zł.

Teraz przyszedł czas na przebudowę ulicy Wojska Polskiego wraz z oświetleniem. W ubiegłym tygodniu przekazano wykonawcy plac budowy. Prace mają być zakończone w czerwcu tego roku. W ramach zadania przebudowana zostanie droga o długości ponad 350 m wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym z kostki brukowej. Przy asfaltowej drodze wybudowane zostanie nowoczesne oświetlenie uliczne. Inwestycja będzie kosztowała blisko 1,3 mln zł.

2018-02-12 | Budowa stacji uzdatniania wody w Stefanowie rozpoczęta

Rozpoczęły się prace związane z budową Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie. Dzięki zastosowaniu w nowym obiekcie technologii zmiękczania wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie dostarczało mieszkańcom wodę nowej, lepszej jakości. Budowa SUW w Stefanowie, której wartość to ponad 9,2 mln zł, to pierwszy kontrakt, który realizowany będzie w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin", na który spółka pozyskała 128 mln złotych unijnego dofinansowania. Nowa stacja ma być gotowa pod koniec roku.

W ramach zadania, w miejscu starej stacji uzdatniania wody w Stefanowie zostanie zbudowana nowa, a zastosowana tam technologia zmiękczania wody wpłynie na poprawę jej jakości. Będzie ono oparte na procesie wymiany jonowej, który odbywał się będzie w kolumnach filtracyjnych wypełnionych specjalnymi żywicami jonowymiennymi. Żywice zatrzymywały będą jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu. Dzięki temu do mieszkańców dostarczana będzie woda o twardości 350 mgCaCO3/litr.


Instalacja będzie miała wydajność 100 m3/h, a docelowo, po wybudowaniu trzeciej studni głębinowej - 150m3/h. Nowa stacja w Stefanowie będzie także energooszczędna i w pełni zautomatyzowana. –Zastosowane rozwiązania technologiczne będą dawały gwarancję stabilności pracy instalacji, a co za tym idzie - ciągłości dostaw wody do klientów.

Umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie została podpisana 4 sierpnia ubiegłego roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum 4 firm, których liderem jest jarocińska firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. Jej partnerami podczas realizacji zadania będą: PTHU Hydro-Marko Maria Pluta w Jarocinie, PRD "Drobud" S.A. w Jarocinie oraz KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie z technologią zmiękczania wody realizowana jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin". Na jego realizację PWiK pozyskał 128 mln zł dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość tego pierwszego kontraktu to ponad 9,2 mln zł. Poza tym projekt, opiewający łącznie na ponad 250 mln zł, zakłada budowę 17 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 17 km nowych sieci kanalizacji deszczowej, 20 km nowych sieci wodociągowych, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy wraz z renowacją i przebudową najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

Wideo: YouTube

2018-01-31 | Nowy odcinek kanalizacji sanitarnej w Ciświcy

Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie. W ramach zadania wybudowano ponad 700 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przydomową przepompownią ścieków.W ramach inwestycji skanalizowano 5 posesji przy ul. Wrocławskiej, którą wpięto do istniejącej kanalizacji w ul. Nowe Parcele. Koszt realizacji prac to blisko 700 tys. zł. Wykonawcą zadania była, wyłoniona w ramach przetargu, jarocińska firma Drobud.

2018-01-17 | Milionowe inwestycje PWiK-u

Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, dbałość o lepszą jakość wody, zwieńczone pozyskaniem 128 milionowej dotacji unijnej na realizację kolejnych przedsięwzięć o wartości ćwierć miliarda złotych... Przed jarocińską spółką komunalną nie lada wyzwanie...Głównym celem projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin" realizowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie jest kompleksowa adaptacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do zmian klimatu. To nic innego, jak oszczędne gospodarowanie deficytowym zasobem, jakim jest woda oraz odpowiednie wykorzystanie energii zgromadzonej w osadach ściekowych. Stąd m.in. w ramach realizowanego projektu, PWiK zaplanował budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków, w której z osadów pościekowych odzyskiwany będzie azot i fosfor, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ważnym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest będąca w budowie Stacja Uzdatniania Wody w Stefanowie, która powstanie jeszcze w tym roku. Poza tym projekt, opiewający łącznie na ponad 250 mln zł, zakłada budowę 17 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 17 km nowych sieci kanalizacji deszczowej, 20 km nowych sieci wodociągowych, renowację i przebudowę najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

W realizacji ogromnego unijnego projektu z pewnością pomocne będzie doświadczenie nabyte przez jarocińską spółkę wodociągowo-kanalizacyjną podczas wcześniej realizowanych zadań. W ciągu dwóch lat 2016-2017, w budowę i modernizację sieci wod-kan, przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 35 mln zł.Nowe kilometry sieci wodociągowej
Jarocińska spółka nieustannie monitoruje zapotrzebowanie na wydłużenia sieci wodociągowej, które wynika z potrzeby dostawy wody do nowobudowanych budynków i obiektów. W ciągu dwóch wspomnianych lat wydłużona została sieć wodociągowa w Jarocinie, m.in. w Al. Niepodległości oraz ulicach: Siedlemińskiej, Sadowej, Granicznej, Wiejskiej, Wiśniowej, Osiedlu Ługi i Bogusław II. Prace prowadzono także na ul. Roszarniczej w Witaszycach. - Ogromnie wyczekiwaną inwestycją była budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych w Ciświcy, gdyż mieszkańcy dotychczas korzystali z wody ze studni kopanych – informuje Elżbieta Kostka, wiceprezes PWiK. Wydłużono także sieci na potrzeby przedsiębiorców w Golinie, Zakrzewie, Roszkowie, a także do nowych budynków powstających przy ul. Siedlemińskiej i Leszczycach w Jarocinie. Dbając o ciągłość dostawy wody przedsiębiorstwo analizuje stan techniczny sieci wodociągowej. W latach 2016-2017 wykonano modernizację sieci wraz z przyłączami w ulicach: Węglowej, M.C. Skłodowskiej, Piaskowej, Świerczewskiego, Świętokrzyskiej i Prośnianej w Jarocinie.

W latach 2016-2017 wybudowano lub zmodernizowano ponad 15 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. By wyeliminować awaryjność sieci, co powoduje zmniejszenie strat wody, spółka sukcesywnie wymienia sieć wodociągową z rur azbesto – cementowych. W 2016-2017 roku wymieniono sieć w Jarocinie w ulicach: Kwiatowej, Podchorążych, Malinowskiego i Bohaterów Jarocina oraz w Roszkowie w ul. Osiedlowej i w centralnej części miejscowości oraz do przepompowni. W ciągu dwóch lat łącznie wymieniono blisko 5 km sieci wodociągowych wraz z przyłączami. Na terenie Gminy Jarocin pozostało do wymiany zaledwie około 7 km sieci wykonanej z azbesto-cementu.

95% gminy skanalizowane
W ciągu ostatnich dwóch lat spółka wybudowała lub zmodernizowała blisko 30 km sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, co umożliwiło podłączenie do zbiorczego odbioru ścieków sanitarnych około 900 osobom. Dziś teren Gminy Jarocin jest skanalizowany w ponad 95 procentach.

W latach 2016-2017 wydłużono sieć kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie (droga na Galew), Witaszyczkach (posesje przy torze kolejowym), Golinie (od ul. Ogrodowej do ul. Asfaltowej). W 2017 roku spółka zakończyła kanalizowanie Wilczyńca. Wydłużona została sieć kanalizacji sanitarnej w Jarocinie w ulicach: Siedlemińskiej, Sadowej, Granicznej, Wiejskiej, Wiśniowej, Leszczyce oraz na Osiedlu Ługi (ul. Śląska, Kurpiowska, Mazurska, Małopolska, Wielkopolska, Os. Bogusław II). Z uwagi na zły stan techniczny pewnych odcinków rurociągów kanalizacji sanitarnej wykonano jej przebudowę w ul. Przemysłowej do ul. Cichej oraz w ulicach: Węglowej, M.C. Skłodowskiej, Piaskowej, Świerczewskiego i Kazimierza Wielkiego w Jarocinie.Kanalizacja deszczowa razem z drogami
W latach 2016-2017 udało się wybudować lub zmodernizować sieć kanalizacji deszczowej wykonując prace budowlane równolegle z modernizacją dróg w Jarocinie, m.in. w ulicach: Opłotki, Węglowej, M.C. Skłodowskiej, Piaskowej, Świerczewskiego, Kasztanowej, Kazimierza Wielkiego, Noteckiej, Os. Konstytucji 3 Maja. Inwestycje wykonywane były również na terenach wiejskich: w Cielczy (prace objęły ulicę Szkolną, Harcerską, Maratońską, Sportową oraz Wąską), Zakrzewie, Prusach, Mieszkowie (ul. Osiecka i Rynek), Zielonym Zakątku w Roszkowie oraz Witaszycach (ul. Ogrodowa, Rolna, Sadowa, Olszynowa, Polna, Łąkowa i Kwiatowa), a także na Osiedlu przy ul. Wojska Polskiego w Golinie. Zrealizowano również inwestycję związaną z usprawnieniem odpływu wód deszczowych z Osiedla 1000-lecia w Jarocinie. Łącznie wybudowano lub zmodernizowano ponad 16 km sieci kanalizacji deszczowej.

Rok 2018 otwiera kolejny etap inwestycji
W Jarocinie budowana jest kanalizacja deszczowa w ulicach: Zajęczej, Lisiej, Żurawiej, Kruczej, Wilczej, Sarniej oraz na Osiedlu Bogusław II, w Siedleminie przy ul. Głównej. Wydłużeniu ulega także sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie. Równolegle trwa rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Annapolu oraz w ulicach: Żerkowskiej, Zajęczej, Św. Ducha, Bachorzewskiej w Jarocinie. Budowana jest także sieć wodociągowa w kierunku zakładu ZGO oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na terenie Parowozowni w Jarocinie. Przewidywany koszt realizacji tych inwestycji to kwota 8,12 mln zł, z czego kwota 6,26 mln została pozyskana z preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z uwagi na to, żeby produkowana woda miała jak najlepszą jakość oraz na konieczność dostosowania się do norm polskich i dyrektyw Unii Europejskiej, trwają także prace modernizacyjne ujęć i stacji uzdatniania wody w Kątach, Witaszycach, Wilkowyi i Potarzycy. Ich koszt oszacowano na 460 tys. zł.

Nie koniec na tym...
Kolejne inwestycje zaplanowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na rok 2018 maja na celu dalszy rozwój infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na łączną kwotę ponad 20 mln zł. W ramach tej kwoty planowana jest m.in. budowa sieci wod-kan w Jarocinie (w ulicach: Mazurskiej, Małopolskiej, Śląskiej, Zagonowej, Przemysłowej, Siedlemińskiej, od ul. Św. Ducha do ul. Do Zdroju (park), Żniwnej) oraz Golinie przy ul. Polnej, Roszkówku, Siedleminie, Mieszkowie, Cząszczewie, Witaszycach (na osiedlu przy Cmentarzu i na ul. Piaskowej).W planach PWiK-u jest także dokończenie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowyi, Potarzycy i Witaszycach. Inwestycje będą kosztowały 1,4 mln zł.

Pozyskanie przez Gminę Jarocin inwestora dla strefy ekonomicznej w Golinie pociąga za sobą kolejne działania: PWiK zamierza wybudować niezbędną, dostosowaną do dużych potrzeb, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną do strefy w Golinie wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Potarzycy. Jednocześnie spółka planuje także budowę sieci gazowej do terenów przemysłowych w Golinie. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć kontynuowanych w ostatnich latach jest sukcesywny montaż systemu zdalnego odczytu u odbiorców usług PWiK. Zdalny odczyt liczników to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, pozwalające na automatyczne pobieranie danych z liczników. Dzięki temu proces rozliczania mieszkańców i analizy dostarczonych danych stanie się dużo szybszy i łatwiejszy.Początki firmy sięgają przedwojennego przedsiębiorstwa Zakład Wody, Siły i Gazu w Jarocinie, które dostarczało do miasta wodę, energię elektryczną i gaz oraz odprowadzało i oczyszczało ścieki. W latach powojennych Przedsiębiorstwo wielokrotnie ulegało transformacjom i przekształceniom od firmy wielobranżowej pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, poprzez przedsiębiorstwa jednobranżowe o zasięgu wojewódzkim do jednobranżowej firmy o zasięgu gminnym. W obecnym kształcie formalno-prawnym Spółka została powołana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/289/97 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 marca 1997 roku.

Miasto Jarocin zostało zwodociągowane i skanalizowane w latach 1910-1913. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia gruntownie zmodernizowano stację uzdatniania wody zlokalizowaną przy ulicy Poznańskiej. Zamontowano wówczas pompy z napędem elektrycznym oraz dobudowano filtry i zbiorniki wody uzdatnionej. W latach 80. wybudowano i oddano do użytku stację uzdatniania wody w Wilkowyi, a na początku lat 90., w celu zapewnienia dostaw wody na Osiedle Południe, przystosowano do potrzeb sieci miejskiej ujęcie wody w Stefanowie.

Ścieki bytowo-gospodarcze wraz z deszczówką odprowadzane były na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy. Oczyszczalnia ta została oddana do użytku w latach 1912-13. Staraniem władz samorządowych, w latach 1997-99, wykonano jej rozbudowę o część biologiczną
(II stopień oczyszczania) ze strącaniem związków biogennych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

© 2001-2018 PWiK sp. z o.o. w Jarocinie  |  polityka cookies  |  ostatnie zmiany: 2018-04-19